Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Seriál o rizikovém životním pojištění. Třetí díl analyzuje ActiveLife od AXA životní pojišťovny

5.8.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


ActoveLife - rizikové životní pojištění od AXA životní pojišťovnyJiž potřetí si můžete na Finparádě.cz přečíst článek v rámci seriálu o životním rizikovém pojištění. Dnes se věnujeme produktu ActiveLife od AXA životní pojišťovny. Zatím jste se setkali s životním rizikovým pojištěním MojeJistota od Komerční pojišťovny a Rytmus risk od Allianz pojišťovny. V seriálu se zaměřujeme především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí.


Ve třetím dílu seriálu o produktech životního rizikového pojištění se věnujeme produktu od AXA životní pojišťovny, který se jmenuje ActiveLife.

V minulých dílech seriálu jste se již mohli seznámit s produkty rizikového životního pojištění Komerční pojišťovny a Allianz pojišťovny:

Seriál o rizikovém pojištění: První díl se věnuje produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny
Druhý díl přibližuje Rytmus risk od Allianz pojišťovny
 
Postupně vám představíme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Ostatní parametry, jako je např. cena, řešit nebudeme. Shrneme plusy a mínusy jednotlivých produktů z pohledu krytí rizik. Naše závěry jsou výsledkem podrobné analýzy daného produktu ze strany specialisty s rozsáhlými znalostmi pojistného trhu a zkušenostmi s implementací pojistných produktů v praxi. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním jsou rozsáhlé, jelikož sestávají z 30 až 75 stran textu.
Životní rizikové pojištění kryje především riziko smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, invalidity, vážných nemocí, ale i hospitalizace nebo ztráty zaměstnání.

Ž
ivotní investiční pojištění obsahuje kromě složky sloužící ke krytí rizika také investiční složku, která zhodnocuje peníze prostřednictvím investice do podílových fondů.

Životní kapitálové pojištění
zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spořicí složku.

Přehled životního pojištění najdete zde

Představujeme vám rizikové pojištění ActiveLife od AXA životní pojišťovnyActiveLife od AXA životní pojišťovny se od dalších produktů na trhu liší zejména velkým výběrem variant pojištění trvalých následků úrazu a při uzavřeném připojištění hospitalizace umožňuje vyplatit dvojnásobnou denní dávku za pobyt na jednotce intenzivní péče.

Typ pojištění:Rizikové pojištění bez investiční či rezervotvorné složky.

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • pro případ smrti
 • pro případ smrti následkem úrazu
 • pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu
 • pro případ závažných onemocnění
 • pro případ invalidity
 • denní dávky při pobytu v nemocnici
 • pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu
 • denní dávky pro případ pracovní neschopnosti
 • asistenční služby
 • pro případ chirurgického zákroku
 • pro případ léčení úrazu
 • pro případ rekonvalescence
 • pro případ zproštění od placení pojistného
 • denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu  

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Minimální pojistná částka nestanovena v PP.
 • Minimální pojistná doba nestanovena v PP.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 1 roku po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Invalidita III. stupně
 • 2 varianty invalidity 3. stupně s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 18 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Možnost výplaty plnění formou opakující se roční dávky ve sjednané výši nebo jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Invalidita 3. stupně stanovena dle zákona č. 155/1995 Sb.
 • Možnost sjednání invalidního důchodu pro případ plné invalidity s odkladnou dobou 18 měsíců, vyjma úrazů.
Invalidita II. a III. stupně
 • 2 varianty invalidity 2., 3. a 4. stupně s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 18 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši procentuální části ze sjednané pojistné částky a to 50 %  pro 2., 100 % pro 3. a 200 % pro 4. stupeň invalidity.
 • Invalidita 2. a 3. stupně stanovena dle zákona č. 155/1995 Sb.
 • Invalidita 4. stupně jako stav, kdy byl pojištěnému přiznán ke 3. stupni příspěvek na péči pro stupeň závislosti III nebo IV podle zákona č. 108/2006 Sb.
Invalidita I., II. a III. stupně
 • 2 varianty invalidity 1., 2. a 3. stupně s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 18 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši procentuální části ze sjednané pojistné částky a to 25 %  pro 1., 50 % pro 2. a 100 % pro 3. stupeň invalidity.
 • Invalidita 1., 2. a 3. stupně stanovena dle zákona č. 155/1995 Sb.
Trvalé následky úrazu
 • 4 varianty
  • s lineárním plněním od 1 % tělesného poškození
  • s progresivním plněním až čtyřnásobku pojistné částky - podle příslušného stupně poškození (SP)
   • 1 - 25 % SP = 1 x SP
   • 26 - 50 % SP = 3 x SP – 50
   • 51 - 75 % SP = 5 x SP – 150
   • 76 - 100 % SP = 7 x SP – 300
  • s progresivním plněním až sedminásobku pojistné částky - podle příslušného stupně poškození (SP)
   • 1 - 25 % SP = 1 x SP
   • 26 - 50 % SP = 3 x SP – 50
   • 51 - 75 % SP = 5 x SP – 150
   • 76 - 100 % SP = 19 x SP – 1200
  • s plněním od 50 % tělesného poškození
 • Pojištěný i pojistitel jsou oprávněni každoročně po dobu 4 let ode dne úrazu dát nově vyměřit stupeň poškození.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Oceňovací tabulky trvalých následků (275 položek) a koeficientu progrese.
Pracovní neschopnost
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Do výše 200 Kč sjednané denní dávky se nezkoumá příjem klienta, do výše 500 Kč vyplní pojištěný dotazník, nad 500 Kč musí pojištěný prokázat výši příjmu.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 24 měsíců pro těhotenství a vyjmenované úrazy uvedené v Oceňovací tabulce maximální doby léčení úrazu..
 • Odkladná doba (spoluúčast) volitelně 14 a 28 dnů.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti od konce odkladné doby.
 • Maximální doba plnění 12 měsíců za každou pojistnou událost.
 • Možnost sjednání třetí varianty s integrální franšízou 60 dnů, pak plnění od 1. dne pracovní neschopnosti.
Hospitalizace
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní denní dávkou
  • s progresivní denní dávkou
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců v souvislosti se stomatologickým ošetřením, úkony čelistní chirurgie a čelistní ortopedie; neuplatní se při úrazu.
 • Nárok na denní dávky nevzniká za půlnoci, kdy se pojištěný v nemocnici vůbec nezdržoval nebo ošetření v nemocnici trvalo méně než 24 hodin.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky, počtu půlnocí strávených v nemocnici a tabulky progresivního plnění hospitalizace, je-li sjednán tento typ.
 • Rozhodující je počet půlnocí strávených v nemocnici.
 • Maximální doba plnění 1 rok.
 • Progresivní plnění násobkem denní dávky (DD):
  • 1 - 90 dnů 100 % = DD x počet půlnocí (PP)
  • 91 - 240 dnů 200 % = DD x (90 + 2x počet půlnocí po 90. půlnoci)
  • 241 - 365 dnů 300 % = DD x (390+ 3x počet půlnocí po 240. půlnoci)
 • Při pobytu na JIP vyplácena dvojnásobná denní dávka po dobu prvních maximálně 90 dnů pro jednu pojistnou událost.
Hospitalizace následkem úrazu
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní denní dávkou
  • s progresivní denní dávkou
 • Nemocniční ošetření musí trvat minimálně 24 hodin.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky, počtu půlnocí strávených v nemocnici a tabulky progresivního plnění hospitalizace, je-li sjednán tento typ.
 • Rozhodující je počet půlnocí strávených v nemocnici.
 • Maximální doba plnění 1 rok z jedné pojistné události.
 • Progresivní plnění násobkem denní dávky (DD):
  • 1 - 90 dnů 100 % = DD x počet půlnocí (PP)
  • 91 - 240 dnů 200 % = DD x (90 + 2x počet půlnocí po 90. půlnoci)
  • 241 - 365 dnů 300 % = DD x (390+ 3x počet půlnocí po 240. půlnoci)
 • Při pobytu na JIP vyplácena dvojnásobná denní dávka po dobu prvních maximálně 90 dnů pro jednu pojist. událost.
Závažná onemocnění
 • 3 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou pro vyjmenované nemoci a operace
  • s konstantní pojistnou částkou pro balíčky
  • s lineárně ročně klesající pojistnou částkou pro balíčky
21 vyjmenovaných pojištěných diagnóz nebo
28 vyjmenovaných diagnóz v Základním balíčku
56 vyjmenovaných diagnóz v Komplexním balíčku,
6 vyjmenovaných diagnóz v Balíčku pro ženy,
14 vyjmenovaných diagnóz v Balíčku pro muže,
29 vyjmenovaných diagnóz v Dětském balíčku
 • Čekací doba 6 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.

Možné výhody a nevýhody

podle Finparády.cz

Výhody Nevýhody
velký výběr variant pojištění trvalých následků úrazu nízká dávka pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu (do výše 200 Kč sjednané denní dávky)
hospitalizace s dvojnásobnou denní dávkou při pobytu na JIP pojištění závažných onemocnění s 29 a invalidity s 28 tarify pro klienty zcela nepřehledné
   
Rozsah pojistných podmínek má 33 stran a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.

Výhody produktu ActiveLife podle AXA pojišťovnyKonkrétní výhody u produktu ActiveLife, na které upozorňuje sama AXA pojišťovna:

Pojištění závažných onemocnění – závažná onemocnění jsou v dnešní době diagnostikována stále častěji a jejich léčba je velice nákladná. Smyslem připojištění závažných onemocnění je tedy především zajištění prostředků na překlenutí doby léčení. Komplexní balíček rizikového životního pojištění Active Life zahrnuje 56 diagnóz.

Pojištění invalidity – AXA nabízí připojištění všech stupňů invalidity a v případě pojistné události vyplácí jednorázové pojistné plnění či dávky ve výši sjednané pojistné částky. Díky připojištění invalidity se klient lépe vyrovná s dlouhodobým výpadkem příjmů a může si udržet svůj životní standard, ať již v období výchovy dětí nebo trvání hypotéky či jiných dlouhodobých závazků.

Zdravý životní styl – dnešní doba klade velký důraz na zdravý životní styl a také AXA životní pojišťovna se tímto směrem postupně vydává. Aktuálně již běžně poskytujeme klientům slevu na vybraná připojištěn podle jejich hodnoty BMI indexu.

Smlouva – na jedné smlouvě může být pojištěna celá rodina, resp. až 8 osob. Samozřejmostí je možnost změny a úprav jak rozsahu pojistného krytí, tak i pojištěných osob, jež lze v průběhu pojištění měnit.      
  


Související články:
Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Umělá inteligence urychluje výplatu škod

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Obrázek: Daňové přiznání Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných...

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Obrázek: Domy Více než čtvrtina obyvatel České republiky riskuje a nemá pojištěnou svou nemovitost. Ti, kteří pojištění nemovitosti mají, často zapomínají na jeho aktualizaci. Alespoň jednou za dva roky aktualizuje své pojištění nemovitosti jen...

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Obrázek: Snowboardisté Tuzemské pojišťovny za uplynulé dva měsíce zahraniční lyžařské sezóny evidují častější hlášení škod z pojištění odpovědnosti, z nichž některé mívají i nepříjemnou soudní dohru. Čeští lyžaři se totiž mohou stát nechtěnými aktéry...

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Obrázek: Finanční produkt roku 2022 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 12. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních záložen, stavebních spořitelen, pojišťoven a penzijních společností v roce 2022...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší hypotéka roku 2022
Česká spořitelna
Česká spořitelna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz