Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

ČSOB ukázala výsledky za rok 2013 a sdělila jméno nového generálního ředitele

14.2.2014  |  Zdeněk Bubák
  
  


Výsledky ČSOB za rok 2013 - pobočka bankyVčera vyhlásila své výsledky za loňský rok skupina ČSOB a následovala tak Komerční banku, která s čísly o své skupině za rok 2013 přišla už den před tím. Ještě dříve jsme se dozvěděli o hospodaření Equa bank. Ta snížila svoji ztrátu oproti roku 2012, kdežto obě její velké konkurentky se k nule blížily z druhé strany, tj. snížily meziročně zisk.


ČSOB se svými výsledky za rok následovala Komerční banku, která je zveřejnila včera - více o výsledcích Komerční banky - zde. Také jako Komerční banka ani ČSOB neudržela výši loňského čistého zisku na úrovni předchozího roku 2012. Meziroční pokles čistého zisku celé skupiny činí u ČSOB 11 %, tj. jde o necelé procento větší pokles, než který vykázala Komerční banka. Čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl za rok 2013 částky 13,7 miliard korun. Bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 by čistý zisk poklesl meziročně jen o 3 %.

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2013

  • čistý zisk dosáhl 13,7 mld. Kč (meziročně -11 %)
  • úvěrové portfolio vzrostlo na 508,5 mld. Kč (meziročně + 7 %)
  • objem vkladů se zvýšil na 660,3 mld. Kč (meziročně + 5 %)
  • provozní výnosy klesly na 33,0 mld. Kč (meziročně - 6 %), bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 provozní výnosy klesly meziročně o 2 %
  • provozní náklady se snížily na 15,5 mld. Kč (meziročně - 3 %)
  • ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 0,25 % (meziročně poklesl o 0,06 procentního bodu)
  • rentabilita vlastního kapitálu (ROE) klesla na 18,2 % (meziročně klesla o 4,6 procentního bodu)
  • ukazatel Tier 1 činil 15,8 %
  • poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 77,0 % k 31. prosinci 2013 oproti 75,2 % k 31. prosinci 2012.
Nárůst úvěrového portfolia byl tažen hlavně hypotékami (meziročně +9 %) a korporátními/SME úvěry (meziročně +10 %). Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 31. prosinci 2013 klesl na 3,1 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) meziročně klesl na 25 bazických bodů z 31 bazických bodů, což se dá plně přičíst zlepšení u jednoho historického případu ve 3. čtvrtletí 2013.

Marek Ditz, vrchní ředitel pro oblast Vztahy s klienty, k obchodním výsledkům uvedl: „Po obchodní stránce byl pro nás rok 2013 velice úspěšný, posílili jsme náš vztah s klienty, zatímco jsme naplňovali jejich potřeby. Díky naší nabídce produktů jsme dosáhli silný růst obchodních objemů ve vkladech, a to jak u spořicích, tak i běžných účtů, ve správě aktiv a v úvěrech. Úvěry poskytnuté našim klientům přesáhly hranici 0,5 bilionu korun. Nové hypotéky dosáhly rekordní úrovně a tím byl překonán náš prozatím nejlepší rok 2007. Poptávka korporátních a SME klientů po financování jejich investic i provozního kapitálu zůstává i nadále silná.“

Bartel Puelinckx, vrchní ředitel pro oblast Řízení financí, k finančním výsledkům uvedl: „Dobré obchodní výsledky se projevily také ve finančních výsledcích. Díky nárůstu úvěrů i vkladů, zvýšené poptávce po podílových fondech a produktech finančního trhu se nám podařilo částečně zmírnit dopad prostředí nízkých úrokových sazeb. Snížili jsme provozní náklady a díky vysoké kvalitě našeho úvěrového portfolia zůstaly náklady na riziko nízké. Posílili jsme naši kapitálovou pozici a udrželi likviditu na vysoké úrovni. Bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 čistý zisk poklesl meziročně o 3 %.“

Pavla Kavánka ve funkci generálního ředitele v květnu vystřídá John Hollows Od 1. května 2014 se organizační struktura mateřské KBC zjednoduší a přizpůsobí se redukované velikosti skupiny. Sníží se počet členů řídícího výboru z 8 na 6, přičemž z výboru odejdou Marko Voljč a Danny De Raymaeker. John Hollows vymění ve funkci generálního ředitele ČSOB v ČR Pavla Kavánka. Christine Van Rijsseghemová doplní řídící výbor KBC Group jako Chief Risk Officer a nahradí tak Johna Hollowse. Pavel Kavánek vystřídá ve funci předsedy dozorčí rady ČSOB Jana Švejnara. Potvrzení nových funkcionářů ještě podléhá schválení ze strany ČNB a valné hromady KBC.

John Hollows z KBC, budoucí generální ředitel ČSOBBudoucí generální ředitel ČSOB John Hollows studoval právo a ekonomiku na Cambridge University, do KBC přišel v roce 1996, od roku 2010 do současnosti v KBC vykonává funkci ředitele pro řízení rizika (Chief Risk Officer) a od roku 2009 je i členem řídícího výboru KBC Group. Před tím působil jako generální ředitel Obchodní divize KBC pro střední a východní Evropu a Rusko  Russia Business Unit nebo generální ředitel K&H Bank v Maďarsku, která je také součástí KBC Group stejně jako ČSOB. V jeho životopise najdete i působení na pobočkách Kredietbank v Hongkongu a Šanghaji nebo v Barclay Bank v Londýně a na Taiwanu.

Již od 1. ledna 2013 KBC uspořádala své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí. Všechny obchodní aktivity KBC v České republice byly zahrnuty do Divize Česká republika. Mimo skupiny ČSOB zahrnuje Divize také ČSOB Pojišťovnu, ČSOB Asset Management a Patrii.

Výkaz zisku a ztrátyProvozní výnosy se snížily meziročně o 6 % na 33,0 mld. Kč, ovlivněné prodejem podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 a prostředím nízkých úrokových sazeb, které byly jen částečně kompenzovány růstem úvěrů a deposit, zvýšenou poptávkou po podílových fondech a produktech finančních trhů. Bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně byl meziroční pokles 2 %. Pokles čistého úrokového výnosu meziročně o 4 % byl způsoben prostředím nízkých úrokových sazeb. Celkové příjmy z poplatků a provizí vzrostly meziročně o 9 %. Za nárůstem stojí zejména vyšší poptávka po podílových fondech a vyšší prodeje v oblasti finančních trhů, které byly částečně kompenzovány vyššími provizemi placenými za distribuci. Výsledek byl také ovlivněn nízkou srovnávací základnou v roce 2012, kdy ČSOB odepsala odložené náklady na akvizice v penzijním fondu.

Meziroční pokles počtu zaměstnanců o 250Provozní náklady klesly na 15,5 mld. Kč. Poklesu bylo dosaženo díky úsporám ve všeobecných správních nákladech a nižším personálním nákladům. Personální náklady poklesly meziročně o 3 % díky nižšímu průměrnému počtu zaměstnanců a rezervě na odstupné vytvořené ve 4. čtvrtletí 2012. Počet zaměstnanců poklesl meziročně o téměř 250. Meziroční pokles všeobecných správních nákladů o 4 % je podle banky výsledkem úspor v marketingu, poštovném a ostatních oblastech nákladů.

Hypotéky rostlyHypotéky vzrostly meziročně o 9 % na 199,3 mld. Kč díky stabilním cenám nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazbě a částečně rovněž díky refinancování úvěrů ze stavebního spoření. ČSOB poskytla 42 mld. Kč (meziročně +15 %) nových úvěrů, což představuje historicky nejvyšší úroveň.

Stavební spoření hlásí poklesPortfolio úvěrů ze stavebního spoření pokleslo meziročně o 4 % na 67,2 mld. Kč s tím, jak lidé obecně v prostředí nízkých úrokových sazeb dávali přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Ačkoliv celkový objem úvěrů meziročně klesal, ČMSS posílila svůj tržní podíl. Objem spotřebitelských úvěrů zůstal stabilní na 19,1 mld. Kč, ČSOB se tak na stagnujícím trhu podařilo udržet si svůj tržní podíl ve spotřebitelském financování.

V roce 2013 ještě rostl objem spořicích účtů, termínované vklady netáhlyZ klientských vkladů vykázaly spořicí účty i běžné účty 5% meziroční růst na 295,4 mld. Kč, respektive na 216,3 mld. Kč. Naopak termínované vklady klesly meziročně o 22 %, ale z mnohem menší základny v porovnání s výše uvedenými dvěma kategoriemi. Objemy stavebního spoření zůstaly meziročně zhruba na stejné úrovni 83,3 mld. Kč. 12% meziroční růst penzijního fondu na 32,5 mld. Kč byl způsoben především růstem aktiv v transformovaném fondu. Růst plynul ze stabilního portfolia klientů a z toho, že dvě třetiny klientů navýšily své měsíční příspěvky.

ČSOB - jednička v prodeji podílových fondůSkupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 12 % na 119,7 mld. Kč, bez vlivu převzetí slovenského AM byl nárůst 5 %. Aktiva rostla díky vyšším objemům nových prodejů, které převýšily odlivy splatných fondů, a částečně díky lepší výkonnosti. Nové prodeje podílových fondů se ve 4. čtvrtletí 2013 zvýšily meziročně o 42 %, zatímco nové prodeje v roce 2013 byly nejvyšší od roku 2007. Nejsilnější poptávka byla po smíšených fondech, především po fondech s konzervativním profilem, a dále po fondech s 95% ochranou kapitálu (Portfolio Pro fondy), které nabízí lepší výnosový potenciál.

Skupina ČSOB se skládá z vlastní ČSOB (bankovnictví, pojištění, správa aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelny (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banky (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení).

Všechny údaje uvedené v tomto článku jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS.


      
  


Související články:
Změny úrokových sazeb u depozitních produktů za posledních čtrnáct dní

Únorová nabídka nových investičních fondů a investičního pojištění od ČSOB

ČSOB zahájila kampaň na podporu investování a nabízí nový produkt

Prosincová nabídka fondů ČSOB

ČSOB poodhalila informace o tom, jak pečuje o superboháče

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde

reklama

ING Konto - výhodný úrok a peníze stále k dispozicivíce
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 2,5 % ročněvíce
všechny články
Dále v rubrice

Oberbank očekává po rekordním roce další růst

Oberbank Rakouská banka Oberbank AG i v roce 2017 udržela růstový trend a zaznamenala rekordní výsledek: bilanční suma vzrostla o 8,7 % na 20,8 mld. EUR, zisk z úroků se podařilo zvýšit o 7,7 %...

Výsledky bank za rok 2017. Největší zisk měla ČSOB následovaná Českou spořitelnou a Komerční bankou

Banky Jak české banky hospodařily v roce 2017? Přicházíme s pravidelním ročním přehledem ekonomických a obchodních výsledků českých bank, tentokrát za rok 2017. Nejvyššího zisku...

Komerční banka změnila své webové stránky

Komerční banka Komerční banka má nové webové stránky www.kb.cz. Jak banka prohlásila ve zprávě, zaslané médiím, cílem nových stránek byla větší přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost. Stránky banka...

Komerční banka nabízí podnikatelům vystavování faktur přímo v internetbankingu

KB Komerční banka (KB) ve spolupráci se společností Fakturoid přichází s online fakturací Fakturoid. Umožní malým firmám a živnostníkům vystavovat faktury přímo v internetovém bankovnictví...

všechny články v rubrice


   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


Spořicí účet ING Konto
Přesuňte své úspory tam, kde se zhodnotí!
ING Bank


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank


MůjÚčet od KB
za 0 Kč měsíčně s garancí kvality
Komerční banka


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz