Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Jak Češi spoří

21.3.2012  |  Zdeněk Bubák


Průměrná česká domácnost dokáže ze svých rezerv financovat své pravidelné výdaje dva měsíce a devět dní. Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 19 %. Pokud by tedy rodina chtěla, dokázala by odložit stranou a uspořit až pětinu svých příjmů. Tyto údaje zjistila společnost ING Bank v rámci nového projektu ING Bank Svět spoření. Jeho cílem je pravidelné shromažďování a vyhodnocování dostupných informací o úsporách českých domácností.

Nejvyšší úspory mají vysokoškoláci

Nejvyšší úspory mají lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé ve velkých městech. S vyšším vzděláním členů domácnosti tak roste doba, po kterou je rodina schopna pokrýt své pravidelné výdaje. Zatímco vysokoškolsky vzdělaní lidé mají dostupné úspory na pokrytí téměř čtyř měsíců, spoluobčané se základním vzděláním by vystačili se svými úsporami pouze jeden měsíc.

Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje v měsících

Podle typu vzdělání:Podle velikosti místa bydliště:

Zdroj: ING Bank


Průměrně bychom vydrželi z aktuálních úspor 2 měsíce


Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
•    Průměrná výše úspor české domácnosti – 67 315 Kč
•    Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti – 24 839 Kč
•    Index úspor – 2,3 (tj. 2 měsíce a 9 dní)

Kdybychom museli, ušetříme v průměru až 19 % z příjmů

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
•    Průměrné měsíční příjmy domácnosti – 29 392 Kč
•    Průměrné měsíční výdaje domácnosti – 24 839 Kč
•    Potenciál spoření – 19 %

Zdroj:
ING Bank Svět spoření – data za prosinec 2011

Potenciál spoření (%) = měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti:


Zdroj: ING Bank

ING Bank bude měsíčně vyhodnocovat 2 ukazatele - Index úspor domácností a Potenciál spoření

ING Bank Svět spoření je nový dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor domácností, jejich vývoj a finanční situaci. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování. „Každý další měsíc bude oslovován reprezentativní vzorek domácností s otázkami k jejich rodinným financím jako jsou příjmy, pravidelné výdaje a úspory tak,  aby bylo možné v čase sledovat a porovnat vývoj osobních financí českých domácností a především úroveň jejich finanční rezervy,“ komentuje nový projekt Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR.  „ING Bank chce tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření tak pomáhat občanům s orientací v jejich financích,“ doplňuje Vaníček.


ING Bank Index úspor domácností bude sledovat výši disponibilních úspor, konkrétně kolikaměsíční výdaje je schopna pokrýt průměrná česká domácnost svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření. „Prosincové šetření ukázalo, že české domácnosti by v průměru dokázaly z úspor ufinancovat své pravidelné výdaje pouze dva měsíce a devět dní,“ doplňuje informaci k indexu úspor Vaníček a dodává: „Uvádí se, že ideální finanční rezerva by měla tvořit šestinásobek příjmů domácnosti. S ohledem na to není zjištěná skutečnost o rezervách našich spoluobčanů ideální. Jak ukazují další data o potenciálu spoření, je v možnostech českých domácností finanční rezervu vytvářet. Důležité je začít spořit, byť i jen nižší částky a pravidelně odkládat peníze stranou na zvláštní účet.“

Druhý ukazatel ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. Z dotazování vyplynulo, že v prosinci činil průměrný příjem české domácnosti 29 392 korun a její pravidelné výdaje byly v průměru 24 839 korun. Příjmy českých domácností převýšily jejich pravidelné výdaje v průměru o 19 %. Pokud by tedy chtěly, mohly by české domácnosti v prosinci uspořit téměř pětinu svých příjmů. Nejvyšší potenciál spoření pak mají domácnosti z menších měst. Díky nižším životním nákladům by dokázaly měsíčně odložit až čtvrtinu svých příjmů. Nejvyšší část úspor mají Češi na běžných účtech, a to 30 %. Na spořicích účtech mají uloženo 19 % financí a asi 18 % úspor si nechávají lidé doma v hotovosti.

Další aktivitou, kterou chce banka podpořit projekt ING Bank Svět spoření, jsou nové webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz. Ty by se měly stát studnicí informací o spoření jak pro širokou veřejnost, tak pro média. Součástí stránek budou aktuální hodnoty ING Bank Indexu úspor domácností a ING Bank Potenciálu spoření, data z dalších průzkumů k tématu osobních financí, zajímavosti a tipy ze světa spoření, archiv tiskových zpráv, ankety, videa nebo kalkulačka vlastního indexu spoření.  „Věříme, že zpřístupněním zajímavých dat o finanční situaci českých domácností podnítíme debatu na téma nutnosti finanční rezervy a potřeby zajištění domácností pro případ neočekávaných situací. Dostupné tipy na spoření nebo kalkulačka indexu spoření snad vyburcují některé váhavé spoluobčany k tomu, aby začali přemýšlet a řešit svou finanční situaci lépe a efektivněji,“ komentuje význam webových stránek Vaníček.

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 na vzorku 365 respondentů. Do výpočtu indexů nebyly zahrnuty odlehlá měření (cca 1% vzorku). Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Výsledky mezinárodního a domácího průzkumu ING Bank
  • Češi patří k národům méně spokojeným s výší úspor. Nejvíce spokojení se svými současnými úsporami jsou lidé v Lucembursku a Nizozemsku.
  • Růst cen trápí všechny národy. V rámci eurozóny deklarují největší zhoršení Italové a Španělé. My, Češi, vnímáme vliv ekonomiky na své finance negativněji než sousední národy.
  • Nejmenší dopad ekonomické situace na spoření pozorujeme v jádru eurozóny. Češi omezují spoření častěji než většina národů.
  • V západní Evropě spotřebitelé spokojení s mírou svých výdajů převažují nad nespokojenými. Spolu s Italy a Rumuny patříme k národům, kteří vnímají svoji spotřebu
    nejvíce negativně.
  • Tři čtvrtiny spotřebitelů vydávají nejvíce prostředků na bydlení nebo jídlo. Východoevropské země včetně ČR mají častěji vyšší náklady na energie než ostatní.
  • V Čechách kromě rodiny dále důvěřujeme přátelům, bankám a častěji než jinde také finančním poradcům.
  • Češi si myslí, že nemají výdaje zcela pod kontrolou (více než obyvatelé okolních států).
  • Největší část českých úspor (30 %) leží na běžných účtech, na spořících 20 %, v hotovosti 18 %.

Pro tři čtvrtiny evropských domácností jsou nejvyššími výdaji náklady spojené s bydlením a nákupem potravin

Pro 40 % českých domácností tvoří největší položku výdaje na bydlení, jako je hypotéka a nájem. V Holandsku je bydlení nejvyšší položkou dokonce pro celých 65 % obyvatel. Vyplynulo to z mezinárodního výzkumu ING Bank. Oproti tomu, více než polovina Italů nebo Slováků uvádí, že největší část svého příjmu utratí za potraviny. V případě Čechů je jídlo největším nákladem v 35 %. U tří čtvrtin evropských domácností tvoří nejvyšší podíl na rozpočtu náklady spojené s bydlením a nákupem potravin.

„Mít výdaje pod kontrolou je v dnešní ekonomické situaci nutnost. Podle mezinárodního průzkumu ING Bank, do kterého bylo zařazeno 13 evropských a 6 mimoevropských zemí, představují pro tři čtvrtiny domácností nejvyšší výdaje náklady spojené s bydlením a jídlem,“ doplňuje výsledky výzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank ČR. Pro téměř 40 % českých respondentů je největší výdajovou položkou bydlení a náklady spojené s ním, tedy nájem, hypotéka, případně další úvěry. Pro 35 % českých domácností jsou pak nejvyšší výdaje spojeny s jídlem. Zajímavostí je, že v České republice jsou pro 20 procent domácností největší položkou rozpočtu náklady na energie, což je nejvyšší podíl ze všech sledovaných zemí.

Graf. Nejvyšší měsíční výdaje domácnosti

Zdroj: ING Bank

Pokud se podíváme na srovnání s okolními státy, náklady spojené s bydlením tvoří největší podíl v rozpočtu u 65 % Holanďanů. Oproti tomu více než polovina Italů a Slováků uvádí, že nejvyšší položku v jejich výdajích tvoří potraviny. „Každá domácnost, potažmo i jednotlivec, by měla mít vytvořenu finanční rezervu pro případ neočekávaných situací. Uvádí se, že ta by měla v ideálním případě tvořit alespoň šestinásobek měsíčního příjmu. Vhodné je proto odkládat pravidelně stranou i třeba jen stokorunové částky, a to na místo, kde peníze nejsou na očích a nelákají k bezhlavému utrácení. Nabízí se například v dnešní době čím dál oblíbenější spořicí účty, které mají atraktivní úrokovou sazbu, jejich zřízení a vedení je většinou zdarma, peníze jsou neustále k dispozici a můžete na ně vkládat kdykoliv a jakoukoliv částku. Tyto výhody nabízí například ING Konto,“ doplňuje Vaníček.

Češi jsou v rámci šetření nejčastěji ochotni omezit návštěvy restaurací a nákup oblečení a spotřebního zboží

Pokud by Češi museli snížit své výdaje měsíčně o tisícikorunu, sáhli by nejčastěji k omezení návštěv restaurací, úsporám při nákupu oblečení a spotřebního zboží nebo v rámci volnočasových aktivit.

Omnibusový průzkum ING Bank ČR se zaměřil na otázku, kde by Češi dokázali ušetřit, pokud by museli snížit své výdaje o tisícikorunu měsíčně. Téměř 80 procent dotazovaných by omezilo anebo již omezuje návštěvy restaurací a kaváren. Dále Češi šetří na nákupu oblečení a spotřebního zboží nebo na volnočasových aktivitách. Mladí lidé ve věku do 25 let jsou ochotni omezit kvůli šetření telefonování a cigarety. Na druhé straně téměř čtvrtina respondentů nejstarší generace sází na omezení spotřeby energie v domácnosti a na nákup levnějších potravin. Obecně lze ale říci, že právě potraviny a energie jsou na konci žebříčku možných omezení výdajů a Češi vidí jen malý prostor na úsporu v těchto položkách.

„Čas od času přichází období, kdy se musíme se svými výdaji uskromnit a omezit je na únosné minimum. Je zřejmé, že většinou máme nějaké rezervy a oblasti, na kterých můžeme a hlavně jsme ochotni ušetřit. Omezit návštěvu restaurací nebo si odříct nové tričko asi nedělá nikomu z nás problém. Horší jsou okolnosti, kdy lidé musejí sáhnout do výdajů na jídlo nebo bydlení. Aby k takovým mezním situacím nedocházelo, je nutné mít vytvořenu finanční rezervu. Pokud je aktuální situace jedince nebo domácnosti příznivá natolik, aby ušetřili částku i třeba jen v řádech stokorun, je důležité to udělat a spořit,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR. „Vhodným místem, kam ušetřené peníze odkládat, jsou například stále oblíbenější spořicí účty. Zde se peníze zajímavě zhodnocují, jsou neustále dostupné a jejich zřízení a vedení bývá zdarma. Účtem, který takové parametry nabízí, je například ING Konto,“ dodává Vaníček.

Graf. Nejčastější oblasti šetření

Zdroj: ING Bank

Porovnejte si spořicí účty zde.
    


Související články:
ING Bank nově nabízí úrok 2 procenta na půl roku

ING Konto nyní s akčním úrokem 2 procenta ročně. Akce platí jen do konce června pro nové klienty

Úrokové sazby na spořicích a termínovaných účtech dále klesají

Počet Čechů spokojených s úsporami stoupá. Jak na tom jsou ostatní Evropané?

Češi by v případě výpadku příjmu vyžili z úspor necelé čtyři měsíce

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky spořicích účtů - zde

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,60 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 6 % ročněvíce
všechny články
Dále v rubrice

Úrokové sazby na termínovaných vkladech klesají

Obrázek: Peníze Přinášíme vám pravidelnou informaci o změnách úrokových sazeb na termínovaných vkladech. K ČSOB, která úrokové sazby snížila na začátku ledna, se minulý týden připojily MONETA Money Bank a Raiffeisenbank...

Daňové přiznání: Co vše si můžete odečíst a kde ušetřit?

Obrázek: Daňové přiznání Řádný termín pro podání daňového přiznání je letos 3. dubna 2023. Na jaké odečitatelné položky či slevy na dani byste neměli při jeho vyplňování zapomenout? Daňový základ si můžete snížit například díky penzijnímu spoření...

Stavební spoření s prémií. Kde získat tu nejvyšší?

Obrázek: Prasátko na spoření Přinášíme vám pravidelnou informaci o marketingových akcích tuzemských stavebních spořitelen, v rámci kterých lze získat odměnu za sjednání stavebního spoření. V současné době lze prémii získat u všech stavebních...

Spořicí účty - FinSeriál díl 5

Obrázek: Finparáda seriál Přinášíme Vám nový Finparáda FinSeriál, kde se v připravené sérii článků dozvíte o aktuálních tématech z oblasti financí, investic a nemovitostí. V pátém díle s názvem „Spořicí účty“ se dozvíte informace o tom, co je...

všechny články v rubrice


   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz