Tzv. nulová varianta oddlužení není adekvátním řešením předluženosti části českých obyvatel

Česká asociace věřitelů (ČAV) opakovaně upozorňuje na úskalí tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona, kterou dnes podpořila vláda. Novela podle ní není vhodným řešením nadměrné zadluženosti některých českých obyvatel. Naopak ve svém důsledku může přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování, a to na úkor věřitelů, kteří by nově nesli až stoprocentní finanční riziko. Vznik dluhů přitom věřitelé v řadě případů nemohou nijak ovlivnit, a neměli by proto za ně nést plnou odpovědnost.

„Vyřešit problematiku tzv. dluhových pastí je bezpochyby velmi potřebné, nedomnívám se však, že by právě předložená novela insolvenčního zákona mohla vést k vytyčenému cíli. Naopak se obávám, že může být pro některé dlužníky jen dalším signálem, že své dluhy nemusí platit. V budoucnu tak může vést k ještě větší míře zadluženosti,“ říká Pavel Staněk, prezident ČAV.

Zásadní roli při řešení problematiky dluhových pastí by podle ČAV měla sehrát zejména preventivní opatření, kterých bylo v posledních letech přijato již několik. „Problém, který chce ministerstvo touto novelou řešit, už do značné míry odstranil zákon o spotřebitelském úvěru, který platí od loňského března. Vedle toho dlužníkům výrazně ulevily i některé nedávné změny v oblasti exekucí,“ vyjmenovává Pavel Staněk a dodává, že pokud chce stát v rámci prevence podnikat další kroky, měl by se zaměřit spíš na zvyšování finanční gramotnosti než úpravu insolvenčního zákona, který ze své povahy řeší důsledky, nikoli příčiny tohoto problému.

Osobám, kterým prevence již nemůže pomoci, by pak stát mohl nabídnout řešení v podobě určitého jednorázového opatření. „Velké riziko vidíme právě v dlouhodobosti navrhované změny. S možností nulové varianty oddlužení, při které dlužník nemusí svým věřitelům splatit ani korunu, by díky tomu mohly kalkulovat i osoby, které v současnosti nemají se splácením svých závazků obtíže, potažmo se zadlužují již za diametrálně odlišných podmínek,“ upozorňuje Pavel Staněk.

Náklady daného řešení by pak podle ČAV rozhodně neměli nést pouze věřitelé, jak zamýšlí projednávaná novela. „Je potřeba si uvědomit, že věřitelem nejsou jen poskytovatelé úvěrů, ale také například majitelé nemovitostí, kterým nájemníci dluží nájemné, společenství vlastníků bytových jednotek či bytová družstva, která doplácejí na své neplatící sousedy, nebo firmy či živnostníci, kteří třeba spotřebiteli poskytli určitou službu a nedostali za ni zaplaceno. Tito lidé nemohli vznik svých pohledávek nijak ovlivnit, je tedy nespravedlivé, aby stát řešil z podstaty věci sociální problém výhradně na jejich úkor,“ dodává Pavel Staněk.

O České asociaci věřitelů

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit zájmy věřitelských subjektů v České republice. Byla založena 31. prosince 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde, na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, dlužníků, zadlužených či předlužených osob, doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich profesní či oborové zaměření. Tuto úlohu dílčím způsobem plnilo několik asociací, komor či zájmových sdružení, většinou se však jednalo o aktivity značně roztříštěné. Záměrem České asociace věřitelů je chránit práva věřitelů nejen z řad velkých institucí, ale i řadových občanů, přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě, která povede ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky.


Česká asociace věřitelů  |  17.1.2018


PředchozíDalší
 
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz