2 / 2   
Graf 2: Počty účastníků v účastnických penzijních fondech - březen 2020
Autor: Asociace českých penzijních společností