Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Pátý díl seriálu o rizikovém životním pojištění popisuje produkt Bez Obav od ČSOB pojišťovny

4.10.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


Bez Obav - rizikové životní pojištění od ČSOB PojišťovnyPřinášíme vám pátý díl seriálu o životním rizikovém pojištění. Dnes přiblížíme produkt Bez Obav od ČSOB Pojišťovny. Předchozí díly se věnovaly rizikovému pojištění od Komerční pojišťovny, Allianz pojišťovny, AXA životní pojišťovny a České pojišťovny. V seriálu se zaměřujeme především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí.


V pátém dílu seriálu o produktech životního rizikového pojištění se věnujeme produktu od ČSOB Pojišťovny s názvem Bez Obav.

Seriál o rizikovém životním pojištění:
: První díl se věnoval produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny
-
Druhý díl přiblížil Rytmus risk od Allianz pojišťovny
-
Třetí díl zanalyzoval ActiveLife od AXA životní pojišťovny
-
Čtvrtý díl přinesl popis produktu Multirisk od České pojišťovny
 
Postupně vám představujeme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním jsou rozsáhlé (30 až 75 stran textu), proto je pro běžného klienta pojišťovny těžké se v nich vyznat. V našem seriálu naleznete informace v jednotném formátu a ve srozumitelné podobě pro každého.Životní rizikové pojištění kryje především riziko smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, invalidity, vážných nemocí, ale i hospitalizace nebo ztráty zaměstnání.

Ž
ivotní investiční pojištění obsahuje kromě složky sloužící ke krytí rizika také investiční složku, která zhodnocuje peníze prostřednictvím investice do podílových fondů.

Životní kapitálové pojištění
zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spořicí složku.

Přehled životního pojištění najdete zde

Představujeme vám rizikové pojištění Bez Obav od ČSOB PojišťovnyBez Obav od ČSOB Pojišťovny má následující lepší parametry než další produkty na trhu: vyšší dávku pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu (do výše 500 Kč sjednané denní dávky) a nejkratší čekací dobu pro invaliditu 3. stupně (3 měsíce pro nemoc). Pojištění lze navíc získat online ve variantě e-Bez Obav.

Typ pojištění:Investiční pojištění bez nutnosti investiční složky.

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • pro případ smrti následkem úrazu
 • pro případ trvalých následků úrazu
 • pro případ vážné choroby žen / mužů
 • pro případ invalidity
 • hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
 • hospitalizace následkem úrazu
 • pro případ pracovní neschopnosti
 • asistenčních služeb
 • léčení úrazu
 • pro případ invalidity s výplatou důchodu
 • invalidity následkem nemoci nebo úrazu s opakovanou výplatou poj. plnění (zproštění od placení pojistného)
 • invalidity PLUS – rozšířené pojištění invalidity
 • pro ženy (vícerčata, vrozené vady a nemoci, úmrtí rodičky)
 • pro muže (vícerčata, vrozené vady a nemoci, úmrtí rodičky)

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně či anuitně měsíčně klesající pojistnou částkou
 • Minimální pojistná částka 10.000 Kč.
 • Minimální pojistná doba nestanovena v PP.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 3 let po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Dvojnásobné plnění při smrti následkem dopravní nehody definované v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na  pozemních komunikacích.
   
Invalidita III. stupně
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně či anuitně měsíčně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 3 měsíce pro nemoc.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Plnění vázáno na doložení posudku o invaliditě z příslušné správy sociálního zabezpečení.
Invalidita I., II. a III. stupně
 • 2 varianty s pevným pojistným
  • s konstantní pojistnou částkou
  • s lineárně či anuitně měsíčně klesající pojistnou částkou
 • Čekací doba 3 měsíce pro nemoc.
 • Plnění jednorázově ve výši procentuální části ze sjednané pojistné částky - 35 %  pro 1., 50 % pro 2., 100 % pro 3. stupeň invalidity a 200 % při nezbytné péči k 3. stupni.
 • Plnění vázáno na doložení posudku o invaliditě z příslušné správy sociálního zabezpečení.
Trvalé následky úrazu
 • Progresivní plnění s až šestinásobkem pojistné částky
  • 1x pro 1-25 %
  • 2x pro 26-50 %
  • 3x pro 51-75 %
  • 4x pro 76-95 %
  • 6x pro 96 -100 %
 • K ustálení trvalých následků dojde nejpozději do 3 let od vzniku úrazu.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Oceňovací tabulky (365 položek) a koeficientu progrese.
Pracovní neschopnost
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Do výše 500 Kč sjednané denní dávky se nezkoumá příjem klienta.
 • Maximální výše denní dávky omezena podle výše průměrného hrubého měsíčního příjmu pojištěného podle potvrzení mzdovou účtárnou nebo daňovým přiznáním.
 • Čekací doba 3 měsíce pro nemoc; neuplatní se při úrazu.
 • Odkladná doba (spoluúčast) volitelně 14, 28 či 56 dnů.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti od konce odkladné doby.
 • Maximální doba plnění 365 dnů z každé pojistné události.
Hospitalizace
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 8 měsíců z důvodu porodu či zhotovení zubních náhrad, stomatochirurgie a čelistní ortopedie, resp. 2 roky u případů, pro které byl pojištěný před počátkem pojištění již hospitalizován (neplatí pro těhotenství a porod); neuplatní se při úrazu.
 • Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin, resp. zahrnovat alespoň 1 noc.
 • Plnění vypláceno za každý den hospitalizace na akutním lůžku.
 • Den přijetí k hospitalizaci a den jejího ukončení se považují za jeden den hospitalizace.
 • Maximální doba plnění 730 dnů za jednu pojistnou událost pro dospělého a maximálně za 365 dnů pro dítě.
 • Při pobytu na ARO, JIP nebo na akutním lůžku při neodkladné operaci vyplácena dvojnásobná denní dávka.
Hospitalizace následkem úrazu
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin, resp. zahrnovat alespoň 1 noc.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů trvání hospitalizace.
 • Den přijetí k hospitalizaci a den jejího ukončení se považují za jeden den hospitalizace.
 • Maximální doba plnění 730 dnů za jednu pojistnou událost pro dospělého a maximálně za 365 dnů pro dítě.
 • Při pobytu na ARO, JIP nebo na akutním lůžku při neodkladné operaci vyplácena dvojnásobná denní dávka.
Závažná onemocnění
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • 22 vyjmenovaných pojištěných diagnóz.
 • Čekací doba 3 měsíce; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
 • Při stanovení diagnózy rakoviny vyplaceno plnění 100 % a rakoviny in-situ 50 % pojistné částky.

Možné výhody a nevýhody podle Finparády.czVýhody Nevýhody
pojištění lze sjednat na dálku ve variantě e-Bez Obav plnění z pojištění osob se neposkytne, nastala-li pojistná událost následkem epidemické nákazy (VPP, čl.14, 1. m)
vyšší dávka pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu (do výše 500 Kč sjednané denní dávky) varianta e-Bez Obav nabízí pouze omezený rozsah krytí
nejkratší čekací doba pro invaliditu 3. stupně (3 měsíce pro nemoc) závažná onemocnění s krytím menšího počtu diagnóz (22 diagnóz)
   
Rozsah pojistných podmínek má 65 stran (e-Bez Obav 30 stran) a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.

Co o pojištění Bez Obav říká sama ČSOB Pojišťovna?Smyslem pojištění Bez Obav je zejména ochrana příjmů klienta v případě nepříznivých životních událostí. Bonusem navíc pak k této pojistné ochraně může být zhodnocení jeho volných peněz prostřednictvím investičních programů. U ČSOB Pojišťovny si vybírá ze široké nabídky investičních programů, které jsou svým složením určeny pro všechny typy investorů od konzervativních po dynamické. Je tedy zcela na klientovi, jakou si zvolí pojistnou ochranu a zda nebo kolik si budete spořit. Pojistit se může každý ve věku 14 – 70 let.

Pojistíme jednotlivce i celou rodinu (až 2 dospělé a 5 dětí) a to jednoduše jen jednou smlouvou.

Mezi hlavní výhody řadíme tyto:


 • možnost změny v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného
 • pojištění celé rodiny jednou smlouvou – až 2 dospělé a 5 dětí
 • plně oddělená riziková a spořící složka
 • investiční pojistné je volitelné a zcela bez poplatků; investiční pojistné je možné kdykoliv v průběhu pojistné doby navýšit, snížit či přerušit jeho placení a tuto změnu nemusíte ohlašovat pojistiteli
 • absolutní nezávislost jednotlivých rizik a pojistných částek
 • když klient zapomene zaplatit,  nic se neděje – pojistné se uhradí z volných prostředků v investiční složce
 • žádné zbytečné poplatky = řadu administrativních úkonů osvobozeno od poplatků
 • unikátní asistenční služby, které se o klienta skutečně postarají, když bude v náročné životní situaci

Hlavní výhody jednotlivých připojištění, které pojištění Bez Obav obsahuje:Pojištění invalidity
 • ­pojistné plnění vyplácíme jednorázově
 • čekací doba pouhé 3 měsíce
 • pro všechny stupně invalidity, plníme i za duševní choroby, které tvoří až pětinu pojistných událostí
Pojištění hospitalizace­
 • s dvojnásobné plnění při pobytu na ARO/JIP a při neodkladné operaci
 • plnění již od 1. noci
Pojištění smrti úrazem
 • dvojnásobné plnění při úmrtí při dopravní nehodě
Speciální tematické „PRO ŽENY  a PRO MUŽE“. Toto pojištění se zaměřuje na vybrané diagnózy rakoviny, které jsou ve většině případů genderově specifické. Součástí je i program PREVENCE. Prevence má v boji proti rakovině zásadní význam. Zachytí-li se onemocnění včas, pacient má velkou šanci na uzdravení. Prevence však často něco stojí. Klient má každé 3 roky trvání pojištění nárok na plnění ve výši 500 Kč jako příspěvek na preventivní prohlídku v související s onkologickým onemocněním.


      
  


Související články:
Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Češi nerozumí životnímu pojištění, skoro polovina jich žádné nemá

Průměrně si pobudeme v nemocnici 6 dní v roce. Kolik vám nabídne pojišťovna za každý takový den?

Pojištění internetových rizik pomůže při zneužití identity či poškození pověsti. Nejvíc zajímá lidi ve věku 35 až 50 let

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Obrázek: Kalkulačka Pro rok 2024 se zvyšují minimální zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Jaké částky aktuálně podnikatelé zaplatí a od kdy je třeba výši záloh upravit? Více informací se dozvíte v našem článku...

Novinky u MONETY - Dlouhodobý investiční produkt nebo nové úrazové pojištění

Obrázek: MONETA Money Bank logo MONETA v novém roce představila dvě novinky. Až 800 tisíc korun za pojistnou událost v případě dopravních nehod nebo zranění dětí v průběhu vyhlášených školních prázdnin a na ně navazujících víkendů poskytuje v rámci nové podoby úrazového pojištění...

Jak si zkraje roku naplánovat finance?

Obrázek: Plánování financí Začátkem roku si mnoho domácností dělá finanční plány, aby věděly, jak budou v průběhu celého roku pokrývat chystané, ale i případné neočekávané výdaje. Co je nutné vzít v potaz při sestavování rodinného finančního plánu? Více se dozvíte níže...

Produktové novinky bank v lednu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu prosince letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, Max banka, mBank...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz