Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...
ÚvodŽebříček - podílové fondyPodílové fondy Vklady a investiceZlato, StříbroDluhopisyPoradna

Radíme Vám

Investice prostřednictvím otevřených podílových fondů

Je několik způsobů jak a kam investovat volné finanční prostředky. Při rozhodování vždy záleží na očekáváních investora.  Jednou z možností je investice do otevřených podílových fondů.

Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Principem tohoto způsobu investování je shromažďování prostředků jednotlivých investorů investiční společností, která je za úplatu spravuje a zhodnocuje.

Před výběrem vhodné investice je dobré si uvědomit na jak dlouhou dobu mohu vložit své prostředky do fondu a zároveň jaké riziko jsem ochoten podstoupit. Jednotlivé typy podílových fondů se vyznačují specifickou mírou rizika a očekávaných výnosů.

 
Typy otevřených podílových fondů:

Fondy peněžního trhu
Prostředky jsou investovány do státních pokladničních poukázek, dluhopisů s krátkou dobou splatností a bankovních termínových vkladů. Z hlediska rizikovosti je investice do fondů peněžního trhu nejméně riziková. Výnosy se odvíjí především od výše úrokových sazeb.

Dluhopisové fondy
Prostředky jsou investovány především do investičních nástrojů s delší dobou splatnosti. Očekávaný výnos je však dlouhodobě vyšší než u fondů peněžního trhu. Minimální doporučená délka investičního horizontu je 2 – 3 roky.

Smíšené fondy
Prostředky jsou investovány do různým investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Rizikovost smíšených fondů je střední až vysoká.

Akciové fondy
Prostředky jsou investovány především do akcií a mohou tak dosáhnout vysokého zhodnocení. Je doporučován delší investiční horizont (minimálně 5 let).

Zajištěné (garantované) fondy
Při splatnosti je zpravidla zaručena návratnost vložené částky. Rizikovost zajištěných fondů je střední. Tento typ fondu je určen pro opatrné investory.

 
Výhody a nevýhody investování do otevřených podílových fondů:

Výhody:

    • vysoká likvidita – kdykoliv lze požádat o zpětný odkup
    • výnosy z fondů po 6 měsících držení nepodléhají dani
    • nízké pravidelně investované částky
    • vyšší zhodnocení než u běžných bankovních produktů
    • profesionální správa prostředků

Nevýhody:

    • poplatky za nákup a správu prostředků
    • riziko poklesu investice

Žebříček nejlepších finančních produktů

Při výběru vhodného produktu Vám může být nápomocen Žebříček nejlepších finančních produktů, který je specialisty společnosti Scott & Rose sestavován na základě každodenního zpracování a analyzování mnoha dat a informací z oblasti finančního trhu.

Slovníček pojmů
Akciové fondy
Investiční fondy, které jsou výhradně nebo převážně tvořeny akciemi.
Investiční horizont
Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak.
Podílový list
Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.
Vstupní (prodejní) poplatek
Poplatek účtovaný investiční společností při prodeji podílových listů investorovi.
Cena podílového listu
Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je shodná s vlastním jměním fondu připadající na jeden podílový list.
Investiční riziko
Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.
Poplatek za správu
Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku.
Výkonnost fondu
Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období investiční společností.
Diverzifikace
Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.
Likvidita
Možnost proměnit aktiva na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.
Portfolio
Složení investice. U otevřených podílových fondů se jedná o souhrn investičních instrumentů, které fond vlastní.
Výstupní (odkupní) poplatek
Srážka účtovaná investiční společností při odkupu podílových listů od investora.
Dluhopisové fondy
Fondy, které investují porstředky převážně nebo výlučně do dluhopisů.
Nemovitostní fondy
Správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané. Středně až dlouhodobá investice.
Smíšené fondy
Smíšené fondy rozdělují své portfolio mezi nástroje peněžního trhu, dluhopisy a akcie
Zajištěné fondy
Fondy, které garantují určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %) v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.
Fondy fondů
Fondy, které investují do jiných fondů, jejichž podílové listy nakupují. Neinvestují tak přímo do akcií nebo dluhopisů.
Otevřený podílový fond
Podílový fond u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup.
TER
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
Fondy peněžního trhu
Fondy, které investují peníze do krátkodobých finančních nástrojů neboli nástrojů peněžního trhu. Jde o málo rizikové instrumenty jako státní pokladniční poukázky, dluhopisy, jejichž doba do splatnosti nepřesahuje 1 rok nebo termínované vklady bank,.. .
Podílový fond
Fond pro který investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky vydáváním podílových listů. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů a je svěřen investiční společností do obhospodařování. Ta jej používá ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank.
Uzavřený podílový fond
Podílový fond u něhož je stanoven minimální počet vydaných podílových listů a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. V průběhu stanovené doby trvání fondu nemá podílník právo na odkoupení podílového listu.

Zpravodajství - Investice
Spoření a investování, rozšiřujeme obsah Finparády o další srovnávací nástrojeDětem spoří více než polovina rodičů. Nejčastěji ukládají úspory do stavebního spořeníCeny bytů v Praze vzrostly za rok o 30 procent. Co je příčinou?Strach z investic není na místě. Ani v době krizíTrendy na trhu nemovitostí a investic v době nejistotyAmerická investiční hypotéka. Jaké jsou její výhody a kdy ji sjednat?

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz