Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Penzijní reforma se blíží - vyznáte se v ní?

14.2.2012  |  Zdeněk Bubák
  


Reforma českého důchodového systému je potřebná z důvodu stárnoucí populace v České republice a tím se zmenšujícího počtu lidí v produktivním věku, kteří mohou v rámci současného průběžného systému vydělávat na penze důchodců. Průběžný systém je totiž založen na tom, že mladší odvádějí peníze na dnešní důchody penzistů. Na penze dnešních mladých by tak musela v budoucnu odvádět dávky generace jejich dětí. Pokud bychom nechtěli průběžný systém opustit, museli bychom v situaci stárnoucí populace zařídit, aby se každé ženě v průměru narodilo 3,5 dítěte, což je nereálné. Další možnost, jak navýšit počet lidí v produktivním věku je masivní imigrace. Ta však také není jednoduchým řešením, protože by jednak muselo jít o velké množství lidí, jednak by většina imigrantů musela být schopna a ochotna se co nejdříve integrovat do naší společnosti tak, aby pracovali a platili daně a dávky. Navíc v období krize je schopnost ekonomiky absorbovat další pracovní síly minimální. Experti z ČSOB spočetli, že pokud bychom penzijní reformu nezavedli, museli bychom např. zvýšit DPH na 30 %, abychom získali dostatek zdrojů pro vyplácení důchodců nezměněným průběžným systémem.

Proto již několik let probíhají diskuse nad podobou důchodové reformy, které nyní došly až do stádia realizace, a to poté co byly příslušné zákony schváleny poslaneckou sněmovnou a podepsány prezidentem republiky (více zde).

Podoba důchodového systému a etapy jeho náběhu

Zreformovaný důchodový systém, který bude fungovat od roku 2013, je postaven na třech pilířích. První pilíř je založen na důchodu od státu, placeném z odvodů občanů v produktivním věku, tj. obdoba průběžného systému. Druhý pilíř představuje individuálně placené odvody do penzijních fondů, jejichž výše je přesně stanovena procentem ze mzdy. Kdo se pro druhý pilíř rozhodne (a má na to přesně stanovené časové období), získá výhodu slevy z placení odvodů do průběžného systému. Konkrétně tedy nebude odvádět běžných 28 % ze mzdy, ale jen 25 %, a 3% rozdíl však musí převádět do vybraného penzijního fondu. K tomu ale musí přidat měsíčně další 2 % ze mzdy navíc. Penzijní fond mu pak bude po odchodu do důchodu vyplácet penzi, která bude přímo úměrná jím naspořené a fondem zhodnocené sumě peněz. Z druhého pilíře po celou dobu spoření na důchod není možné odejít. Rozhodnutí, zda vstoupit nebo nevstoupit do druhého pilíře je tedy nevratné. Třetím pilířem je transformované současné penzijní připojištění, které je dobrovolné a závisí na dohodě mezi občanem a penzijním fondem. Fondy druhého a třetího pilíře budou muset být oddělené. Současné fondy mohou podat přihlášku (transformační projekt) pro vstup do důchodové reformy do konce února 2012. Proto je možné měnit penzijní fondy jen
do konce února, aby následně už nedocházelo k pohybu klientů fondů a transformace byla proveditelná. Nové transformované fondy začnou působit od 1. ledna 2013. Od tohoto data budou moci občané vstupovat do druhého pilíře.

Přehled současných penzijních fondů

Penzijní fond Tržní podíl Počet klientů Zhodnocení 2010
Penzijní fond České pojišťovny 25 % 1 157 752 2,0 %
Penzijní fond České spořitelny 20 % 925 835 2,3 %
Penzijní fond Komerční banky 11 % 497 726 2,2 %
Penzijní fond AXA 10 % 478 725 1,5 %
Penzijní fond ING 9 % 412 802 2,1 %
Penzijní fond ČSOB Stabilita 9 % 423 539 1,5 %
Penzijní fond ČSOB Progres 7 % 306 414 1,04 %
Penzijní fond Allianz 4 % 192 650 3,0 %
Penzijní fond Aegon 3 % 116 086 2,1 %
Penzijní fond Generali 1 % 60 860 2,1 %
Zdroj: Srovnavac.cz

Koho se důchodová reforma dotkne a jak?

Vstup do druhého, soukromého důchodového pilíře bude možný od 1. ledna 2013, a to pro všechny osoby starší 18 let, které ještě nepobírají důchod.
Lidé starší 35 let (podle věku k 1. lednu 2013) to budou moci udělat jen do 1. července 2013, mladší pak nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let.

Platí, že pokud jste starší, tj. máte do důchodu kratší dobu (méně než 25 let), nebo máte menší než průměrný výdělek, případně obojí, není pro Vás výhodné vstupovat do druhého pilíře, a tím pádem se pro Vás ohledně spoření na důchod nic nemění oproti současnosti. Na druhé straně osoby vydělávající výrazně více, než je průměr, mohou zvažovat vstup do druhého pilíře i v případě, že jim do důchodu zbývá méně než uvedených 25 let. 
Záležet však bude i na volbě profilu fondu a zejména na jeho skutečném výnosu (viz tabulka na konci článku). Do druhého pilíře se mohou zájemci hlásit až po vzniku nových fondů od začátku roku 2013.

Odchody do důchodu:
  • Důchodový věk pro muže byl 60 let, pokud šli do důchodu před rokem 1996.
  • Důchodový věk pro ženy byl 53 (5 a více dětí), 54 (3-4 děti), 55 (2 děti), 56 (1 dítě), 57 (bez dětí) let, pokud šly do důchodu před rokem 1996.
  • Osoby narozené po roce 1977 (aktuálně 35 let a méně) dosahují důchodového věku sečtením 67 let a počtu měsíců, který získají jako dvojnásobek rozdílu jejich roku narození a roku 1977.
  • Osoby narozené mezi lety 1936 a 1977 dosahují důchodového věku podle tabulky uvedené v novele příslušného zákona.
  • tabulka pro všechny ročníky zde.

Třetí pilíř bude výhodný pro každého, kdo nemá jiné možnosti, jak lépe peníze zhodnotit, zejména to platí pro starší občany, kterým se tak nabízí po zohlednění státní podpory výnos, který budou jinde těžko hledat. Třetí pilíř se bude nově nazývat doplňkové penzijní spoření". Od 1. ledna 2013 se zpřísní pravidla pro státní příspěvek těm, kteří si budou v rámci tohoto pilíře spořit. Příspěvek nově obdrží pouze ten, kdo měsíčně vloží alespoň 300 korun (dosud to bylo 100 korun).

Současní důchodci nebo většina lidí 10 až 15 let před důchodem se může na reformu dívat z povzdálí, jelikož se jich příliš nedotkne. Kolika lidí se tedy bude druhý pilíř týkat? Experti ČSOB např. předpokládají, že při současném nastavení systému individuálního spoření na důchod v rámci druhého pilíře penzijní reformy by o tyto fondy mělo zájem zhruba 15 procent potenciálních klientů (
15 % z té části populace, jež může do 2. pilíře vstoupit, tedy z cca 5,75 miliónů osob). Zatímco dobrovolné spoření označované jako třetí pilíř penzijní reformy využívá již dnes přes 4,5 milionů občanů, ze současného průběžného systému by podle ČSOB do nově vzniklých fondů přešlo necelých 900 tisíc obyvatel. Od změn ve třetím pilíři si ČSOB slibuje zvýšení průměrné měsíční úložky.

Co na to penzijní společnosti?

O strategické rozhodnutí, zda do nového systému vstoupit nebo ne, půjde i u penzijních společností. Vzhledem k vysokým počátečním nákladům a velmi regulovaným příjmům se kumulativně příjmy a náklady vyrovnají až po zhruba deseti letech provozu. „To samo o sobě není špatné – do systému budou vstupovat takové společnosti, které chtějí mít s klientem dlouhodobý vztah,“ poznamenal člen představenstva a vrchní ředitel Distribuce ČSOB Petr Hutla. ČSOB i nadále analyzuje, zda fondy druhého pilíře zapojí do své nabídky. „V každém případě by případně nově vzniklá ČSOB penzijní společnost doporučovala klientům vstup do těchto fondů jen těm, pro které budou opravdu výhodné,“ řekl Petr Hutla. „Korektní poradenství bude klíčové. Rozhodnutí o vstupu do 2. pilíře vyžaduje kvalitní analýzu – klientovo ano či ne je totiž nevratné,“ dodal.


Dobrou zprávou je, že Češi mají o výši svého důchodu vcelku realistické očekávání. Zatím tomu ale své chování příliš nepřizpůsobili. I nadále totiž ve velké míře spoléhají na silnou roli státu a měsíčně si ukládají méně než 2 % mzdy. „Průměrná úložka činí 420 korun. To je ale nedostačující. Ideální by bylo, kdyby si Češi ukládali stranou 1 000 korun. Tím by dosáhli na maximum státní podpory od roku 2013. Nově nastavený systém jde podle nás správným směrem – motivuje lidi k tomu, aby si spořili více. Zvýšení příspěvku je také v souladu s naším očekáváním,“ podotýká Karel Svoboda, generální ředitel ČSOB Penzijního fondu Stabilita.  


Tři čtvrtiny Čechů sice považují za nejvhodnější spoření na stáří využití penzijního připojištění, skutečný zájem ale stagnuje. Pro občany, kteří stojí těšně před odchodem do penze, jsou přitom současné penzijní fondy stále jednou z nejvýhodnějších možností zajištění na stáří. Pokud dnes 55letý občan začne dobrovolně spořit, díky výnosům fondu a podpoře státu může získat v šedesáti letech přes 12 % zhodnocení svých prostředků.
 
Výhodnost účasti ve druhém pilíři dle profesí

Podmínky:

Doba účasti ve 2. pilíři 30 let, zhodnocení fondu je čisté zhodnocení nad inflací, 20 let výplata z 2. pilíře


Výhoda účasti ve 2. pilíři proti průběžnému systému v měsíčních platech

Profese Medián mzdy Konzervativní
(0,5 %)

Vyvážený
(1 %)
Dynamický
(2,5 %)
Předseda představenstva 100 000 Kč 6,7 9,2 19,1
Finanční ředitel 75 000 Kč 5,7 8,2 18,1
Manažer marketingového oddělení 50 000 Kč 3,7 6,2 16,1
Bankéř 35 319 Kč 1,1 3,6 13,5
IT Specialista 33 853 Kč  0,9 3,4 13,3
Operátor velínu na výrobu elektrické energie 31 980 Kč 0,3 2,8 12,7
Horník 26 147 Kč -1,6 1 10,8
Středoškolský učitel 22 650 Kč  -2,6 -0,1 9,8
Lékař 21 928 Kč -3  -0,5  9,4
Dělník v zemědělství 16 019 Kč -6,4 -3,9 6
Kuchař 10 516 Kč -12,1 -9,6 0,3
Zdroj: ČSOB               
 
vysoký předpoklad vhodnosti 2. pilíře přínos 2. pilíře ke zvážení teoretický předpoklad nevhodnosti 2. pilíře

    


Související články:
Banky u korunových vkladů sazby zvyšují, záložna naopak sazby snížila

Změny v poplatcích a sazbách u stavebních spořitelen mezi únorem a březnem

Žebříček doplňkového penzijního spoření na Finparádě má novou jedničku - penzijní společnost ČS

Visa a Allianz Partners uvádějí novou mobilní platební aplikaci

Stavebko je stále nejoblíbenějším spořicím produktem

Kalkulačku pro spoření na penzi najdete zde
Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde

všechny články
Dále v rubrice

Banky u korunových vkladů sazby zvyšují, záložna naopak sazby snížila

Vklady Přinášíme vám pravidelný přehled změn úrokových sazeb u spořicích účtů, termínovaných vkladů a běžných účtů od začátku března. Úpravy svých úrokových lístků provedly J&T Banka, Artesa, spořitelní...

Změny v poplatcích a sazbách u stavebních spořitelen mezi únorem a březnem

Stavební spoření Přinášíme vám pravidelnou měsíční informaci o změnách v sazbách a poplatcích stavebních spořitelen. Modrá pyramida vyhlásila časově omezenou akci, při níž nebudete platit poplatek...

Žebříček doplňkového penzijního spoření na Finparádě má novou jedničku - penzijní společnost ČS

Obrázek: Peníze Na Finparádě.cz najdete aktualizovaný žebříček doplňkového penzijního spoření. Ten má novou jedničku, kterou je Česká spořitelna - penzijní společnost. Dlouhodobě první Conseq penzijní...

Visa a Allianz Partners uvádějí novou mobilní platební aplikaci

Společnosti Visa a Allianz Partners přicházejí s novým mobilním platebním řešením Allianz Prime. Tato věrnostní a platební mobilní aplikace umožňuje uživatelům provádět rychlé, bezpečné a jednoduché platby online...

všechny články v rubrice


   
 
RePůjčka
od Equa bank

Ušetříte v průměru více než 20 000 Kč
Equa bank


Převeďte si hypotéku
Získáte zajímavou sazbu už 12 měsíců předem
Equa bank


eMax Plus
Spořicí účet s výhodným úrokem
mBank


MONETA Money Bank
Expres půjčka od 5,9 %
MONETA Money Bank


Termínovaný vklad CREDITAS
Úroková sazba až 2,5 % ročně
Banka CREDITAS
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz