Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

České spořitelně klesl v roce 2013 zisk o 6,2 %, poptávka po úvěrech vzrostla

3.3.2014  |  Veronika Dusová
  
  


České spořitelně klesl v roce 2013 zisk o 6,2 %, poptávka po úvěrech vzrostla. Na snímku logo České spořitelny.Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk podle IFRS ve výši 15,59 mld. Kč. Meziročně tak její zisk poklesl o 6,2 %. Provozní zisk se snížil o 4,0 % na 24,29 mld. Kč. Představenstvo České spořitelny plánuje navrhnout na dubnové valné hromadě výplatu dividendy ve výši 60 Kč na akcii.


Česká spořitelna patřila díky vysokému zisku v roce 2013 mezi nejvýznamnější přispěvatele do státního rozpočtu – na dani z příjmu státu odvedla 4,06 mld. Kč, na sociálním a zdravotním pojištění svých zaměstnanců pak dalších 2,07 mld. Kč.

U velkých firemních klientů České spořitelny byl zaznamenán silný, téměř 13% růst financování jejich investičních, provozních a obchodních cílů, což je velmi dobrá zpráva také pro zaměstnanost. Dále pokračoval stále rostoucí zájem domácností o hypotéky. Česká spořitelna poskytla loni o 30 % více nových spotřebitelských úvěrů.

„Pokračující růst vkladů a spravovaných aktiv odráží vysokou důvěru spotřebitelů a spokojenost klientů ze všech segmentů potvrzenou také řadou tuzemských a mezinárodních ocenění, které jsme v roce 2013 získali, a to nejen na poli bankovnictví, ale i na poli společenské angažovanosti. Chci velmi poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, kteří mohou být právem hrdi na to, co v nelehkém roce udělali pro naše klienty, veřejnost a celou ekonomiku,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

Hlavní body z výsledků České spořitelny za rok 2013Jedná se o konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2013, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2012, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk klesl o 6,2 % na 15,59 mld. Kč z 16,61 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 5,3 % na 19,48 mld. Kč z 20,58 mld. Kč. 
 • Provozní zisk poklesl o 4,0 % na 24,29 mld. Kč z 25,31 mld. Kč. 
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 5,9 % na 27,91 mld. Kč z 29,65 mld. Kč. 
 • Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 3,6 % na 17,59 mld. Kč z 18,26 mld. Kč.
 • Bilanční suma se zvýšila o 5,2 % na 968,72 mld. Kč z 920,40 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 3,8 % na 507,47 mld. Kč ze 489,10 mld. Kč. 
 • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 4,6 % na 275,93 mld. Kč z 263,71 mld. Kč.
 • Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 11,5 % na 155,10 mld. Kč z 139,16 mld. Kč.
 • Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,2 % na 196,84 mld. Kč z 185,43 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 3,1 % na 726,59 mld. Kč ze 704,53 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,61 % z 3,74 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 16,2 % z 19,3 %. 
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,6 % z 1,8 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se lehce zvýšil na 42,0 % ze 41,9 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 69,8 % z 69,4 %.
 • Kapitálová přiměřenost banky v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 17,7 % z 16,0 % (požadavek regulátora je 8,0 %).
Výsledky banky jsou ovlivněny zejména snížením čistého úrokového výnosu, zvýšením zisků z obchodních operací, snížením výnosů z finančních aktiv a pozitivním dopadem vyplývajícím z pokračujícího poklesu provozních nákladů hlavně v první polovině roku 2013.

Hospodářské výsledky dalších bankSvé hospodářské výsledky uveřejnily také Komerční banka a ČSOB. I zisky těchto bank zaznamenaly pokles. Konsolidovaný čistý zisk Komerční banky za rok 2013 činí 12,5 mld. Kč. Meziročně poklesl o 10,2 %. ČSOB vykázala za loňský rok konsolidovaný čistý zisk 13,7 mld. Kč. Její meziroční pokles činí 11 %.

Jaké důležité události nastaly v roce 2013?Korporátní byznysOd začátku dubna 2013 nabízí Česká spořitelna úvěry na financování projektů energetických úspor bytových domů. V rámci programu „Úspory v bytových domech“ poskytne na projekty bytových družstev a společenství vlastníků jednotek přibližně 1,2 mld. Kč.

Banka se stala poskytovatelem bankovních služeb pro družicovou navigaci Galileo. Ve výběrovém řízení zvítězila v konkurenci dalších mezinárodních bank. Kontrakt se týká poskytování služeb v oblasti vedení běžných účtů, depozit a platebního styku pro Agenturu pro evropský GNSS, která provozuje družicovou navigaci Galileo.

Česká spořitelna byla v roce 2013 vedoucím aranžérem primární emise směnečného programu pro Dopravní podnik hl. m. Prahy v objemu 8,0 mld. Kč na financování tramvajových souprav Škoda 15T ForCity. Stejně tak byla aranžérem a koordinátorem akvizičního úvěru ve výši 4,1 mld. Kč, který konsorcium bank poskytlo společnosti Pražská plynárenská Holding ovládané Hlavním městem Prahou.

Dalším příkladem partnerství a nabídky kvalitních produktů a služeb je poskytnutí úvěrového rámce Moravskoslezskému kraji ve výši 1,2 mld. Kč na předfinancování projektů Moravskoslezského kraje.

Česká spořitelna získala od Evropské investiční banky dalších 150 mil. EUR na podporu tuzemských malých a středních firem. 100 mil. EUR je určeno inovativním podnikům, které získají úvěry s nižší úrokovou sazbou o 0,2 %, a 50 mil. EUR pak na podporu energeticky úsporných projektů, u kterých mohou klienti získat také evropskou dotaci ve výši 10 % úvěru. S Evropskou investiční bankou spolupracuje Česká spořitelna už od roku 2002 a od té doby pro české podniky získala 1,1 mld. EUR.

ČS nemovitostní fond obhospodařovaný investiční společnost REICO České spořitelny, koupil multifunkční budovu Trianon na Praze 4. Jde o investici ve výši 1,35 mld. Kč, jednu z největších transakcí tohoto roku na českém realitním trhu.

Retailový byznysV roce 2013 poskytla Česká spořitelna podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj fyzickým osobám přes 25 000 nových hypoték v objemu téměř 40 mld. Kč.


Společnost Věrnostní program iBOD, a.s., jejímž prvním akcionářem je Česká spořitelna, spustila začátkem října nový multipartnerský bonusový program, jehož principem je odměnit zákazníky za jejich nákupy v široké síti partnerských obchodů (více než 1 000 míst u 32 partnerů). Zákazníci si budou moci nasbírané ibody směnit za produkty či služby partnerů, které si vyberou z katalogu na www.ibod.cz.

Česká spořitelna se stala novým generálním partnerem Českého olympijského výboru. Smlouva byla podepsána do roku 2016, znamená to tedy, že banka podpořila české olympioniky na zimních hrách v Soči 2014 a podpoří je i na letních hrách v Rio de Janeiru o dva roky později.

V lednu 2013 přinesla Česká spořitelna a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. novinku – dobíjení Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny.

Společenská zodpovědnostElixír do škol je pilotním projektem nové Nadace Depositum Bonum. Tento projekt propojuje to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod a poznatků z vědy. Česká spořitelna se dobrovolně rozhodla neponechat si mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek v objemu 1,45 mld. Kč, který jí podle zákona plně náleží, a vložila jej do Nadace Depositum Bonum, kde budou tyto prostředky dlouhodobě prospívat celé české společnosti.


Nadace České spořitelny oslavila v lednu minulého roku 11. výročí, během svého působení věnovala na realizaci veřejně prospěšných projektů 165 mil. Kč. Od roku 2014 se nadace řídí novou strategií - která je charakterizována heslem: jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací. Nadace se zaměřuje na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů, na větší zapojení lidí s mentálním a kombinovaným handicapem a na pomoc sociálně vyloučeným.

Česká spořitelna a o.p.s. Terra-klub společně vydaly školní atlas na podporu finanční gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Je k dispozici žákům na 159 školách a je jedinou učebnicí schválenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Česká spořitelna ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy představila interaktivní výstavu s názvem Peníze, nebo život?, která je určená pro děti od 8 let a zábavnou formou je provede světem peněz a seznámí je s jejich historií, výrobou a funkcí.

Česká spořitelna se zapojila do projektu „Přátelská místa“, v rámci kterého Český červený kříž školí zaměstnance různých institucí a firem ve správném přístupu k lidem se zdravotním handicapem, k seniorům a v oblasti první pomoci. V srpnu Český červený kříž udělil prvním 7 pobočkám České spořitelny certifikát „Přátelská místa“. Česká spořitelna má proškoleno již 300 zaměstnanců. Česká spořitelna má v současné době celkem 375 bezbariérových poboček.

Další důležité událostiK 1. srpnu 2013 došlo v představenstvu České spořitelny ke dvěma personálním změnám. Karel Mourek se vrátil do České spořitelny jako člen představenstva s odpovědností za rizika. V této funkci nahradil Heinze Knotzera. Wolfgang Schopf se stal nástupcem Dušana Barana ve funkci finančního ředitele České spořitelny a místopředsedy představenstva.

V září minulého roku pak došlo ke změnám v dozorčí radě. 13. září byl předsedou dozorčí rady České spořitelny zvolen její stávající člen Jack Stack. Ve funkci vystřídal Manfreda Wimmera. Ke stejnému datu se do dozorčí rady ve funkci místopředsedy vrátil po pěti letech generální ředitel Erste Group Bank Andreas Treichl.

Významná ocenění v roce 2013Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank in the Czech Republic 2013. Stala se tak nejlepší bankou v České republice a obhájila prvenství z loňského roku. Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, odborný měsíčník specializující se na bankovní a kapitálové trhy. Česká spořitelna zvítězila v této soutěži i v roce 2009.


Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum titul Banka roku 2013 a podesáté v řadě ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. Pavel Kysilka obhájil loňské a předloňské první místo a stal se opět Bankéřem roku. Hypotéka České spořitelny skončila druhá v kategorii Hypotéka roku, stejně jako služby privátního bankovnictví v kategorii Privátní banka roku. Druhé místo pak obsadila banka v hlasování handicapovaných spoluobčanů v kategorii Banka bez bariér.

Česká spořitelna získala cenu VIA BONA, která je jedním z nejvýznamnějších a nejprestižnějších ocenění v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem v ČR. Oceněna byla za dlouhodobou angažovanost v prevenci a boji s drogovou závislostí.

Banka je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance nejlepší bankou v České republice. V soutěži OVB Vstřícná banka získala Česká spořitelna za I. a II. čtvrtletí 2013 ocenění OVB Nejvstřícnější banka Handicap Friendly za svůj přístup k osobám se zdravotním handicapem. Hodnocení probíhalo na základě hlasování samotných osob se zdravotním postižením.

Pracovat v České spořitelně znamená mít možnost dobře komunikovat napříč firmou a sdílet informace a know how s ostatními, a to jak v rámci rozsáhlé pobočkové sítě, tak s centrálou v Praze. Vzhledem ke své velikosti musí Česká spořitelna využívat nejmodernějších nástrojů interní komunikace. Za projekt intranetové platformy Včelín získala druhou cenu v celoevropské soutěži FEIEA Grand Prix 2013 v kategorii Intranet site.

Strategické cíle banky pro rok 2014Česká spořitelna chce být bankou pro svoje klienty, která si udržuje jejich vysokou loajalitu a tím dosahuje finančních výsledků nad průměrem trhu. Jako hlavní banka by měla zaujmout první místo v oblasti retailových klientů a druhé místo u klientů korporátních. Z hlediska klientské loajality by měla dosáhnout vedoucí místo ve všech segmentech.


      
  


Související články:
ČSOB ukázala výsledky za rok 2013 a sdělila jméno nového generálního ředitele

Komerční bance klesl loni zisk o 10 %. Mohou za to nízké úrokové sazby

Česká spořitelna nabízí odhad nemovitosti zdarma a výhodnou úrokovou sazbu

Od pondělí začíná Česká spořitelna vyplácet klienty poslední zkrachovalé záložny

Jak je výhodný zimní výprodej půjček od České spořitelny?

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde

všechny články
Dále v rubrice

Známe kompletní letošní výsledky soutěže Zlatá koruna. Přibyla kategorie FinTech

Zlatá koruna Jedna ze soutěží finančních produktů v České republice, a to Zlatá koruna, se letos rozrostla o novou kategorii. Kromě tradičních finančních produktů tak byly poprvé hodnoceny české fintech projekty...

Kvalita bankovních služeb se podle nové studie zhoršuje

Banka Podle aktuálních statistik se českému bankovnímu trhu daří lépe než kdykoli dříve. Ani kvetoucímu odvětví, které loni zvýšilo souhrnný čistý zisk meziročně o dvě miliardy na 75,9 miliardy korun, se však...

Equa bank dosáhla hranice 333 333 klientů. Každý druhý nový klient podle banky obsluhuje své účty z mobilu

Equa bank Equa bank ohlásila, že překonala hranici 333 333 klientů, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 23 %. Každý druhý nový klient přitom prý obsluhuje své účty prostřednictvím mobilu. To je o 58 % více...

Oberbank očekává po rekordním roce další růst

Oberbank Rakouská banka Oberbank AG i v roce 2017 udržela růstový trend a zaznamenala rekordní výsledek: bilanční suma vzrostla o 8,7 % na 20,8 mld. EUR, zisk z úroků se podařilo zvýšit o 7,7 %...

všechny články v rubrice


   
 
Termínovaný vklad NEY
Úroková sazba až 3,4 % ročně
NEY spořitelní družstvo


Konsolidace půjček
Snižte Vaše měsíční splátky sloučením půjček
MONETA Money Bank


PRESTO Půjčka
Až 1 milion Kč na cokoliv
UniCredit Bank


PRESTO Sloučení úvěrů
Ušetřete na splátkách při sloučení úvěrů
UniCredit Bank


mHypotéka Light
Není nad výhodnou hypotéku!
mBank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz