Časová flexibilita je pro téměř 3/4 zaměstnanců a manažerů důvod ke studiu přes internet

Moderní e-learningové studijní programy lákají zejména svou flexibilitou a pohodlím. Doby, kdy se objevovaly pochybnosti a vyvstávaly otázky ohledně kvality a úrovně online výuky na českém trhu, jsou již překonány. Celých 52 % tuzemských středních a nižších manažerů a řadových zaměstnanců považuje studium přes internet za plnohodnotnou formu a pozitivně vnímá poskytované výhody oproti prezenčnímu studiu. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS realizovaného pro institut CEMI.

Výsledky průzkumu ukázaly, že celých 48 % dotazovaných středních a nižších manažerů a zaměstnanců by dalo přednost online formě studia před prezenční. 52 % z nich ji zároveň označuje jako plnohodnotný typ vzdělávání a pozitivně vnímá její přednosti. Za největší výhodu e-learningu považují časovou flexibilitu (70 % respondentů), odpadá zde totiž nutnost každodenního dojíždění do školy kvůli výuce nebo vyřizování běžné administrativy. Polovina respondentů za jednu z výhod označila také pohodlí, které se studiem z domova souvisí. Dále dotazovaní jako nesporné plus uváděli nepřetržitý přístup ke studijním materiálům a možnost přizpůsobit si studijní plán svému tempu a individuálním potřebám.

„Na institutu CEMI můžete díky online formě studia získat během jednoho roku profesní MBA či LL. M. titul, který je přínosný pro pracovní kariéru. Online studium je fenoménem posledních let. Neustále se vyvíjí a reaguje na potřeby současné společnosti. Každý si může určit, kde a kdy bude studovat, což otevírá možnosti také například handicapovaným, pracujícím či jinak časově vytíženým zájemcům,“ říká k výhodám online studia ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Naopak jako negativum byla nejčastěji během průzkumu označována absence osobního kontaktu s vyučujícím (70 %) a nižší motivace ke studiu (40 %). „Uváděné nevýhody vnímáme jako nedílnou součást online vzdělávání, ale naší snahou je studentům vzdělávání usnadnit a vyjít jim maximálně vstříc. Chybějící přímý kontakt s lektorem nahrazujeme komunikací přes telefon, email či skype, přičemž samozřejmostí je i možnost osobní konzultace s vyučujícím. Na úvodních soustředěních mají studenti navíc možnost osobně navázat kontakt se svými spolustudenty i lektory daných oborů. Co se týče motivace ke studiu, to je spíše otázkou každého uchazeče, zda je dostatečně motivován. Institut CEMI poskytuje pestrou nabídku programů, kvalitní lektory, moderní e-learningový systém či bezplatný přístup do online knihovny Ebrary a další přínosy pro budoucí pracovní život, které by samy o sobě měly být dobrým podnětem ke studiu,“ dodává Mgr. Štěpán Mika.


CEMI  |  22.7.2015


PředchozíDalší
 
Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz