Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Produkty České spořitelny

1.3.2012  |  Zdeněk Bubák


Běžné účty a balíčky
Spoření a
investice
Půjčky
Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření
Pojištění
Ostatní produktyBěžné účty a balíčky
Zpět

Osobní účet ČS:

- jde o parametrizovatelný balíček, kde si nastavujete, jaké služby chcete mít v rámci balíčku zdarma a jaké ne, čím více služeb máte zdarma, tím větší měsíční paušál platíte
- balíček je určen pro všechny soukromé osoby od 18 let
- zdarma je výpis (měsíční papírový nebo elektronický)založení trvalých příkazů, souhlasů s inkasem, založení a vedení vkladového účtu, Mini Kontokorent (možnost přečerpání účtu o 1 000 Kč)
- dále si můžete vybrat, které z následujících služeb budou započteny do měsíčního paušálu a nebudete za ně zvlášť platit:
- platební karta
- výběry hotovosti z bankomatů ČS

- internetové nebo telefonní bankovnictví - SERVIS 24
- možnost přečerpání zůstatku až o 100 tisíc díky Kontokorentu
- zůstatkové sms - neomezené množství zpráv zdarma
- zdarma všechny platby v rámci České spořitelny nebo České republiky - neomezené množství plateb
- zvýhodněné úročení zůstatku díky spořícímu plánu
- pojištění (Cestovní pojištění, Úrazové pojištění, Pojištění platební karty, Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje, Právní ochrana, Asistenční služby)
- získáte slevy na účtu za své aktivity ve Finanční skupině díky Programu výhod České spořitelny
- podmínkou založení je prokázání totožnosti občana České republiky nebo cizího státního příslušníka a složení základního vkladu
 
Autor: Česká spořitelna (www.csas.cz)

Osobní účet ČS Student
- účet pro všechny studenty jakéhokoli denního studia od 15 do 30 let, občany ČR i cizí státní příslušníky, který je zdarma po celou dobu studia
- zdarma je vedení účtu, měsíční elektronické výpisy, mezinárodní platební karta Visa Classic umožňující bezkontaktní platby, internetové a mobilní bankovnictví, všechny výběry hotovosti z bankomatů České spořitelny, založení všech trvalých plateb a souhlasů s inkasem, Mini Kontokorent - možnost přečerpat účet o 1 000 Kč (poskytuje se studentům od 18 let)
- navíc každý rok příspěvek 200 Kč na ISIC kartu, požádat o tento příspěvek můžete přes internet
- podmínkou založení: do 18 let návštěva pobočky s rodičem a předložení občanského průkazu a rodného listu; nad 18 let občanský průkaz a aktuální potvrzení o denním studiu
(max. 30 dnů staré u školy v ČR, max. 60 dnů staré u školy v zahraničí)

Další produkty a služby za oblast běžných účtů a plateb:
Osobní účet ČS Absolvent - osobní účet pro absolventy - účet pro všechny mezi 18 a 30 lety, kteří ukončili školu a potřebují svůj první účet pro dospělé
Osobní účet ČS Junior - účet pro nezletilé osoby ve věku od 8 let k datu dovršení 15 let věku dítěte.
Program výhod - systém benefitů určený pro klienty České spořitelny, jehož principem je zvýhodňovat klienty za využívání produktů a služeb banky
Běžný účet v cizí měně - klient může mít vedeno více běžných devizových účtů v různých i stejných měnách
Sporožirový účet (sporožiro) - určen pro jednoduchou správu osobních a rodinných financí
SERVIS 24 Internetbanking - k obsluze sporožirových a vybraných běžných účtů přes internet +
SERVIS 24 GSM banking - využívá ke komunikaci mezi klientem a Českou spořitelnou mobilní telefon. Pomocí této služby je možné provádět vybrané bankovní operace s účtem a získat vybrané aktuální informace z České spořitelny
SERVIS 24 Telebanking - prostředek pro obsluhu Vašich účtů pomocí telefonu.
SERVIS 24 Mobilní banka - smartbanking (bankovnictví pro chytré telefony iPhone) - více zde
Tuzemský a zahraniční platební styk, šeky

Co nás zaujalo na internetovém bankovnictví České spořitelny?
Při porovnávání internetových bankovnictví jednotlivých českých bank redakci Finparády zaujalo na internetbankingu České spořitelny toto:
- eviduje zvlášť i odložené mobilní platby (myšleno dobíjení mobilu) a transakce zadané přes internetové bankovnictví
- produkty se dají přes internetové bankovnictví k internetovému bankovnictví připojovat nebo se od něho odpojovat
- umožňuje založení příkazu k regulaci zůstatku na běžnému účtu
- nabízí šablony příjemců plateb s možností importu šablon
- spoření a investování - umožňuje zobrazování "Majetkových", "Vkladových účtů" a "Penzijního připojištění" - vývoj hodnoty portfolia graficky  a struktura portfolia (koláčový graf)
- přehled penzijního připojištění a transakční historie penzijního připojištění
- nabízí přehled úvěrů včetně smluv, transakční historie úvěrových účtů, přehled úvěrů ze stavebního spoření
- umožňuje nastavení, zda chci používat přihlašovací nebo autorizační SMS
- hlásiče - lze zřídit avízo o zaúčtování platby, avízo o zahraniční platbě, zpráva o podání platebního příkazu, zpráva o výběru/vkladu hotovosti na pobočce, zpráva o vyřazení platebního příkazu ze zpracování, změna zůstatku - s výběrem mezi následujícími možnostmi: každá změna, změna větší než vybraná částka, překročení/podkročení zůstatku

Od října 2011 mají klienti České spořitelny možnost změnit si transakční limity u platebních karet nebo sjednat pojištění karty a osobních věcí přímo v internetovém bankovnictví. Došlo také k prodloužení transakční historie v internetovém bankovnictví až na 13 měsíců, před tím bylo možné sledovat zpětně jen 91 dní. Klienti také mohou až od října 2011 zadávat „Zprávu pro příkazce“ u jednorázových platebních příkazů, čímž se zpřehlední jejich platby v transakční historii.

Platební karty

Kreditní karty

Chytrá karta České spořitelny
Chytrá karta ČS pro studenty
Chytrá karta ČS pro Absolventy
Penzijní karta ČS

Debetní karty k účtům
Visa Electron
Visa Classic -
embosovaná bezkontaktní debetní karta k účtu pro soukromé použití
Visa Gold - zlatá bezkontaktní debetní karta k účtu pro soukromé použití


Spoření a investice
Zpět

Internetový spořicí účet
- úrok až 1,5 %
- peníze můžete vybrat kdykoliv, na jejich výběr se nevztahuje žádná výpovědní lhůta.
- za zřízení ani vedení účtu nic neplatíte
- o spořicí účet požádáte přes internetovou stránku nebo přes bezplatnou klientskou linku České spořitelny 800 207 207.
- účet k dispozici přes internetové bankovnictví České spořitelny, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Autor: Česká spořitelna (www.csas.cz)

Šikovné spoření ČS
Šikovné spoření ČS Plus
Osobní účet ČS se Spořícím plánem

Aktuální sazby výše uvedených spořicích účtů najdete zde.

Další produkty za oblast spoření a investice:
Program spoření a investování - systém poradenství v rámci pravidelného spoření a investování
Vkladní knížky - Vkladní knížka bez výpovědní lhůty, Vkladní knížka s výpovědní lhůtou, Výherní vkladní knížka, Dětská vkladní knížka
Stavební spoření - poskytuje Stavební spořitelna ČS - viz dceřinné společnosti ČS
Penzijní připojištění 
Penze PLUS - nabídka komplexního zabezpečení na stáří, jejímž prostřednictvím lze zajistit atraktivní doplňkové příjmy ke státní penzi a zabezpečit se i v průběhu spoření
Penzijní řešení - komplexní zajištění budoucích příjmů v důchodu
Vkladový účet - pro jednorázové ukládání volných peněžních prostředků i pravidelné spoření
Dětský vkladový účet - vkladový účet s dvouletou splatností a automatickým obnovováním. Je zakládán na jméno dítěte ve věku od 0 až do 18 let (do dne 18. narozenin)
Zlatý vklad České spořitelny - speciální prémiový vklad určený pro ukládání dočasně volných finančních prostředků v české měně. Jednorázový peněžní vklad, který má stanovený termín výběru jistiny a výnosů.
Zlatý prémiový vklad České spořitelny - nabízí možnost investovat do vývoje ceny zlata a zároveň mít zajištěnu návratnost investované částky
Prémiový vklad - termínovaný krátkodobý vklad s proměnlivým výnosem. Úrokový výnos se skládá z pevné sazby s možností jejího zvýšení formou prémie
Dluhopisy
Hypoteční zástavní listy - dluhopisy, které jsou kryté pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů
Akciový prémiový dluhopis - umožňuje podílet se na vývoji globálních akciových trhů se zajištěním min. 100% návratnosti jmenovité hodnoty dluhopisu při splatnosti
Dluhopis Erste Group Bank 0,25%/2015 - čtyřletý nabízí bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu
Podřízený dluhopis - dlouhodobý cenný papír, který je vydán na dobu 10 let. Česká spořitelna jako emitent jej však může předčasně splatit již po 5 letech a tuto možnost s nejvyšší pravděpodobností využije. Pokud by se tak nestalo, kupon by byl navýšen o dalších 1,5 % a dluhopis by byl splacen až po dalších 5 letech (tedy za 10 let od emise).
Zajištěné fondy
ERSTE ČS zajištěné fondy
Pravidelné investování - zajímavou alternativou k jednorázové investici většího obnosu je pravidelné investování. To spočívá v dlouhodobém investování menších částek optimálně v měsíčních intervalech.
Vyvážený vklad ČS - prémiový vklad se zvýhodněnou úrokovou sazbou, který zajišťuje garantované zhodnocení. Zvýhodněná úroková sazba je Vám poskytnuta v případě, že investujete stejnou částku také do podílového fondu Osobní portfolio 4, který může zajistit zajímavé zhodnocení.
Otevřené podílové fondy ISČS
Akciové fondy
Sporotrend - akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dlouhodobé investování na dobu minimálně 5 let. Peněžní prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů
Global Stocks FF - fond fondů, který je určen pro dlouhodobé investování na dobu minimálně 5 let. Peněžní prostředky jsou přednostně investovány do cenných papírů zahraničních fondů investujících do akcií v mezinárodním měřítku
Top Stocks - akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dlouhodobé investování
Dluhopisové fondy
Sporoinvest - dluhopisový podílový fond velmi krátkodobých investic. Výkonnostním cílem fondu je překonávat výnosy depozitních bankovních produktů. Vhodný pro investory, kteří si přejí dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět jen malou a krátkodobou ztrátu
Sporobond - dluhopisový otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování. Peněžní prostředky jsou přednostně investovány do dluhopisů českých důvěryhodných emitentů, státních dluhopisů, hypotečních zástavních listů aj.
Bondinvest - otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování. Peněžní prostředky jsou investovány pouze do dluhopisů důvěryhodných tuzemských a zahraničních emitentů.
Trendbond - dluhopisový otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování. Peněžní prostředky jsou investovány především do státních dluhopisů vydaných v měnách nových členských zemí Evropské unie a současně jsou členy OECD
ČS korporátní dluhopisový - korporátní dluhopisový fond je určen pro zkušené investory ke střednědobému investování
High Yield dluhopisový - dluhopisový otevřený podílový fond, který je určen pro střednědobé investování.
Smíšené fondy
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - růstový fond fondů s převahou cenných papírů dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování, který je určen pro střednědobé investování. Doporučená doba investování je nad 4 roky
Fond řízených výnosů - otevřený podílový fond s převahou nástrojů peněžního trhu a malým podílem akcií, který je určen pro střednědobé investování
PLUS - otevřený podílový fond  - vytvořený speciálně pro klienty Penzijního fondu České spořitelny. Ke standardnímu penzijnímu připojištění si můžete navíc sjednat pravidelné investování prostřednictvím České spořitelny (Penze PLUS).
ČS fond životního cyklu 2020
- možnost si zabezpečit své budoucí finanční potřeby po odchodu do penze a získat dodatečný příjem ke státem vyplácené penzi a k případnému příjmu k penzijnímu připojištění
ČS fond životního cyklu 2030 - dtto
Konzervativní Mix FF - profilový fond fondů, který je určen pro střednědobé investování. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů.
Vyvážený Mix FF - fond fondů, který je určen pro dlouhodobé investování na dobu minimálně 4 let. Peněžní prostředky jsou investovány do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování.
Dynamický Mix FF - fond fondů, který je určen pro dlouhodobé investování na dobu minimálně 5 let. Peněžní prostředky jsou přednostně investovány do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování.
Akciový Mix FF - otevřený podílový fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek, který je určen pro střednědobé investování.
Nemovitostní fond
ČS nemovitostní fond - má za cíl konzervativní zhodnocení vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm výnosů podílového fondu jsou příjmy z provozu a výstavby kvalitních nemovitostí.


Půjčky

Zpět

Půjčka - hotovostní bezúčelový úvěr,  min. 30 tis. Kč, max. 600 tis. Kč, splatnost do 7 let, čerpání úvěru jednorázově v hotovosti či převodem na účet klienta, úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami, splácení probíhá bezhotovostně převodem z účtu klienta na základě souhlasu s inkasem, všechny platby mohou probíhat z účtu vedeného u České spořitelny či u jiné banky

Hotovostní úvěr

- pro fyzické osoby od 18 let
- od 30 tis. Kč maximální výše není stanovena
- na financování soukromých potřeb 
- účel použití půjčených prostředků se nesleduje
- není určena k financování podnikatelských aktivit
- o úvěr může žádat i klient, který nemá vedený účet u České spořitelny
- pevná úroková sazba
- úvěr může být splácen z účtu u jiné banky
- výpis z úvěrového účtu zdarma
- podmínkou založení je předložení průkazu totožnosti, prokázání schopnosti úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit (potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu nebo u osoby s příjmy z podnikání daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období potvrzené razítkem daňového úřadu na každé straně, doklad o zaplacení daně a doklady prokazující oprávnění podnikat) a předložení dokumentů k zajištění úvěru

Spotřebitelský úvěr - Účelový úvěr na platby za služby či zboží
- pro soukromou klientelu (občané) ve věku od 18 let
- min. výše úvěru je 100 tis. Kč, max. výše úvěru není stanovena
- účelový úvěr poskytovaný bezhotovostně na soukromé účely např.:  nákup spotřebních předmětů (úhrady nákladů za dodávku zboží a jeho instalaci), včetně nových i ojetých automobilů, nákup nemovitosti (rodinné domy, byty, chaty, chalupy, garáže, pozemky apod.) do vlastnictví klienta, zaplacení služeb, úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu, úhradu dalších nákladů osobní spotřeby (dovolená, léčebný nebo lázeňský pobyt, studium v zahraničí apod.), úhradu jiných závazků (např. vypořádání zaniklého společného jmění manželů, dědiců, úhrada soudních a notářských poplatků, finanční vyrovnání mezi občany při převodu užívacího práva k bytu, koupě předmětů osobní spotřeby mezi občany), úhradu členského podílu v bytovém družstvu nebo družstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek (garáže), úhradu závazků vůči obci v souvislosti s výstavbou nových obecních bytů či modernizací a rekonstrukcí bytového fondu obce (např. předplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt)
- pevná úroková sazba
- možnost postupného čerpání úvěru
- až do částky 600 tis. Kč je možné získat úvěr bez zajištění

- výpis z úvěrového účtu zdarma
- podmínkou založení je předložení průkazu totožnosti, doložení účelu úvěru, prokázání schopnosti úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit (potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu nebo u osoby s příjmy z podnikání daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období potvrzené razítkem daňového úřadu na každé straně, doklad o zaplacení daně a doklady prokazující oprávnění podnikat)

Úvěr PLUS - nezajištěný hotovostní úvěr, výše úvěru není omezena a začíná na 50 tis. Kč.
Kontokorent - na dobu neurčitou ke Sporožirovému účtu
Americká hypotéka - spotřebitelský úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určený k financováni zboží a služeb osobní potřeby, např. na nákup nového i ojetého automobilu, studium v zahraničí atd. nebo pro získání hotovosti.
Konsolidace - úvěr, který je určený ke sloučení vašich nezajištěných úvěrů, kreditních karet a kontokorentů poskytnutých různými finančními institucemi (viz obrázek).

Autor: Česká spořitelna (www.csas.cz)


Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření
Zpět

Hypotéka České spořitelny - získáte bez poplatku za vyřízení a až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti.
Překlenovací úvěr TREND a HYPO TREND od Stavební spořitelny ČS

Jak na redakci Finparády zapůsobily úvěrové kalkulačky na internetových stránkách České spořitelny?
» kalkulačky jsou snadno dostupné
» jsou vytvořeny pro více typů úvěrů: hypotéka, americká hypotéka, spotřební úvěr
» porovnání úvěrů navzájem
» u spořebitelského úvěru uvádí nejen RPSN, ale i celkovou splatnou částku a poplatky
» výpočet dostupné výše úvěru podle příjmů a výdajů domácnosti
» k nastavení hodnot používá posuvníky    
» chybí podrobnější kalkulačka pro hypotéku


Pojištění
Zpět

FLEXI životní pojištění
Kapitálové životní pojištění KAPITÁL - kombinace pojištění a výhodného zúročení vložených prostředků. Pojištění se sjednává pro případ dožití ze sjednaného konce pojištění nebo pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
Flexibilní životní pojištění JUNIORživotní pojištění dítěte (rizika trvalých následků úrazu, velmi vážných onemocnění a denního odškodného v případě léčení úrazu)
Pojištění schopnosti splácet - pro hypoteční úvěry, Pojištění schopnosti splácet k platebním kartám, Pojištění schopnosti splácet k úvěrům
Úrazové pojištění - zajistí výplatu pojistného plnění v případě pojistné události spočívající ve vzniku úrazu nebo hospitalizace v nemocnici
Cestovní pojištění k Osobnímu účtu ČS - je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou do zahraničí
Cestovní pojištění KOLUMBUS - komplexní cestovní pojištění pro cesty v tuzemsku i zahraničí. Kombinovat lze léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu, dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu.
Cestovní pojištění k platebním kartám
Pojištění bytu a spoluvlastnického podílu na společných částech domu pro případ nečekané události.
Pojištění domácností - slouží k ochraně věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a které slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Domácnost je pojištěna proti škodě způsobené v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo projevu vandalismu
Pojištění právní ochrany - účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených
Asistenční služby jsou volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a poskytují klientům pomoc při řešení nouzových situací spojených s provozem motorového vozidla či domácnosti
Pojištění pravidelných výdajů - je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže řešit nepříjemné životní situace - zajistí vyplacení jednorázového plnění či měsíčních plateb v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, plné invalidity, úmrtí .
Pojištění karty a osobních věcí - ochrání Vás v případě ztráty nebo odcizení karty a osobních věcí.
Pojištění schopnosti spořit a investovat - je určeno klientům, kteří si v České spořitelně splní podmínky bonusu v rámci Penzijního řešení.


Ostatní produkty

Zpět

Bezpečnostní schránky
- pronájem bezpečnostních schránek fyzickým (občanům i podnikatelům) a právnickým osobám.
všechny články
Dále v rubrice

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz