Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Seriál o rizikovém pojištění. Druhý díl vám přibližuje Rytmus risk od Allianz pojišťovny

14.7.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


Rytmus risk - rizikové životní pojištění od Allianz pojišťovnyNa Finparádě.cz se podruhé setkáváte se seriálem o životním rizikovém pojištění. Dnes se věnujeme produktu Rytmus risk z nabídky Allianz pojišťovny. Navazujeme tak na první díl, který vám představil životní rizikové pojištění MojeJistota od Komerční pojišťovny. V seriálu se zaměřujeme především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí.


Ve druhém díle seriálu o produktech životního rizikového pojištění se věnujeme produktu od Allianz pojišťovny, který se jmenuje Rytmus risk.

Minule jste se mohli seznámit s životním rizikovým pojištěním MojeJistota od Komerční pojišťovny.

Čtěte zde: Seriál o rizikovém pojištění. První díl se věnuje produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny
 
Postupně vám představíme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Ostatní parametry, jako je např. cena, řešit nebudeme. Shrneme plusy a mínusy jednotlivých produktů z pohledu krytí rizik. Závěry pro veřejnost týkající se nabídky životního rizikového pojištění každé pojišťovny jsou výsledkem podrobné analýzy daného produktu ze strany našeho specialisty, který má dlouhodobé a rozsáhlé znalosti pojistného trhu a zkušenosti s implementací pojistných produktů v praxi. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním mají 30 až 75 stran, takže jde o velmi složité finanční produkty.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,9 % ročněvíceŽivotní rizikové pojištění kryje především riziko smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, invalidity, vážných nemocí, ale i hospitalizace nebo ztráty zaměstnání.

Ž
ivotní investiční pojištění obsahuje, kromě složky sloužící ke krytí rizika, také investiční složku zhodnocující peníze prostřednictvím investice do podílových fondů.

Životní kapitálové pojištění
zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spořicí složku.

Přehled životního pojištění najdete zde

Představujeme vám rizikové pojištění Rytmus risk od Allianz pojišťovnyRytmus risk od Allianz pojišťovny nad ostatními produkty na trhu vyniká především krytím pracovní neschopnosti se třemi odkladnými dobami, hospitalizací s dvojnásobnou denní dávkou při pobytu na ARO/JIP s progresí a až osminásobnou progresí trvalých následků úrazu.

Typ pojištění:Rizikové pojištění s možností (avšak nikoliv povinností) investice do mimořádných podílových jednotek.

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • pro případ smrti
 • pro případ smrti následkem úrazu
 • trvalých následků úrazu
 • závažných nemocí
 • invalidity
 • hospitalizace
 • hospitalizace následkem úrazu (v rámci hospitalizace)
 • pracovní neschopnosti
 • pro případ zhoubných nádorových onemocnění
 • pro případ vážných zdravotních událostí
 • PRO boj s rakovinou
 • PRO ženy
 • PRO úvěr
 • PRO sportovce
 • denního odškodného
 • zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Minimální pojistná částka 10 000 Kč.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 1 roku po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Invalidita III. stupně
 • 2 varianty invalidity III. a IV. stupně s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 1 rok; neuplatní se při úrazu.
 • Možnost výplaty plnění formou důchodu u lineárně klesající PČ, jinak jednorázově ve výši 100 % sjednané pojistné částky pro III. stupeň a 200 % pro IV. stupeň.
 • Plnění vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR.
 • Invalidita IV. stupně shodně jako III. stupně, navíc pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisu o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III.
Invalidita II. a III. stupně
 • Varianta invalidity II., III.a IV. stupně s lineárně ročně klesající pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • Čekací doba 1 rok; neuplatní se při úrazu.
 • Možnost výplaty plnění formou důchodu u lineárně klesající PČ, jinak jednorázově 50 %  s doplatkem 50 % po 18 měsících.
 • Plnění vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR.
 • Invalidita IV. stupně shodně jako III. stupně, navíc pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisu o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III.
Invalidita I., II. a III. stupně
 • Varianta invalidity I. stupně s lineárně ročně klesající pojistnou částkou - nelze sjednat samostatně, pouze spolu s výše uvedenými.
 • Čekací doba 1 rok; neuplatní se při úrazu.
 • Možnost výplaty plnění formou důchodu u lineárně klesající PČ, jinak jednorázově ve výši 100 % sjednané pojistné částky.
 • Plnění vázáno na přiznání invalidity správou sociálního zabezpečení ČR.
Trvalé následky úrazu
 • Progresivní plnění s až osminásobkem pojistné částky
  • do 25 %  trvalých následků = % plnění
  • 30 % trvalých následků =   45 % plnění
  • 35 % trvalých následků =   65 % plnění
  • 40 % trvalých následků =   85 % plnění
  • 45 % trvalých následků = 105 % plnění
  • 50 % trvalých následků = 125 % plnění
  • 55 % trvalých následků = 155 % plnění
  • 60 % trvalých následků = 185 % plnění
  • 65 % trvalých následků = 225 % plnění
  • 70 % trvalých následků = 265 % plnění
  • 75 % trvalých následků = 315 % plnění
  • 80 % trvalých následků = 365 % plnění
  • 85 % trvalých následků = 440 % plnění
  • 90 % trvalých následků = 540 % plnění
  • 95 % trvalých následků = 665 % plnění
  • 100 % trvalých následků = 800 % plnění
 • K ustálení trvalých následků dojde nejpozději do 3 let od vzniku úrazu.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Oceňovací tabulky trvalých následků (291 položek) a procenta progrese.
Pracovní neschopnost
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Výši denní dávky lze ujednat maximálně ve výši částky odvozené od čistého příjmu pojištěného, s odečtem jiných nároků z titulu pracovní neschopnosti.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s těhotenstvím a zubní chirurgií; neuplatní se při úrazu.
 • Odkladná doba (spoluúčast) volitelně 14, 28 či 56 dnů.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti od konce odkladné doby.
 • Maximální doba plnění 730 dnů za jednu pojistnou událost.
 • Možnost volby mezi plnou variantou a pracovní neschopností z důvodu vyjmenovaných úrazů podle oceňovací tabulky denního odškodného.
Hospitalizace
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným s progresivním plněním.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti s těhotenstvím a zubní chirurgií; neuplatní se při úrazu.
 • Hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin nepřetržitě.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky, počtu půlnocí strávených v nemocnici a tabulky progresivního plnění hospitalizace.
 • Rozhodující je počet půlnocí strávených v nemocnici.
 • Maximální doba plnění 730 půlnocí z jedné pojistné události.
 • Progresivní plnění s až 500 % denní dávky:
  • 1-90 dnů 100 %
  • 91-160 dnů 200 %
  • 161-200 dnů 300 %
  • 201-240 dnů 400 %
  • 241 a více dnů 500 %
 • Při pobytu na ARO/JIP vyplácena dvojnásobná denní dávka po dobu prvních maximálně 90 dnů.
Hospitalizace následkem úrazu
 • Varianta s progresívní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin nepřetržitě.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky, počtu půlnocí strávených v nemocnici a tabulky progresivního plnění hospitalizace.
 • Rozhodující je počet půlnocí strávených v nemocnici.
 • Maximální doba plnění 730 půlnocí z jedné pojistné události.
 • Progresivní plnění s až 500 % denní dávky:
  • 1-90 dnů 100 %
  • 91-160 dnů 200 %
  • 161-200 dnů 300 %
  • 201-240 dnů 400 %
  • 241 a více dnů 500 %
 • Při pobytu na ARO/JIP vyplácena dvojnásobná denní dávka po dobu prvních maximálně 90 dnů.
Závažná onemocnění
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • 36 vyjmenovaných pojištěných diagnóz.
 • Čekací doba 3 měsíce.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.

Možné výhody a nevýhody

podle Finparády.cz

Výhody Nevýhody
pracovní neschopnost se 3 odkladnými dobami (14, 28 nebo 58 dnů) nestandardní invalidita IV. stupně, jinde nazvaná jako tzv. nesoběstačnost
hospitalizace s dvojnásobnou denní dávkou při pobytu na ARO/JIP a progresí riziko poškození úrazem a ztráty zaměstnání není nabízeno
až osminásobná progrese trvalých následků úrazu asistenční služby nejsou nabízeny
   
Rozsah pojistných podmínek má 39 stran a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.


      
  


Související články:
Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Na Finparádě nově najdete žebříček rizikového životního pojištění. Jaké produkty jsou nejlepší?

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Obrázek: Daňové přiznání Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných...

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Obrázek: Domy Více než čtvrtina obyvatel České republiky riskuje a nemá pojištěnou svou nemovitost. Ti, kteří pojištění nemovitosti mají, často zapomínají na jeho aktualizaci. Alespoň jednou za dva roky aktualizuje své pojištění nemovitosti jen...

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Obrázek: Snowboardisté Tuzemské pojišťovny za uplynulé dva měsíce zahraniční lyžařské sezóny evidují častější hlášení škod z pojištění odpovědnosti, z nichž některé mívají i nepříjemnou soudní dohru. Čeští lyžaři se totiž mohou stát nechtěnými aktéry...

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Obrázek: Finanční produkt roku 2022 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 12. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních záložen, stavebních spořitelen, pojišťoven a penzijních společností v roce 2022...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší hypotéka roku 2022
Česká spořitelna
Česká spořitelna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz