Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

ČSOB loni klesl zisk o 17 procent na 11,2 miliardy korun - díky Řecku

9.2.2012  |  Zdeněk Bubák


V roce 2011 vykázaný zisk skupiny ČSOB dosáhl 11,172 mld. Kč. Díky jednorázovému znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu finančních aktiv banka přišla o 2,5 mld. Kč, což ve výsledku způsobilo 17% snížení čistého zisku oproti stejnému období minulého roku. Úvěrové portfolio rostlo v šesti po sobě jdoucích čtvrtletích se zrychlením v druhé polovině roku, a to hlavně díky korporátním úvěrům (meziročně +25 %) a hypotékám (meziročně +13 %) a dosáhlo 441,1 mld. Kč (meziročně +10 %). Objem depozit vystoupal na 611,6 mld. Kč (meziročně +3 %). Jde o konsolidované neauditované údaje podle EU IFRS.

Bartel Puelinckx, člen představenstva a vrchní ředitel pro oblast financí, výsledky komentoval slovy:
„Hlavními tahouny našeho výsledku je silná výkonnost našich hlavních obchodních aktivit a nízké náklady na riziko. ČSOB si stále udržuje silnou likviditu (poměr úvěrů ke vkladům činil ke konci roku bezpečných 72,7 %), a to spolu se silnou kapitálovou základnou tvoří dobrou výchozí pozici pro rozvoj našich aktivit.“ Petr Knapp, člen představenstva a vrchní ředitel pro oblast korporátního bankovnictví, dodal: „Rok 2011 byl pro nás po obchodní stránce velice úspěšný. Naše úvěrové portfolio rostlo dvouciferným tempem i přes to, že jsme stejně jako v předchozích letech byli při poskytování úvěrů tradičně obezřetní.“

Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 2 %, což bylo taženo růstem obchodních objemů při stabilních maržích. Náklady na úvěrové riziko se snížily na 1,8 mld. Kč, ukazatel nákladů na riziko klesl na 0,36 %. ČSOB pokračuje ve vybraných investicích v oblasti ICT a lidských zdrojů. Celkové provozní náklady za rok 2011 rostly meziročně o 2 %.

Kapitálová přiměřenost k 31. prosinci 2011 činí 15,6 % a ukazatel Tier 1 pak ke stejnému datu 11,7 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 31. prosinci 2011 je 72,7 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 135,1 %.


Výkaz zisku a ztráty


Celkové provozní výnosy zůstaly na úrovni z minulého roku. Meziroční růst čistého úrokového výnosu o 2 % byl tažen hlavně růstem objemů klientských úvěrů (především hypotéky a korporátní úvěry). Snížení expozice vůči vybraným vládním dluhopisům mělo negativní dopad na čistý úrokový výnos.

Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 1 %, zejména z důvodu navýšení roční platby do fondu pojištění vkladů (o 163 mil. Kč) kvůli zvýšení sazby pojištění vkladů z 10 na 16 bazických bodů (platnému od začátku 3. čtvrtletí 2010).

Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o 2 %. Roční zvýšení mezd a růst celkového počtu zaměstnanců jsou hlavní důvody, které stojí za meziročním zvýšením personálních nákladů o 6 %. Růst obchodních objemů s sebou přinesl také navýšení všeobecných správních nákladů, a to hlavně v oblasti ICT a marketingu, ale naopak se podařilo snížit náklady v oblasti plateb.


Náklady na úvěrové riziko jsou poloviční ve srovnání s minulým rokem s tím, jak se ztráty ze znehodnocení úvěrů snížily na 1 779 mil. Kč a ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 36
bazických bodů. Nejsilnější pokles nákladů na riziko zaznamenaly úvěry v segmentech velkých i malých a středních podniků. Rizikové náklady klesaly také ve všech oblastech úvěrů fyzickým osobám.

Dopady expozice vůči řeckému státu: V souladu se standardy IFRS se ČSOB rozhodla zaúčtovat znehodnocení dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv. Všechny tyto dluhopisy mají splatnost před rokem 2020. Znehodnocení (vždy dopad před zdaněním) se v jednotlivých čtvrtletích vyvíjelo takto: 1,306 mld. Kč ve 2. čtvrtletí, dalších 1,046 mld. Kč ve 3. čtvrtletí a následně 0,725 mld. Kč ve 4. čtvrtletí.


Analýza rozvahy


V roce 2011 dosáhlo úvěrové portfolio 441,1 mld. Kč, což je o 40 mld. více než hodnota z předchozího roku. Meziroční růst o 10 % je nejvýraznější od konce roku 2008.
Hypotéky vzrostly meziročně o 13 % na 163,1 mld. Kč. Tempo růstu je poloviční oproti období hypotečního boomu před rokem 2008. Nové prodeje podpořil příznivý vývoj úrokových sazeb i stabilní ceny nemovitostí. Úvěry ze stavebního spoření meziročně stagnují. Celý český trh s úvěry ze stavebního spoření je postižen nejistotou klientů vyvolanou probíhajícími změnami v systému státní podpory stavebního spoření. Nové prodeje ČMSS za rok 2011 byly na úrovni předešlého roku, a to i navzdory klesajícímu trhu. Spotřebitelské úvěry klesly meziročně o 4 % na 17,5 mld. Kč, vlivem přesunu některých úvěrů ze spotřebitelského financování do SME.

Úvěry malým a středním podnikům (zahrnuje také municipality a bytová družstva) na začátku roku 2011 začaly opět růst a rostly každé čtvrtletí. Jejich objem ke konci roku 2011 je o 5 % nad úrovní z konce roku 2010. Leasing meziročně klesl o 2 % na 22,8 mld. Kč.


Objemy korporátních úvěrů rostly nepřetržitě od února roku 2011 a dosáhly 95,3 mld. Kč. Díky tomu došlo k obnovení tržního podílu ČSOB. Růst aktiv byl doprovázen jen minimální tvorbou opravných položek. Zároveň vzrostla také mimobilanční angažovanost, a to o více než 18 %.


Vklady celkem meziročně vzrostly o 3 % na 611,6 mld. Kč. Z klientských vkladů zaznamenaly spořicí účty 10% meziroční růst. Část nárůstu byla na úkor termínovaných vkladů (meziročně -25 %) a podílových fondů (meziročně -15 %). Běžné účty rostly meziročně o 2 %. Stagnace objemů stavebního spoření odráží nejistotu klientů ohledně další státní podpory tohoto způsobu spoření. Aktiva pod správou u obou penzijních fondů rostla na 28,7 mld. Kč.


V podílových fondech si ČSOB udržuje pozici jedničky na trhu, který v posledních čtvrtletích zaznamenal pokles. Aktiva pod správou v podílových fondech ČSOB klesly meziročně o 15 %. Nové prodeje byly nižší než odliv prostředků způsobený tím, že klienti preferovali uložení svých peněz do depozitních produktů před reinvesticí do fondů. Horší situace na trzích také negativně přispěla ke slabší výkonnosti objemů.


Řízení rizik


Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 31. prosinci 2011 hodnoty 11,65 % oproti 14,19 % v roce 2010. Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil z 68,5 % k 31. prosinci 2010 na 72,7 % k 31. prosinci 2011.
Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 31. prosinci 2011 klesl na 3,88 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) v roce 2011 poklesl na 0,36 % z 0,75 % v roce 2010.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – vykázaný (EU IFRS)

Zdroj: ČSOB

Konsolidovaná rozvaha – aktiva (EU IFRS)


Zdroj: ČSOB

Expozice ČSOB vůči dluhopisům emitentů z vybraných jihoevropských zemí a Irska
účetní hodnota v mld. Kč k 31. prosinci 2011 (jde o státní dluhopisy, jiné banka nevlastní)

Částka 2,95 miliardy korun představuje hrozbu dalších odpisů a dopadu do zisku pro rok 2012.

Porovnejte si náklady na vedení účtu na Finparádě:

Finparáda / Bankovní účty / Osobní účty

    Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,20 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,3 % p.a. u měsíčního vkladuvíce
Účet OPEN - úrok až 5,5 % p.a.více
všechny články
Dále v rubrice

Denní zprávy

Obrázek: Denní zprávy Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...

Srovnání podnikatelských účtů od Raiffeisenbank. Co nového nabízí EXKLUZIVNÍ účet?

Obrázek: Banner Raiffeisenbank Raiffeisenbank obměnil svoji nabídku podnikatelských účtů. Nově přichází s EXKLUZIVNÍM účtem, který vytvořila na základě zpětné vazby klientů a který poskytuje ojedinělé možnosti současně v jedné službě. Účet cílí především na malé firmy, ale svými benefity je vhodný pro...

Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu

Obrázek: Pobočka Partners Banky Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...

Produktové novinky bank v březnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu března letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka...

všechny články v rubrice

   
 
Minutová půjčka
Minutová půjčka od 4,8 % p.a. Samozřejmě
Raiffeisenbank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz