Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Pojišťovny v lednu - klienti šetří na dani, ošetření v Alpách, dlužné pojistné

24.1.2014  |  Zdeněk Bubák
  
  


Moderní budova v ziměPřinášíme Vám měsíční okénko z pojišťoven. Dozvíte se více o tom, kolik lidé ušetří na daních díky životnímu pojištění, jak to vypadá s vymáháním pohledávek u klientů Allianz pojišťovny a zda jim hrozí exekuce, o oblíbených či zanedbávaných připojištěních k životnímu pojištění, o důležitosti cestovního pojištění při zimních sportech v zahraničí a další informace.Životní pojištění ušetří klientům pojišťoven stovky milionů korunPojišťovny v polovině ledna rozesílají  svým klientům daňová potvrzení o zaplaceném pojistném na životním pojištění. Pojišťovna České spořitelny jich letos rozeslala například 537 tisíc, Kooperativa přes 550 tisíc. Klienti Pojišťovny České spořitelny tak mohou nárokovat slevu na dani a snížit si daňový základ o více než 1,67 mld. Kč a ušetřit tak 250 milionů Kč. Klienti Kooperativy ušetří na daních za loňský rok v průměru přibližně 800 Kč. Průměrná výše pojistného, o které si klienti mohou snížit daňový základ, letos u Kooperativy činila 5 300 Kč. Většina klientů tak stále zdaleka nevyužívá maximálních daňových úspor ve výši 12 000 Kč ročně. K podobnému závěru došla i Pojišťovna České spořitelny.

 „Podklady pro daňový odpočet za životní pojištění musí klienti, kterým přiznání o dani z  příjmů zpracovává zaměstnavatel, předat účetní nejpozději do 15. února 2014. Klienti, kteří si podávají přiznání k dani z příjmů sami, uplatní potvrzení a daňový odpočet ve svém daňovém přiznání nejpozději do 31. března 2014,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Každý občan České republiky si může od daňového základu odečíst až 12 000 na životní pojištění a získat tak od státu na daních zpět 1 800 Kč. Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění má 80 % našich klientů, průměrně si od základu daně odečítají jen 3 163 Kč, tedy asi čtvrtinu toho, co by mohli.“

Klienti Pojišťovny České spořitelny si mohou zvolit způsob zasílání informací. Dokumenty získají buď v papírové, nebo elektronické podobě. Pomocí aplikace SERVIS 24 tak klienti dostali téměř 2 000 potvrzení o zaplaceném pojistném ve formě e-dokumentu.

Podle Kooperativy se průměrná uplatněná částka pojistného v poslední době mírně snižuje, což mimo jiné přičítá zvýšenému zájmu o rizikové pojištění, které není daňově uznatelné. Někteří klienti také využili možnosti snížit v průběhu pojištění pojistné částky, čímž se jim snižuje i pojistné. Je to pro ně v případě finančních obtíží často lepší varianta, než předčasné zrušení smlouvy.

Maximální výše odpočtu je pro fyzickou osobu stanovena na 12 000 Kč ročně. Odečíst si část zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů mohou fyzické osoby, které splňují zákonem dané podmínky:
  • Ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let.
  • Pojistné uhrazené na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“.
  • Pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let.
  • Pojistník je totožný s pojištěnou osobou.
Na smlouvu, která splňuje výše uvedené podmínky, může přispívat zaměstnavatel. Tento příspěvek na životní pojištění je osvobozen od plateb sociálního a zdravotního pojištění až do částky 30 000 Kč ročně. Tato částka platí dohromady na všechny příspěvky zaměstnavatele za životní pojištění a doplňkové penzijní spoření.

Od základu daně lze odečíst částku placenou pojistníkem na jeho soukromé životní pojištění. Pokud na smlouvu přispívá například zaměstnavatel, nelze si tuto částku od základu daně odečíst. Pokud tedy klient platí 500 Kč měsíčně a zaměstnavatel přispívá dalších 500 Kč měsíčně, může si klient v daňovém přiznání odečíst pouze 6 000 Kč za rok.

Allianz má mezi klienty tisíce dlužníků, které může potkat i exekuce majetkuAllianz registruje více než tisícovku dlužníků měsíčně. Je však jednou z mála pojišťoven, která své pohledávky neprodává.

„Nejdříve klienta informujeme dopisem, pak posíláme upomínky. Pokud ani na ně klient nereaguje, předáváme pohledávku spolupracující inkasní společnosti k vymáhání. I zde však existuje ještě několik mimosoudních možností, kterými se klient může vyhnout poslední instanci – exekuci,“ říká na úvod rozhovoru o vymáhání pohledávek v praxi Daniela Volhejnová, vedoucí oddělení plateb klientů Allianz pojišťovny.

Jak vypadá typický dlužník Allianz a odkud pramení jeho pohledávky?Obvykle jde o člověka, který nezaplatil „omylem“, ztratil složenku, přestěhoval se, banka nesplnila trvalý příkaz… Nebo jeho pohledávka pramení z nevědomosti – klient uzavře pojištění, ale neplatí pojistné. Typický nedoplatek se s největší pravděpodobností týká havarijního pojištění, povinného ručení nebo jiného majetkového pojištění.

Jakou chybu dělají klienti třeba v autopojištění?U povinného ručení nejčastěji dluhy vznikají tak, že klient auto prodá a automaticky přestane platit pojištění v domnění, že pojistka tímto okamžikem zaniká. K zániku však oproti havarijnímu pojištění nedojde změnou vlastnictví k pojištěné věci, ale dle zákona až oznámením této skutečnosti pojistiteli. Takže aniž by to motorista věděl, pojištění nadále trvá a dlužné pojistné narůstá.

Příčiny vzniku dluhůČastým omylem je rovněž předpoklad klienta, že pojištění zaniká v okamžiku, kdy přestane platit. Jenže k zániku pro nezaplacení dojde ze zákona až po ochranné lhůtě od splatnosti pojistného. Pojišťovna je i po dobu této lhůty povinna krýt případné škody, a proto má právo i na pojistné, které v případě nezaplacení oprávněně vymáhá.

Druhým nejčastějším případem jsou pohledávky z přechodu práva na náhradu škody, tedy regresu. Allianz například uhradí pojistné plnění poškozenému za odcizené předměty a policie následně dopadne pachatele, po němž pak vyplacenou sumu vymáhá zpět. Nebo na řidičích, kteří způsobili nehodu v opilosti, pod vlivem drog nebo bez platného technického průkazu a za něž bylo poškozeným vyplaceno pojistné plnění z povinného ručení.

Fáze vymáhání pohledávkyMimosoudně se podaří vyřešit více než polovinu pohledávek, v rámci soudního řízení přes 10 %. Stále ještě zbývá více než třetina těch, kteří dluh „neřeší“. Až poslední výzva exekutora před výkonem rozhodnutí výrazně zabere, ale jsou lidé, kteří nechají záležitost dojít až k samotné exekuci. Délka mimosoudního vymáhání je závislá na povaze pohledávky a hlavně aktivitě dlužníka. V nejkratším možném případě uhradí dlužník částku okamžitě po obdržení upomínky, ale takových případů je menšina. Průměrná délka mimosoudního vymáhání je minimálně 12 týdnů.

Primární soudní rozhodnutí, tedy platební rozkaz, je pak v ideálním případě vydán následující den po podání žaloby. Jsou však i případy, kdy rozkazní řízení není ukončeno ani po 3 letech. Kdybychom dobu vymáhání dlužného pojistného měli zprůměrňovat, tak délka procesu je asi 101 dní.
 

Jaká částka se obvykle předává k vymáhání soudem?Ze statistik Allianz pojišťovny vyplývá, že průměrná výše pohledávky ke dni podání žaloby, včetně zákonného úroku z prodlení, jsou zhruba 4 tisíce korun.

Měsíčně Allianz eviduje zhruba 1200 pohledávek, k soudnímu vymáhání pak předává necelou tisícovku. Exekuční řízení je tak poslední možností vymáhání. Klientům proto pojišťovna vždy doporučuje nenechat dluh dojít takhle daleko, ale v případě finančních problémů raději vše řešit hned, kontaktovat poradce, snížit třeba pojistné částky, ale rozhodně nepřestat pojistku platit. Všechna včasná řešení jsou pro klienta vždy levnější.
 

Kam se až může vyšplhat opomíjený dluh?Navýšení pohledávky samozřejmě záleží na žalované částce a spolupráci dlužníka, ale díky úrokům z prodlení a všem soudním výlohám se může za několik měsíců dokonce i znásobit. O tom, že se splácením dluhů se opravdu nevyplatí otálet, svědčí i případ klientky, která přestala platit životní pojistku a dvoutisícový dluh vzrostl za několik let až na 100 tisíc korun.

Nejoblíbenějším připojištěním u životního pojištění je pojištění pro případ hospitalizaceKooperativa v současné době spravuje přibližně 400 tisíc životních pojistek produktu PERSPEKTIVA. Klienti si mohou vybrat ze zhruba 50 druhů. Z interního průzkumu pojišťovny vyplývá, že nejoblíbenější je pojištění pro případ hospitalizace.

„Naši klienti si v rámci PERSPEKTIVY nejčastěji sjednávají pojištění pro případ pobytu v nemocnici (74 %), druhým nejoblíbenějším je úrazové připojištění – konkrétně pojištění trvalých následků úrazu (58 %) a pojištění pro případ tělesného poškození (48 %),“ představuje nejžádanější připojištění Filip Král, ředitel Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa. 

Paradoxně často klientům ve smlouvách chybí nejzávažnější rizika – invalidita a vážná onemocnění. Přitom právě rakoviny různého typu nebo upoutání na invalidní vozík následkem nemoci mohou mít na jejich život zásadní vliv – ať už ve formě dlouhodobého výpadku příjmu nebo dodatečných nákladů na chod domácnosti, léčbu či zdravotní pomůcky.

„Abychom klientům zatraktivnili pojištění klíčového rizika invalidity, snížili jsme od ledna jeho cenu v průměru o 25 %“, vysvětluje Filip Král. „Pojistné krytí u vážných onemocnění jsme pak u PERSPEKTIVY rozšířili o nová rizika, například o operace věnčitých tepen, operace aorty, náhradu srdeční chlopně, meningitidu nebo encefalitidu. To vše bez navýšení ceny.  Navíc jsme se rozhodli nejtypičtější vážná onemocnění zahrnout do nových speciálních balíčků, které jsme nazvali PRO NI a PRO NĚJ,“ představuje novinku Filip Král.

Balíčky tvoří následující diagnózy:
- PRO NI – rakovina prsu, rakovina dělohy, rakovina děložního čípku a další
- PRO NĚJ – rakovina prostaty, rakovina varlat a další

V obou balíčcích jsou automaticky zahrnuty i vrozené vady narozených dětí jako Downův nebo Edwardsův syndrom, dále například úmrtí rodičky nebo plnění v případě narození vícerčat (3 a více dětí), které sice není nepříznivou událostí, ale bezpochyby přináší rodině zvýšenou finanční zátěž.

Od ledna rovněž došlo k úpravě připojištění pro případ pobytu v nemocnici. Nově Kooperativa vyplácí pojistné plnění již od první půlnoci strávené v nemocnici a zvýhodněni jsou i klienti dlouhodobě upoutaní na lůžko – za nezměněné sazby získají výrazně vyšší plnění - od 31. dne hospitalizace 150 % pojistné částky, od 91. dne pak 200 % sjednané pojistné částky.

Podobně jako Kooperativa informuje o nedostatečném zájmu o pojištění následků závažných onemocnění i Pojišťovna České spořitelny.

Polovina z nás se obává rakoviny, ale pro prevenci toho mnoho nedělámeVíce než polovina Čechů se obává rakoviny, ale strach nás nenutí minimalizovat riziko jejího vzniku prevencí a zdravým životním stylem. Pojištěnou ji mají jen tři lidé ze sta. Přitom zkušenost s vážným onemocněním u sebe nebo ve svém okolí má sedm lidí z deseti. Na boj s onemocněním přispíváme, ale krev darovat nechodíme. To říkají výsledky výzkumu, který pro Pojišťovnu České spořitelny zpracovala společnost Ipsos.

„V péči o sebe máme skutečně co dohánět. Nežijeme příliš zdravě, a nechodíme ani na pravidelné lékařské prohlídky,“ říká Jana Jirásková, tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny. „Není nám ale lhostejný osud druhých lidí, a na léčbu vážného onemocnění proto přispíváme. Na druhé straně je mezi námi jen málo těch, kteří chodí darovat krev, pravidelně ji dává 7 procent z nás.“

O své zdraví se více starají ženy, vysokoškolsky vzdělaní lidé a lidé se zkušeností s nádorovým onemocněním. Ženy dbají na výživu, muži naopak více sportují. Mladí lidé se v rámci péče o zdraví věnují sportu, ti starší chodí na preventivní lékařské prohlídky. Nestresovat se a jíst zdravě zvládá třetina dotázaných. Jen čtvrtina z nás pravidelně sportuje. Nekuřáků je v naší populaci 57 procent. Ke konzumaci alkoholu ve větší míře se přiznalo 39 procent dotázaných. Podle statistik rakovinou onemocní alespoň jednou za život každý čtvrtý člověk, přesto si pojištění velmi vážného onemocnění sjednají tři lidé ze sta. Ke sjednání je přiměje osobní zkušenost.

On-line výzkum pro Pojišťovnu České spořitelny realizovala společnost Ipsos. Dotazníkového šetření se účastnilo 1 030 respondentů ve věku 18 až 65 let.

Jedete lyžovat do ciziny bez cestovního pojištění? V důsledku úrazu zaplatíte až milionyPokud se chystáte lyžovat do zahraničí, nezapomeňte na odpovídající cestovní pojištění. V opačném případě riskujete, že můžete platit až milionové léčebné výlohy, pokud se vám na horách přihodí úraz spojený se zásahem záchranářů a lékařů. Nemluvě o nákladech za hospitalizaci i možný převoz do vlasti. Obrovské finanční břemeno vás čeká také v případě, kdy způsobíte škodu na zdraví někomu jinému.

Stokorunová investice do pojištění kryje rizika za miliony„Mnozí lidé spoléhají jen na Evropský průkaz zdravotního pojištění, což je velmi riskantní. Řada úrazů v zahraničí si žádá výjezd horské služby, která musí mnohdy pracovat v nedostupném terénu, případy jsou nezřídka spojené i se zásahem vrtulníku. To vše s sebou přináší nemalé finanční náklady, které nejsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doplatky se tak mohou vyšplhat až na miliony korun. Když uvážíme, že týdenní cestovní pojištění vyjde na několik set korun, jde o zanedbatelnou investici, která umí vyřešit opravdu závažné problémy,“ říká Josef Moravec, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Proč nestačí povinné zdravotní pojištěníEvropský průkaz zdravotního pojištění má i další limity. „Pokud se vám na horách stane úraz, můžete sice uplatnit nárok na základní zdravotní péči, ale pouze ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Nikdy nemáte jistotu, že se v blízkosti vašeho lyžařského areálu takové zařízení nachází. Úrazy bývají navíc často spojeny s nákupem léků na předpis, za které můžete v zemích Evropské unie zbytečně doplácet až několika tisícové částky,“ upozorňuje obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Cestovní pojištění v základu kryje pojištění léčebných výloh v důsledku ambulantního ošetření úrazu, výdajů za léky a hospitalizaci (zahrnuje také zdravotnický transport, zásahy horské služby, repatriaci, non-stop asistenční služby). „Při sjednávání smlouvy pamatujte na limit pojistného plnění, který by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 až 2 milionů korun. Ověřte si rovněž, zda daná varianta cestovního pojištění kryje vámi plánované sportovní aktivity. K cestovnímu pojištění je vhodné přikoupit pojištění odpovědnosti za škody. Vyhnete se tak například riziku, že budete nést obrovské finanční břímě, pokud způsobíte na sjezdovce jinému lyžaři škodu na zdraví s trvalými následky,“ uzavírá Radek Václavík, tiskový mluvčí Slavia pojišťovny.

Pro lepší představu, kolik stojí ošetření po nehodě na sjezdovce, připravila ERV Evropská pojišťovna aktuální ceník nejčastějších lékařských zákroků, které Češi na lyžařské dovolené podstupují. Ceny v Rakousku, Itálii a Francii jsou srovnatelné.

Ceník ošetření v AlpáchTyp ošetření Cena v Kč Cena v EUR
ambulantní ošetření naražených zad 5,5 tis. Kč 200 Eur
ambulantní ošetření zlomené ruky (s následnou operací v ČR) 28 tis. Kč 1 tis. Eur
operace natržených kolenních vazů 112-126 tis. Kč 4-4,5 tis. Eur
operace komplikované nebo otevřené zlomeniny cca 400 tis. Kč cca 16 tis. Eur
operace komplikovaného úrazu hlavy nebo páteře cca 570 tis. Kč cca 20 tis. Eur
převoz sanitkou do ČR 30 tis. Kč cca 1 tis. Eur
svoz vrtulníkem ze sjezdovky 55-84 tis. Kč 2-3 tis. Eur
zranění zahraničního lyžaře 560 tis.–2,8 mil. Kč 20–100 tis. Eur
Zdroj: ERV Evropská pojišťovna

Nové pojištění ERV SBALENO „Na lyže“ERV Evropská připravila pro letošní sezónu nové pojištění šité na míru milovníkům zimních sportů SBALENO „Na lyže“. U zimních sportů je důležité, aby pojišťovna hradila dostatečně vysoké limity a řešila také případnou odpovědnost pojištěného lyžaře. „My nabízíme pro pobyty v Evropě až 5 milionů korun na léčebné výlohy, neomezené asistenční služby v češtině a 2 miliony korun v případě škody na zdraví způsobené třetím osobám,“ upřesňuje Vlastimil Divoký.

Základní pojištění SBALENO „Na lyže“ se kromě běžných zimních sportů (lyže, snowboard, skiboby, sáně, boby, monoski apod.) vztahuje například i na snowtubing, skiboard, snowbungeekayaking, tobogganing nebo snow bublik. Komplexní pojistka stojí 48 korun na den pro dospělého a pro děti až do 18 let polovinu.

V roce 2013 nejčastěji způsobovali nehody řidiči z Prahy, Ostravy a BrnaS největším procentem zaviněných nehod stanuli v čele tradičního žebříčku ČSOB Pojišťovny podle okresů za uplynulý rok 2013 motoristé z Prahy, Ostravy a Brna. Na opačném pólu tabulky figurují řidiči z okresů Havlíčkův Brod, Klatovy a Rychnov nad Kněžnou. Vyplývá to z  ČSOBP Indexu, kterým ČSOB Pojišťovna dlouhodobě sleduje, jak se liší frekvence pojistných událostí z povinného ručení u řidičů osobních aut z jednotlivých okresů republiky.

„V metropolích jako Praha, Ostrava či Brno je mnohem větší koncentrace vozidel. Míra rizika vzniku nehody je tu tak mnohem větší než v městech a oblastech s nižší hustotou silniční sítě a počtem aut. Faktem ale je, že postavení motoristů z Prahy, Ostravy a dalších metropolí ČR coby těch, kteří bourají nejčastěji, dlouhodobě nikdo neohrožuje. Stejně tak i na opačné straně žebříčku ČSOBP Indexu kralují po několik let vždy motoristé z Vysočiny či východních Čech,“ uvedl Jaroslav Král, ředitel odboru pojištění vozidel ČSOB Pojišťovny.

Tradiční únorová kampaň ČAP se zaměří na přírodní živlyČeská asociace pojišťoven (ČAP) se v tradiční osvětové kampani „Únor měsíc pojištění“ zaměří na vliv přírodních živlů na majetek běžného člověka. Veřejnost bude seznámena se širokými možnostmi pojistné ochrany, která pomáhá se tomuto těžce předvídatelnému fenoménu způsobujícímu miliardové škody úspěšně bránit. V pořadí už sedmý ročník informační kampaně bude zahájen tiskovou konferencí 5. února 2014.

Opakované povodně, krupobití, přívalové deště, vichřice či škody způsobené mrazem a sněhem, to jsou důvody, proč se ČAP rozhodla svůj sedmý ročník únorové komunikační kampaně věnovat právě pojistné ochraně před řáděním přírodních živlů. Ty každoročně napáchají na majetku občanů miliardové škody, jejichž následky lze zmírnit dobře sjednaným pojištěním.

Průzkum vedle postoje Čechů k pojištění proti živlům odkryl také to, které živly patří mezi ty nejobávanější a jakou s nimi mají lidé praktickou zkušenost. Vyplynulo z něj například, jak se liší postoj k přírodním katastrofám obyvatel malých obcí a velkých měst. Samostatnou kapitolou bude dále aktualizace pojistných smluv ve srovnání s hodnotou majetku nebo výsledky testu pojistné gramotnosti zaměřený na znalost jednotlivých rizik. Chybět nebude ani detailní srovnání se sousedním Slovenskem.


      
  


Související články:
Nový občanský zákoník - co bude pro klienty bank a pojišťoven jinak?

Rekord - bez vážné nehody letos v pololetí 20 okresních měst

Chcete ušetřit na dani a získat až 1 800 korun? Doplaťte si do konce roku životní pojištění

Co nového přinese nový občanský zákoník do oblasti odpovědnosti za škodu

Listopadové informace z pojišťoven

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde

všechny články
Dále v rubrice

Mají psychická onemocnění vliv na pojištění invalidity?

Psychika Přinášíme vám pohled na psychická onemocnění ze zorného úhlu životního pojištění. Jeho autorem je Ivana Brabcová, analytička životního pojištění Broker Consulting. Jaká psychická onemocnění se dnes...

Jak dopadla anketa o nejabsurdnější výluku z pojištění?

Potopa Jistě se vám nebo někomu z vašeho okolí stalo, že mu pojišťovna neproplatila škodu, kterou podle pojištěného snad samozřejmě proplatit měla. Vykradli vás a neměli jste bezpečnostní zámek?..

Průměrně si pobudeme v nemocnici 6 dní v roce. Kolik vám nabídne pojišťovna za každý takový den?

Nemocnice V roce 2017 registrovala ČSOB Pojišťovna bezmála 11 tisíc pojistných událostí souvisejících s hospitalizací. Nejčastěji z důvodu nemoci oběhové soustavy. V průměru si každý hospitalizovaný...

Jak opravdu zabezpečit svůj majetek? Dávejte pozor při výběru pojištění nemovitosti a domácnosti

Dům Kvalita i ceny bydlení a vybavení domácnosti v posledních letech stabilně rostou. Stále čím dál více Čechů proto začíná dbát i na řádné pojištění své nemovitosti i vnitřního vybavení domácnosti. Z dat...

všechny články v rubrice


   
 
Účet s výběry zdarma
Získejte snadno online u Equa bank!
Equa bank


Termínovaný vklad NEY
Úroková sazba až 3,4 % ročně
NEY spořitelní družstvo


eKonto SMART
Chcete mít běžné bankovní služby zdarma?
Raiffeisenbank


J&T Termínovaný vklad
Spočítejte si svůj výnos!
J&T Banka


mKonto Business
Účet pro podnikatele, který máte rádi
mBank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz