Průzkum: Rodiče tráví s dětmi 3,4 hodiny denně učením. Dvě třetiny z nich využívají online nástroje

Podle názoru 51 procent Čechů základní školy obecně zvládají současnou situaci na výbornou nebo chvalitebnou. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku i komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online testů. Zjistil to průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank. Ta už třetím rokem podporuje on-line platformu Zlatka.in, která učí žáky základních a středních škol finanční gramotnosti.

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Asi třetina (32 %) rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně, 43 % dvě až čtyři a pětina (19 %) od čtyři do šesti hodin denně.

„Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž,” říká Veronika Tomanová, spoluzakladatelka webové edukační platormy Matika.in.

Pokud jde o konkrétní základní školy, kde mají rodiče své děti, známku 1 nebo 2 jim přidělilo 66 % rodičů. Příležitost ke zlepšení vidí v ještě větším využívání online nástrojů a především v minimalizaci zátěže rodičů. Ti by také ocenili, kdyby základní školy častěji využívaly online testy (45 %) a dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů (42 %).

V současné době využívá nějaké online vzdělávací nástroje 66 % rodičů a téměř všichni se shodnou na jejich vysoké užitečnosti a efektivitě. Většina ale odmítá, že by dokázaly nahradit klasickou výuku. Nejčastěji uváděnými online nástroji jsou YouTube, z edukačních platforem pak Matika.in. Ta patří do rodiny vzdělávacích webů spolu s Gramar.in, Geograf.in, Zlatka.in a Trainbra.in, které se zaměřují na matematiku, češtinu, zeměpis, finanční gramotnost a kritické myšlení.

„Naše weby zaznamenaly po uzavření základních škol enormní nárůst návštěvnosti, museli jsme řešit jejich lepší technické zabezpečení. S tím nám pomohli naši partneři, například Raiffeisenbank, která dlouhodobě podporuje náš projekt finanční gramotnosti Zlatka.in,” říká Tomanová.
Nejčastější formou zadávání úkolů je email (71 %), online platformu pro zadávání domácí práce využívá 56 % škol a 46 % úkolů tvoří samostudium z učebnic. Online videa na YouTube a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá.

Průzkum provedla agentura NMS Market Research v dubnu 2020 online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1066 respondentů ve věku 18-65 let.


Raiffeisenbank  |  4.5.2020


PředchozíDalší
 
Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz