Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Změny v bankovních sazebnících poplatků od začátku prosince se budou týkat zejména úvěrů a bude jich hodně

28.11.2016  |  Zdeněk Bubák, Martin Olejník
  


Poplatky bankZměny poplatků ve svém sazebníku chystají od 1. prosince Air Bank, Česká spořitelna, Cetelem, ČSOB, Equa bank, Expobank, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank a Sberbank. Velká část změn se týká úvěrových produktů, u nichž se banky snaží uzpůsobit podmínky novému zákonu o spotřebitelském úvěru, který začne od stejného data platit. V článku najdete i vybrané změny v poplatcích bank, ke kterým došlo v listopadu.


Přinášíme vám informace o změnách sazebníků bank, ke kterým dojde od 1. prosince. Změny jsou řazeny podle jednotlivých bank.

Air BankAir Bank prodlouží bezplatnost služby Šanon do konce roku 2017. Původně měla být bezplatná pouze do 30. listopadu 2016.

Česká spořitelnaČeská spořitelna změní od 1. prosince tzv. „smluvní pokutu za prodlení“ ve výši 500 Kč na „náklady spojené s prodlením“ ve výši 300 Kč (za 10 dní v prodlení). Doposud vám banka mohla účtovat, pokud jste neuhradili své závazky včas, smluvní pokutu za prodlení od data splatnosti jednou měsíčně ve výši 500 Kč u jednoho účtu. Nárok na zaplacení smluvní pokuty bance vznikl v každém kalendářním měsíci, ve kterém jste měli na účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Nově se účtují náklady spojené s prodlením ve výši 300 Kč, a to vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení.

Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru pro úvěry sjednané od 1.1.2011 do 30.11.2016 (staré úvěry):
 • méně než 1 rok do ukončení - 0,5 % z výše mimořádné splátky
 • více než 1 rok (včetně) do ukončení - 1 % z výše mimořádné splátky
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru pro úvěry sjednané od 1.12.2016 (nové úvěry):
 • náhrada účelně vynaložených nákladů, vzniklých v souvislosti s předčasným splacením
  • méně než 1 rok do ukončení - max. 0,5 % z výše mimořádné splátky
  • více než 1 rok (včetně) do ukončení - max. 1,0 % z výše mimořádné splátky
Americké hypotéky
 • potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta - pro úvěry sjednané do 30.11.2016 - 500 Kč -> pro úvěry sjednané od 1.12.2016 - zdarma
 • úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.1.2011 do 30.11.2016)
  • méně než 1 rok do ukončení - 0,5 % z výše mimořádné splátky
  • více než 1 rok (včetně) do ukončení -1 % z výše mimořádné splátky
 • úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1.12.2016) - nová položka
  • zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
  • v ostatních případech klient bance uhradí účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
   • paušální administrativní náklady ve výši 700 Kč
   • náklady na zprostředkování*
   • náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)**
* Náklady na zprostředkování se vypočtou jako podíl nákladů na zprostředkování za daný hypoteční úvěr a původní splatnosti hypotéky v měsících vynásobený zbytkovou splatností hypotečního úvěru v měsících (ode dne zaplacení hypotéky do původního data splatnosti). V případě splacení pouze části úvěru se takto vypočtené náklady vydělí celkovým zůstatkem úvěru a vynásobí výší mimořádné splátky.
** Náklady na financování se vypočtou jako úroky z mimořádné splátky za období od jejího zaplacení do konce doby fixace s použitím úrokové sazby státních dluhopisů ČR s obdobnou délkou splatnosti jakou je délka doby fixace pro daný úvěr (v případě záporné úrokové sazby se použije sazba 0 %).

Hypoteční úvěry
 • potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta - pro úvěry sjednané do 30.11.2016 - 500 Kč -> pro úvěry sjednané od 1.12.2016 - zdarma
 • poplatek za mimořádnou splátku (mimo termín změny pevné úrokové sazby) - maximální výše (pro úvěry sjednané do 30.11.2016 a úvěry, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby do 30.11.2016) - 10 % z výše mimořádné splátky
 • úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1.12.2016, a dále pro úvěry sjednané do 30.11.2016 s proměnnou úrokovou sazbou odvozenou od referenční sazby, např. Pribor, a úvěry s fixovanou úrokovou sazbou, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby po datu 1.12.2016) - nová položka
  • zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
  • v ostatních případech klient bance uhradí účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
   • paušální administrativní náklady ve výši 700 Kč
   • náklady na zprostředkování*
   • náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)**
* Náklady na zprostředkování se vypočtou jako podíl nákladů na zprostředkování za daný hypoteční úvěr a původní splatnosti hypotéky v měsících vynásobený zbytkovou splatností hypotečního úvěru v měsících (ode dne zaplacení hypotéky do původního data splatnosti). V případě splacení pouze části úvěru se takto vypočtené náklady vydělí celkovým zůstatkem úvěru a vynásobí výší mimořádné splátky.
** Náklady na financování se vypočtou jako úroky z mimořádné splátky za období od jejího zaplacení do konce doby fixace s použitím úrokové sazby státních dluhopisů ČR s obdobnou délkou splatnosti jakou je délka doby fixace pro daný úvěr (v případě záporné úrokové sazby se použije sazba 0 %).CetelemV souvislosti s účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru dojde u banky Cetelem k úpravě Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro revolvingové úvěry, Produktových podmínek pro poskytování platebních služeb, Sazebníku a Reklamačního řádu. V odkazech nad názvy jednotlivých dokumentů najdete jejich nové znění od 1. prosince 2016.

ČSOBČSOB, Hypoteční banka a Era Poštovní spořitelna budou mít od 1. prosince dva sazebníky pro hypoteční úvěry. Jeden bude platit pro úvěry uzavřené do 30.11.2016  a druhý pro úvěry uzavřené od 1.12.2016.

Plné znění nového Sazebníku, který bude platný od 1.12.2016, najdete zde.

Equa bankEqua bank doplní od 1. prosince do svého sazebníku, kapitoly Vedení a správa hypotéky, k položce „administrace mimořádné splátky“ text „Při provedení mimořádné splátky u úvěrů, které byly sjednány, nebo kterým započalo nové Úrokové období od 1.12.2016, máme právo požadovat náhradu nákladů. Výši těchto nákladů Vám vyčíslíme v souladu se Smlouvou a Podmínkami.“

ExpobankExpobank provede od 1. prosince následující změny poplatků pro hypoteční a spotřebitelské úvěry:
 • poskytnutí účelového hypotečního úvěru - 0,25 %, min. 2 900 Kč -> 0,5 % (nově položka „Poskytnutí hypotečního úvěru“)
 • poskytnutí neúčelového hypotečního úvěru - 0,25 %, min. 5 000 Kč -> 0,5 % (nově položka „Poskytnutí hypotečního úvěru“)
 • poskytnutí hypotečního úvěru na refinancování více úvěrů - tzv. konsolidaci - s případným navýšením - 0,2 %, min. 1 500 Kč -> 0,5 % (nově položka „Poskytnutí hypotečního úvěru“)
 • poskytnutí tabulky umoření na žádost klienta - zdarma - nová položka
 • poplatek za ukončení splátkového kalendáře z podnětu banky - 500 Kč -> 1 000 Kč
 • poplatek za nedodržení podmínek předčasné splátky - 1 000 Kč - poplatek byl zrušen
 • předčasné splacení dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru - dle podmínek zákona - nová položka

Komerční bankaKomerční banka u hypotečních úvěrů (Flexibilní hypotéka, Hypotéka na refinancování, Neúčelová část hypotéky 2v1) mění poplatek za službu Flexibilita úvěru z 99 Kč na 19 Kč měsíčně. Snížená cena platí pro smlouvy uzavřené od 1. prosince 2016 a smlouvy, u nichž došlo k obnově úrokové sazby po 30. listopadu 2016.

Kromě této změny dojde k úpravě kapitoly Cestovní šeky.

mBankmBank od 1. prosince doplnila do sazebníku v části týkající se mHypotéky a mHypotéky Light text: „Mimořádné splacení úvěru pro smlouvy uzavřené od 1.12.2016 a obnovy fixace úrokové sazby po 1.12.2016 - mimořádná splátka části nebo celé mHypotéky Light s variabilní/fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace - 0 Kč do výše 25 % výše poskytnutého úvěru, účelně vynaložené náklady se splacením úvěru překračující 25 % výše poskytnutého úvěru“.

MONETA Money BankMONETA Money Bank nově od 1. prosince umožní právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům zadávat prioritní platby i přes kanál Internet Banka. Poplatek je ve stejné výši jako u prioritních plateb zadaných přes služby BankKlient nebo MultiCash. Dále banka mění pro stejné segmenty klientů poplatky u služby Cash Direct – Svoz hotovosti. Zvýší poplatek za přepravu a za zpracování mincí a sjednotí poplatek za obalový materiál.

Zůstatky na účtech právnických osob a fyzických osob podnikatelů převyšující k 31. 12. každého kalendářního roku částku 100 milionů CZK z prostředků ve všech měnách na všech běžných, spořicích účtech a termínovaných vkladech budou zpoplatněny částkou 0,15 % účtovanou do února následujícího roku. Pro přepočet cizích měn na CZK  bude použit kurz deviza střed České národní banky vyhlašovaný k 31. 12. daného roku.

SberbankSberbank od 1. prosince provede změny v sazebníku v části „Předhypoteční a hypoteční úvěry, americké hypotéky“:
 • předčasné splacení předhypotečního úvěru a hypotečního úvěru s variabilní sazbou je nově vždy zdarma
 • zdarma je také předčasné splacení hypotečního úvěru či americké hypotéky v období 3 měsíců po obdržení nabídky nové výše úrokové sazby pro následující období fixace
 • nově lze zdarma splatit až 25 % aktuálního zůstatku jistiny v rámci mimořádné splátky 1x za 12 kalendářních měsíců mimo období fixace úrokové sazby
 • předčasné splacení úvěru uzavřeného od 1.12.2016 či úvěru, pro který od 1.12.2016 započalo nové období fixace, stojí max. 1 % z předčasně splacené výše úvěru, maximálně však 50 000 Kč, a to v případě prodeje financované nemovitosti či nemovitosti, která sloužila jako zajištění úvěru, při trvání úvěru alespoň 24 měsíců. V ostatních případech se výše poplatku řídí smlouvou.
Banka sjednotí poplatek za zaslání upomínky na 250 Kč. Sazba úroku z prodlení pro úvěrové produkty bude 8 % p.a. Nový poplatek za soudní uplatnění pohledávky bude činit 1 000 Kč.

Kalkulačka Vám odpoví, která banka nabízí účet s nejnižšími poplatky - zde
Kalkulačka spotřebitelských úvěrů, nejvýhodnější bankovní půjčky - zde


Vybrané změny bankovních poplatků z listopaduVybrali jsme také některé zajímavé změny v poplatcích bank, které platí již od tohoto měsíce, tj. od listopadu 2016, o kterých jsme zatím nepsali.

Česká spořitelnaČeská spořitelna od začátku listopadu zrušila poplatek ve výši 40 Kč za vedení účtů pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce.

J&T BankaJ&T Banka od listopadu do sazebníku zavedla nový poplatek u běžných účtů a vkladů pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele ve výši 0,5 % za nárůst celkových vkladů klienta větší než 25 milionů Kč.

Poplatek je roven násobku sazby poplatku a základu pro výpočet poplatku sníženého o 25 milionů Kč. Základem pro výpočet poplatku je rozdíl mezi celkovým objemem vkladů klienta ke dni 31.12. rozhodného roku a ke dni 1.11. rozhodného roku. Základ tvoří vklady klienta vedené na běžných účtech a vkladech ve všech měnách. Poplatek je účtován jednou ročně a může být účtován z jakéhokoli účtu klienta v průběhu ledna následujícího roku. Při přepočtu cizích měn do CZK se používá kurz ČNB platný k 31.12. rozhodného roku. Pokud je základ pro výpočet poplatku záporný nebo menší než 25 mil. CZK (včetně), poplatek se neuplatňuje.


Podobný poplatek již uplatňuje větší počet bank.

mBankmBank od začátku listopadu zavedla do sazebníku nové platební karty, a to mKartu Broker Consulting (Visa PayWave) a mKreditku Broker Consulting (MasterCard Credit World).

Došlo ke změně textu a poplatku ze „zaslání 1./2. upomínky a každé další za nepovolené přečerpání účtu, nebo zpoždění pravidelné splátky, nebo nesplnění smluvních podmínek poštou“ za 150 Kč / 500 Kč na „zaslání 1.,2. / a každé další upomínky za nepovolené přečerpání účtu, nebo zpoždění pravidelné splátky, nebo nesplnění smluvních podmínek poštou“ za 50 Kč / 150 Kč.

MONETA Money BankMONETA Money Bank přestala vybírat poplatek za předčasné splacení celé jistiny nebo její části (na základě žádosti klienta) u spotřebitelských splátkových úvěrů sjednaných od 10. října 2016.

SberbankSberbank změnila v sazebníku od 31. října více položek (řazeno podle klientských segmentů).

Občané a Podnikatelé a malé firmy

U běžných účtů se nově do kreditního obratu potřebného pro vedení FÉR kont zdarma počítají i vklady na účet prostřednictvím vkladového bankomatu. V rámci kont je možné kromě embosovaných karet nově zdarma využít i elektronické karty (VISA Electron nebo Maestro), celkový počet karet v balíčku se nemění.

Změny u debetních karet:
 • převydání karty na žádost klienta - 200 Kč - nová položka
 • vydání karty zadržené v bankomatu Sberbank CZ - 500 Kč -> 1 000 Kč
Změny u kreditních karet:
 • převydání karty na žádost klienta - 200 Kč - nová položka
 • změna limitu pro výběry hotovosti nebo pro platby u obchodníka - 30 Kč - doplněno "zdarma při změně úvěrového rámce"
 • poplatek za 100% inkaso u kreditní karty - zdarma - nová položka
 • poplatek za SIPO, inkaso z kreditní karty - zdarma - nová položka
 • poplatek za platební příkaz z kreditní karty - zdarma - nová položka
 • vydání karty zadržené v bankomatu Sberbank CZ - 500 Kč -> 1 000 Kč
Mění se poplatek za nákup nebo prodej tuzemských dluhopisů z 0,6 %, min. 180 Kč na 0,6 %, min. 300 Kč. Nově je možné pravidelně investovat do fondů již od 500 Kč, dříve od 30 000 Kč.

Střední firmy, bytové družstva a SVJ

Změny u zahraničního platebního styku:
 • odchozí platba v rámci Sberbank CZ (s výjimkou platby mezi účty jednoho klienta ve stejné měně) - 0,5 %, min. 50 Kč, max. 300 Kč -> zdarma
 • odchozí platba v Kč z cizoměnového účtu na účet u jiné tuzemské banky - 0,5 %, min. 50 Kč, max. 300 Kč -> 1 %, min. 300 Kč, max. 1 700 Kč
Přijetí a posouzení žádosti o úvěr pro bytová družstva a SVJ nově stojí 10 000 Kč. Dříve bylo zdarma. Změna smluvních podmínek ze strany klienta (za každou změnu) u úvěrů pro bytová družstva a SVJ do 10 milionů Kč se mění z „0,6 % z aktuální výše úvěru/limitu, popř. z výše prováděné změny (vyšší z těchto částek), min. 5 000 Kč“ na 5 000 Kč.

Mění se poplatek za nákup nebo prodej tuzemských dluhopisů z 0,6 %, min. 180 Kč na 0,6 %, min. 300 Kč.

U několika bank v oblasti SEPA plateb, došlo v souvislosti s novými zákonnými požadavky k úpravám ve struktuře jednotlivých položek zahraničního platebního styku (zejména zrušení EU platby a její nahrazení SEPA platbou), a také k aktualizaci komentářů k těmto položkám (SEPA platba), a to bez dopadu na jejich cenu. Některé banky tyto změny už provedly dříve.


      
  


Související články:
Air Bank a Banka CREDITAS zvýhodnila hypotéky. Jaká je ta nejlepší na trhu?

Banky opět zvýšily úrokové sazby na spořicích účtech. Nový přehled

Novinky v mobilním bankovnictví v září

Banky nabízejí běžný účet s odměnou. Kde získat tu nejvyšší?

Produktové novinky bank v srpnu aneb co nového pro nás banky připravily?všechny články
Dále v rubrice

Air Bank a Banka CREDITAS zvýhodnila hypotéky. Jaká je ta nejlepší na trhu?

Obrázek: Kalkulačka a dům Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Překvapivý krok učinily Air Bank a Banka CREDITAS, které úrokové sazby u hypoték snížily, a to až o 0,5 procentního bodu. Doposud nejlepší...

Žebříček běžných účtů v září. Kdo je jedničkou?

Obrázek: Žebříček Finparády Na Finparádě došlo k aktualizaci žebříčku nejlepších běžných účtů na trhu. Jedničkou nadále zůstává Tom účet Plus od MONETA Money Bank, druhé místo patří Raiffeisenbank, na třetím místě se udržela...

Nová královna mezi hypotékami. Raiffeisenbank snížila úrokové sazby

Obrázek: Dům a procento Raiffeisenbank a mBank v uplynulém týdnu upravily úrokové sazby u hypotečních úvěrů. A zatímco mBank se vydala směrem vzhůru a její úrokové sazby přesahují desetiprocentní hranici, Raiffeisenbank úrokové sazby...

Novinky v mobilním bankovnictví v září

Obrázek: Mobil Přinášíme vám informaci o tom, jaké změny či inovace v mobilním bankovnictví provedly tuzemské banky v uplynulém týdnu. Klienti Air Bank nově mohou propojit běžný účet s mobilní aplikací svým obličejem, klienti...

všechny články v rubrice


   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz