Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Sedmý díl seriálu o rizikovém životním pojištění přináší informace o produktu Na Přání od Kooperativy

18.11.2016  |  Zdeněk Bubák, Luděk Šír
  


Na Přání - rizikové životní pojištění KooperativyPřinášíme vám sedmý díl seriálu o životním rizikovém pojištění. Dnes se více dozvíte o produktu Na Přání od Kooperativy. Předchozí díly se věnovaly rizikovému pojištění od Komerční pojišťovny, Allianz pojišťovny, AXA životní pojišťovny, České pojišťovny, ČSOB Pojišťovny a NN Životní pojišťovny. V seriálu se zaměřujeme především na to, jaká rizika jednotlivé pojistné produkty klientům kryjí.


V sedmém dílu seriálu o produktech životního rizikového pojištění se věnujeme produktu Na Přání od Kooperativy.

Seriál o rizikovém životním pojištění:
: První díl se věnoval produktu MojeJistota od Komerční pojišťovny
-
Druhý díl přiblížil Rytmus risk od Allianz pojišťovny
-
Třetí díl zanalyzoval ActiveLife od AXA životní pojišťovny
-
Čtvrtý díl přinesl popis produktu Multirisk od České pojišťovny
-
Pátý díl se zabýval produktem Bez Obav od ČSOB Pojišťovny
-
Šestý díl představil produkt NN Život od NN Životní pojišťovny
 
Postupně vám představujeme všechny produkty rizikového životního pojištění dostupné na českém pojistném trhu. Hlavním výstupem našeho zkoumání bude výčet rizik, která jsou daným pojištěním pokryta. Pojistné podmínky k jednotlivým životním rizikovým pojištěním jsou rozsáhlé (30 až 75 stran textu), proto je pro běžného klienta pojišťovny těžké se v nich vyznat. V našem seriálu naleznete informace v jednotném formátu a ve srozumitelné podobě pro každého.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,9 % ročněvíceŽivotní rizikové pojištění kryje především riziko smrti, smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, invalidity, vážných nemocí, ale i hospitalizace nebo ztráty zaměstnání.

Ž
ivotní investiční pojištění obsahuje kromě složky sloužící ke krytí rizika také investiční složku, která zhodnocuje peníze prostřednictvím investice do podílových fondů.

Životní kapitálové pojištění
zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a spořicí složku.

Přehled životního pojištění najdete zde

Představujeme vám rizikové pojištění Na Přání od KooperativyNa Přání od Kooperativy má následující lepší parametry než další produkty na trhu: poskytuje bonus za věrnost každých 5 let v podobě určitého navýšení plnění ze všech pojištění vyjma základního. Nabízí také opci na navýšení pojistných částek 4 vybraných pojištění až o 50 % s limitem 500 000 Kč nebo 5 000 Kč v případě výplaty důchodu při svatbě, narození dítěte, dokončení VŠ, pořízení vlastního bydlení, či při 25., 30., 35. a 40. narozeninách, a to do 50 let věku pojištěného. Dále má druhé nejdelší krytí pracovní neschopnosti po Allianz.

Typ pojištění:Toto pojištění může mít jak rizikovou variantu, tak investiční variantu. V článku se zabýváme pouze variantou rizikovou.

Seznam pojistitelných rizik - pojištění/připojištění:


 • pro případ smrti
 • smrti následkem úrazu
 • trvalých následků úrazu
 • tělesného poškození úrazem – procentní plnění
 • tělesného poškození úrazem – denní odškodné
 • vážných onemocnění
 • invalidity následkem úrazu nebo nemoci
 • invalidity pouze následkem úrazu
 • pobytu v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci
 • pobytu v nemocnici pouze následkem úrazu
 • pracovní neschopnosti zaměstnance následkem úrazu nebo nemoci
 • pracovní neschopnosti OSVČ následkem úrazu nebo nemoci
 • úrazu při dopravní nehodě
 • denního odškodného za následky úrazu
 • zproštění od placení pojistného
 • vážných onemocnění dítěte
 • ošetřování dítěte
 • trvalých následků úrazu dítěte
 • tělesného poškození způsobeného úrazem dítěte
 • pobytu dítěte v nemocnici
 • invalidity dítěte s výplatou pojistné částky
 • invalidity dítěte s výplatou důchodu
 • Benefit Cesta k zotavení

Pokrytí jednotlivých rizik:Smrt
 • 1 varianta s pevným pojistným a konstantní pojistnou částkou (není v PP explicitně určeno).
 • Minimální pojistná částka 50 000 Kč nebo 1 000 Kč/měsíc.
 • Minimální pojistná doba nestanovena v PP.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky nebo formou důchodu po dobu 5 či 10 let sjednanou ve smlouvě.
 • Čekací doba 2 měsíce, neuplatní se při smrti úrazem.
Smrt následkem úrazu
 • Smrt musí nastat do 3 let po úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky. 
Invalidita III. stupně
 • 2 varianty s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným
  • následkem úrazu nebo nemoci
  • pouze následkem úrazu
 • Čekací doba 18 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky či ve dvou splátkách (trvá-li po 2 letech III. stupeň) nebo formou důchodu dle toho, co bylo sjednáno ve smlouvě.
 • Plnění vázáno na doložení posudku o invaliditě z příslušné správy sociálního zabezpečení.
 • Plnění dvounásobku pojistné částky, resp. důchodu, je-li přiznán III. či IV. stupeň závislosti dle platného zákona o sociálních službách.
Invalidita II. a III. stupně
 • 2 varianty s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným
  • následkem úrazu nebo nemoci
  • pouze následkem úrazu
 • Čekací doba 18 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky či ve dvou splátkách (trvá-li po 2 letech alespoň II. stupeň) nebo formou důchodu dle toho, co bylo sjednáno ve smlouvě.
 • Plnění vázáno na doložení posudku o invaliditě z příslušné správy sociálního zabezpečení.
Invalidita I., II. a III. stupně
 • 2 varianty s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným
  • následkem úrazu nebo nemoci
  • pouze následkem úrazu
 • Čekací doba 18 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky či ve dvou splátkách (trvá-li po 2 letech alespoň I. stupeň) nebo formou důchodu dle toho, co bylo sjednáno ve smlouvě.
 • Plnění vázáno na doložení posudku o invaliditě z příslušné správy sociálního zabezpečení.
Invalidita dítěte
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • Plnění v případě přiznání III. či IV. stupně závislosti dle platného zákona o sociálních službách či trvalé ztrátě zraku nebo sluchu, amputaci nebo úplném trvalém ochrnutí dvou nebo více končetin od zápěstí či kotníku.
 • Plnění jednorázově ve výši sjednané pojistné částky nebo formou důchodu podle toho, co je sjednáno ve smlouvě.
Trvalé následky úrazu
 • 9 variant s poškozením trvalými následky
  • od 0 %
  • od 10 %
  • od 25 %
  • s lineárním plněním
  • s progresivním plněním až čtyřnásobku pojistné částky
  • s progresivním plněním až šestinásobku pojistné částky s postupně rostoucí progresí dle tabulky
   • 1x pro 1-25 %
   • 2x pro 50 %
   • 3x pro 75 %, resp. 4,3x pro 75 %
   • 4x pro 100 %, resp. 6x pro 100 %
 • K ustálení trvalých následků dojde nejpozději do 3 let od vzniku úrazu.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, % podle Oceňovací tabulky (358 položek) a koeficientu progrese.
Poškození úrazem (většinou bez trvalých následků)
 • 2 varianty plnění - dle % poškození nebo denní odškodné.
 • Plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky a % podle Oceňovací tabulky tělesných poškození způsobených úrazem nebo maxim. počtu dnů v tabulce (577 položek).
 • Úraz nutno ohlásit do 1 roku, jinak sankce 50 % z plnění.
 • Minimální pojistná částka 30 000 Kč.
 • Maximální doba plnění denního odškodného je 365 dnů.
 • Patrně lze vybírat z více variant plnění od určitého % nebo určitých karenčních dob pro denní odškodné, ale PP takové možnosti zmiňují pouze v příkladech výpočtů plnění.
Úraz při dopravní nehodě
 • Plnění pouze při ošetření zdravotnickou záchrannou službou na místě dopravní nehody nebo nejpozději do 24 hodin po ní ve zdravotnickém zařízení.
 • Sjednat lze krytí pro smrt, invaliditu, trvalé následky úrazu, tělesné poškození a pobyt v nemocnici.
 • Dopravní nehoda musí být šetřena na místě policií, o výsledku musí být pořízen písemný záznam.
 • Plnění je vypláceno obdobně podle jednotlivých rizik.
Pracovní neschopnost
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Příjem zaměstnanců je uváděn při sjednání pojištění, je dána povinnost oznámit případné snížení příjmu o více než 20 % či ukončení práce.
 • Čekací doba 3 měsíce; neuplatní se při úrazu.
 • Odkladná doba (spoluúčast) volitelně 14, 28 či 42 dnů.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dnů pracovní neschopnosti od konce odkladné doby.
 • Maximální doba plnění 550 dnů z jedné pojistné události, resp. 365 dnů pro OSVČ.
 • Pro OSVČ je pojistné plnění stanoveno maximálně na dobu uvedenou v Oceňovací tabulce pracovní neschopnosti.
Hospitalizace
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Čekací doba 3 měsíce, resp. 6 měsíců v souvislosti s ošetřením zubů, zhotovením zubních náhrad a s úkony čelistní ortopedie a čelistní chirurgie, resp. 8 měsíců v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem; neuplatní se při úrazu.
 • Pobyt v nemocnici musí trvat minimálně přes 1 půlnoc.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a upraveného počtu půlnocí trvání hospitalizace koeficientem navýšení.
 • Rozhodující je počet půlnocí strávených v nemocnici.
 • Maximální doba plnění 365 dnů.
 • Upravené plnění koeficientem navýšení:
  • 1 - 30 dnů = 1x
  • 31 - 90 dnů = 1,5x
  • 91 - 365 dnů = 2x
 • Platnost pojištění na území EU, Švýcarska, Norska a Islandu.
Hospitalizace následkem úrazu
 • Varianta s konstantní denní dávkou a pevným pojistným.
 • Pobyt v nemocnici musí trvat minimálně přes 1 půlnoc.
 • Plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a upraveného počtu půlnocí trvání hospitalizace koeficientem navýšení.
 • Rozhodující je počet půlnocí strávených v nemocnici.
 • Maximální doba plnění 365 dnů.
 • Upravené plnění koeficientem navýšení:
  • 1 - 30 dnů = 1x
  • 31 - 90 dnů = 1,5x
  • 91 - 365 dnů = 2x
 • Platnost pojištění na území EU, Švýcarska, Norska a Islandu.
Závažná onemocnění
 • Varianta s konstantní pojistnou částkou a pevným pojistným.
 • 7 vyjmenovaných diagnóz v Dospělé variantě Basic
 • 23 vyjmenovaných diagnóz v Dospělé variantě Standard
 • 36 vyjmenovaných diagnóz v Dospělé variantě Exclusive
 • 12 vyjmenovaných diagnóz ve variantě Pro ni (ženy)
 • 10 vyjmenovaných diagnóz ve variantě Pro něj (muži)
 • 6 vyjmenovaných diagnóz v Dětské variantě Basic
 • 15 vyjmenovaných diagnóz v Dětské variantě Standard
 • 21 vyjmenovaných diagnóz v Dětské variantě Exclusive
 • Čekací doba 3 měsíce, pro události s narozením dítěte se prodlužuje na 8 měsíců; neuplatní se při úrazu.
 • Plnění jednorázově ve výši % ze sjednané pojistné částky podle tabulky seznamu vážných onemocnění v PP.

Možné výhody a nevýhody podle Finparády.czVýhody Nevýhody
bonus za věrnost každých 5 let navýšení plnění ze všech pojištění vyjma základního o 5 %, maximálně však o 20 %
nutnost sjednání nového pojištění do 3 měsíců od smrti hlavního pojištěného při krytí více osob na jedné smlouvě
do 50 let věku pojištěného opce na navýšení pojistných částek až o 50 %, max. 500 000 Kč pojistné částky nebo 5 000 Kč důchodu při svatbě, narození dítěte, dokončení VŠ, pořízení vlastního bydlení či 25., 30., 35. a 40. narozeninách pro rizika smrti, invalidity, vážných onemocnění a trvalých následků úrazu několikanásobné opakování částí pojistných podmínek, např. ohledně Obmyšlených osob atd.
druhé nejdelší krytí pracovní neschopnosti po Allianz ne zcela jasné pojistné podmínky v některých případech pojištěných rizik, např. tělesných poškození
   
Rozsah pojistných podmínek má 38 stran a jsou ke stažení na webových stránkách pojišťovny.

Co o pojištění Na Přání říká sama Kooperativa?Předností našeho nového životního pojištění je jednoduchost, srozumitelnost a variabilita. Klient si může vybrat mezi čistě rizikovou nebo investiční variantou. Jako perličku si může zvolit vlastní osobní název svého pojištění, pod kterým s ním pojišťovna bude vést veškerou komunikaci, například Karlova jistota, říká ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě Ondřej Poul.  

Při přípravě pojištění jsme samozřejmě důkladně studovali pojistný trh, ale také jsme se zaměřili na běžného člověka. Chtěli jsme, aby pro něj bylo sjednání pojištění snadné a aby pojištění lehce porozuměl. Proto jsme i celé pojistné podmínky přepsali běžnou češtinou a snažili se vyhnout těžko srozumitelné „právničině“.

V čem je pojištění NA PŘÁNÍ odlišné?Hlavní novinkou je možnost volby mezi variantou pouze s rizikovou nebo i s investiční složkou. V případě rizikové varianty je klient především pojištěn (on a případně dalších až 7 osob) a není nutná pravidelná investice. Varianta s investiční složkou nabízí kromě jednotlivých pojištění také možnost pravidelné nebo mimořádné investice do fondů. U obou variant platí, že pojistné za pojištění rizik zůstává stejné po celou dobu trvání pojištění, tj. nestoupá s věkem. Výpočet je velmi jednoduchý. Také u jednotlivých pojištění přinášíme řadu vylepšení – zahrnutí rizika terorismu, větší flexibilitu rizikových pojištění, zlevnění pojištění trvalých následků pro děti, nové benefity, aj.

Významnou novinkou je služba Cesta k zotaveníVe službě Cesta k zotavení vidíme budoucnost v pojišťovnictví a zde půjdeme trhu příkladem. Nechceme klientům poskytovat jen pojistné plnění z připojištění, což je na trhu standardem, ale chceme být klientovi i partnerem a ve vážných zdravotních situacích mu usnadnit návrat do společnosti i s případným zdravotním postižením. Nárok na benefit Cesta k zotavení má klient, který získal nárok na plnění z pojištění invalidity III. stupně, vážného onemocnění Exclusive nebo měl trvalý následek úrazu hodnocený nad 50 %. Po předložení účtů proplatíme výdaje na zdravotní pomůcky, rekvalifikační kurz, úpravu řízení vozidla nebo na pečovatelskou službu, rehabilitaci, apod. až do výše 50 000 Kč.

Nabízí pojištění NA PŘÁNÍ nějaké mimořádné slevy nebo bonusy?Ano, první z nich je sleva, kterou chceme klienty motivovat k tomu, aby věnovali pozornost především pojištění vážných rizik, jako jsou smrt, invalidita a vážná onemocnění. Pokud součet pojistných částek těchto pojištění přesáhne 1 mil. Kč, zaplatí za ně o 10 % nižší cenu. Další slevu může poskytnout poradce podle svého uvážení. Unikátní novinkou je pak bonus za věrnost, díky kterému získají naši klienti o 5 % vyšší plnění ze všech sjednaných rizik, a to za každých 5 let trvání smlouvy.

Jsou jakékoliv změny v průběhu pojištění bezplatné?Ano, přesněji řečeno 4 změny za rok jsou zdarma. Ale to myslím, je víc než dost. S tím, jak se mění situace pojištěnce nebo jeho rodiny považujeme za nezbytné parametry přizpůsobovat. Je to i optimální role poradce, aby se mohl o klienta skutečně a doslova starat – i to je ostatně důležitý argument onoho přechodu k dlouhodobosti i k vlastnímu poradenství.

Na otázky odpovídal Ondřej Poul, ředitel úseku pojištění osob v Kooperativě.


      
  


Související články:
Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Umělá inteligence urychluje výplatu škod

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zdevšechny články
Dále v rubrice

Jak na daňové přiznání: co všechno se nově mění a na co si dát pozor?

Obrázek: Daňové přiznání Začátek nového roku s sebou obvykle přináší v oblasti daní změny, které se pak promítají do každoroční povinnosti řady lidí vyplnit a podat daňové přiznání. Kromě povinnosti posílat daňové přiznání přes datovou schránku, nebo zvýšení odvodů a případných...

Ceny nemovitostí příliš neklesají, dvěma třetinám domácností hrozí podpojištění

Obrázek: Domy Více než čtvrtina obyvatel České republiky riskuje a nemá pojištěnou svou nemovitost. Ti, kteří pojištění nemovitosti mají, často zapomínají na jeho aktualizaci. Alespoň jednou za dva roky aktualizuje své pojištění nemovitosti jen...

Nehod na sjezdovkách přibývá. Sjednejte si pojištění, radí odborníci

Obrázek: Snowboardisté Tuzemské pojišťovny za uplynulé dva měsíce zahraniční lyžařské sezóny evidují častější hlášení škod z pojištění odpovědnosti, z nichž některé mívají i nepříjemnou soudní dohru. Čeští lyžaři se totiž mohou stát nechtěnými aktéry...

Finanční produkt roku 2022 na Finparádě. Kdo nabízel nejlepší finanční produkty v uplynulém roce?

Obrázek: Finanční produkt roku 2022 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 12. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních záložen, stavebních spořitelen, pojišťoven a penzijních společností v roce 2022...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší hypotéka roku 2022
Česká spořitelna
Česká spořitelna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz