Komerční bance hrozí první akcionář. Chce, aby banka přestala vést protiprávní exekuce, které ji už stály miliony. Požaduje žaloby na rozhodce

V pondělí zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti tiskovou zprávu o pokračující aktivitě při zastavování protiprávních exekucí dle neplatných rozhodčích nálezů. Soudy by měly prověřit a následně zastavit přibližně 133 tisíc exekucí.

Služba Exekutor má smůlu.cz upozorňuje na obrovské množství protiprávních exekucí již od svého vzniku v roce 2014. Její právníci pomáhají takové exekuce zastavovat a následně i vymáhat peníze po exekutorech a úvěrových společnostech. Náklady na zastavení exekuce musí uhradit poražená strana. Zastavování protiprávních exekucí stálo banky a úvěrové společnosti jen na těchto nákladech desítky miliónů korun. Pokud byly v exekuci vymáhány i protiprávní úroky a pokuty, snižuje se původní dluh i o tuto částku.

Ředitel služby Exekutor má smůlu.cz Tomáš Pospíšil k tomu uvádí: „Po zastavení exekuce se mnohdy stává, že se díky snížení dluhu dlužník mění na věřitele. Banky a úvěrové společnosti ale spoléhají na to, že se ozve jen zlomek poškozených nebo že se lidé nebudou chtít soudit. Na to jsme zareagovali tak, že některé pohledávky z protiprávních exekucí jsme od lidí odkoupili a sami budeme podávat žaloby. Bankám a úvěrovým společnostem tak náklady spojené s vedením protiprávních exekucí ještě porostou.“

Obecně platí, že zastavením exekuce původní dluh nezaniká, ale snižuje se o náklady exekutorů, rozhodců či o protiprávní úroky a pokuty. Velkým zlomem se v této věci stal červnový průlomový nález Ústavního soudu, dle kterého se dluhy z exekucí vedených podle neplatných rozhodčích nálezů vydaných po 11. 5. 2011 promlčely. Věřitelé totiž nejpozději od daného data (kdy došlo ke sjednocení judikatury Nejvyšším soudem) museli vědět, že postupují protiprávně. Pokud neudělali nic pro nápravu tohoto protiprávního stavu, je to jejich chyba. Lidé tak po zastavení protiprávní exekuce mohou být úplně bez dluhu.

To přimělo k ráznému kroku prvního akcionáře Komerční banky, a.s., která také vede protiprávní exekuce, stejně jako její dceřiná společnost ESSOX s.r.o. Naštvaný akcionář Petr Němec, který je zároveň spoluzakladatelem a právníkem služby Exekutor má smůlu.cz, k tomu uvádí: „Banka, jejíž akcie mám, byla napálena rozhodci, kteří i po změně judikatury vydávali neplatné rozhodčí nálezy. Bance tím vznikla mnohamilionová škoda. Dle judikatury Nejvyššího soudu může banka tyto rozhodce žalovat a já se ptám, proč to neudělala. Zároveň se mi nelíbí, že banka situaci neřeší a dál platí ona i její dceřiná společnost ESSOX s.r.o. náklady protistranám a exekutorům za zastavené protiprávní exekuce. Těmto nákladům mohla banka předejít, kdyby respektovala judikaturu a exekuce sama zastavila. Nyní se od Ústavního soudu dozvídáme, že se dokonce takové dluhy promlčely. Někdo by měl nést odpovědnost. Pasivní chování banky poškozuje akcionáře. Nynější aktivita Ministerstva spravedlnosti při zastavování protiprávních exekucí může bance způsobit výraznou škodu, pokud se nezačne okamžitě chovat správně.“

Petr Němec proto sepsal bance výzvu k tomu, aby konala. Její znění bylo zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady Komerční banky, a.s.


Petr Němec, advokát  |  18.7.2019


PředchozíDalší
 
Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz