Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčkům životního pojištění na Finparádě dominuje MetLife pojišťovna. Naposledy vydáváme žebříček investičního životního pojištění

26.4.2019  |  Zdeněk Bubák, Jan Bachura
  


Žebříček životního pojištěníNa Finparádě najdete nové žebříčky životního pojištění. První tři pozice žebříčku rizikového životního pojištění jsou beze změny. První je opět MetLife pojišťovna s pojištěním Garde 5.0., na druhém místě Allianz pojišťovna s pojištěním Allianz ŽIVOT a na třetí příčce NN Životní pojišťovna s produktem NN Život. Na čtvrtém a pátém místě se nově objevila UNIQA pojišťovna s produktem DOMINO Risk a Kooperativa s pojištěním FLEXI RISK. U investičního životního pojištění, jehož žebříček tentokrát vydáváme naposledy, nejvyšší příčku opět obhájila MetLife. Druhá je jako minule Kooperativa pojišťovna a třetí NN Životní pojišťovna. 


Jaké jsou změny v žebříčcích rizikového a investičního životního pojištění na Finparádě.cz? Průběžným sledováním žebříčků finančních produktů během roku získáte informace o tom, jaké produkty mají šanci obsadit přední místa výsledkové listiny soutěže Finanční produkt roku, který organizuje společnost Scott & Rose a jejíž výsledky jsou zveřejňovány primárně jednou ročně právě na Finparádě.cz.

Vzhledem k tomu, že investiční životní pojištění je v poslední době na ústupu (zájem o tento produkt ze strany klientů významně klesá) a do popředí se dostává především rizikové životní pojištění, na které se většina pojišťoven zaměřuje, příští aktualizace žebříčků životního pojištění se bude týkat pouze produktů rizikového životního pojištění.

reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 5,20 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 5,3 % p.a. u měsíčního vkladuvíceNový žebříček rizikového životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
MetLife pojišťovna Garde 5.0 ***** -
Allianz pojišťovna Allianz ŽIVOT ***** -
NN Životní pojišťovna NN Život ***** -
UNIQA pojišťovna DOMINO Risk **** Nahoru
Kooperativa pojišťovna FLEXI RISK životní pojištění
**** Nahoru
Zdroj: Finparáda.cz
    
Aktuální stav žebříčku rizikového životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde 

První místo obsadila MetLife pojišťovna se svým produktem životního pojištění s názvem Garde 5.0., které si klient může sjednat v rizikové či investiční variantě. Hlavními výhodami pojištění je neomezená územní platnost, nejkratší čekací doba na trhu (2 měsíce) či zkoumání zdravotního stavu jen 10 let zpětně. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl (včetně preventivních lékařských prohlídek) a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Klient může získat slevu 10 % z pojistného za sjednání pojištění s pojistnou částkou v minimální výši 1 mil. Kč, nebo získat bonus ve výši 10 % za bezeškodní průběh za každých 10 let pojištění bez pojistné události. Pojišťovna nabízí trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (1000 %). Pojištění nabízí výhodný balíček s názvem Úvěrová asistence, který je vhodný pro klienty s úvěrem. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna také rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu, apod.) bez placení pojistného a dvojnásobné pojistné plnění o prázdninách.

Na druhém místě se udržela pojišťovna Allianz se svým životním pojištěním Allianz ŽIVOT. Jedná se o pojištění s vždy oddělenou a zcela volitelnou investiční složkou. Pojištění poskytuje slevu až 28 % za zdravý životní styl a v případě sjednání vybraných připojištění s pojistnými částkami v součtu přesahující 1 mil. Kč poskytuje slevu z ceny pojištění ve výši 15 %. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna, a pojistné podmínky pak obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům, což je na trhu životního pojištění ojedinělé. Další výhodou je mimo jiné i pojištění PRO boj s rakovinou, pojištění PRO ženy nebo speciální krytí PRO úvěr k hypotéce. Pojištění nabízí klientům rovněž garanci nejvyššího plnění ve srovnání s 5 největšími pojišťovnami na trhu, přičemž garance se vztahuje na závažné poškození u připojištění denního odškodného a připojištění trvalých následků úrazu. V případě úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění již při určení a ověření diagnózy, nečeká se na konec léčení. V případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP obdrží klient dvojnásobné pojistné plnění. Na počátku dubna 2019 došlo ke změnám v produktu – například k navýšení vstupního věku na 75 let, možnosti výplaty peněz v případě onemocnění v konečném stádiu, nebo plnění za pobyt v lázních, léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicích. V případě invalidity a pracovní neschopnosti se pojištění vztahuje i na některé civilizační choroby, jako jsou například vyhřezlé plotýnky.

Třetí místo obsadila NN Životní pojišťovna s pojištěním NN Život. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění je odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi nabízená zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty 100 % pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 % z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného.

Čtvrté místo nově obsadila UNIQA pojišťovna se svým produktem DOMINO Risk. Výhodou pojištění je skutečnost, že pojistnou částku pro případ smrti lze vyplatit u závažné diagnózy s negativní prognózou už v tzv. terminálním stádiu života. Novinkou je možnost sjednání životního připojištění Balance, které klienta zajistí v předdůchodovém věku. UNIQA pojišťovna svůj produkt DOMINO Risk vylepšila v nové edici – například zvýšila progresivní plnění u trvalých následků úrazu z 600 % na 1 000 %, rozšířila pokrytí duševních poruch, u připojištění závažných onemocnění zkrátila čekací dobu na 3 měsíce, nebo prodloužila maximální délku plnění v pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti na 18 měsíců.

Na páté místo se dostala Kooperativa pojišťovna s produktem FLEXI RISK životní pojištění, které dříve nabízela Pojišťovna České spořitelny. Pojištění poskytuje klientům hned několik slev – sleva za zdravý životní styl ve výši 26 %, sleva 10 % za výši běžného pojistného, sleva za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 % a sleva za věrnost ve výši 7 %. Výhodou pojištění je rovněž připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 %, což je na českém trhu nejvyšší možná progrese. Pojišťovna připravila v rámci produktu akční nabídku – klientům, kteří si od 1. února do 31. března 2019 sjednali připojištění invalidity v produktu FLEXI RISK a v budoucnu jim bude přiznána invalidita 3. stupně nebo dlouhodobá péče od II. stupně, vyplatí dvojnásobek pojistné částky.

Přehled životního pojištění včetně popisu jednotlivých produktů najdete zde

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Nový žebříček investičního životního pojištěníPojišťovna Produkt Hodnocení Změna od minule
MetLife pojišťovna FairLife ***** -
Kooperativa pojišťovna FLEXI životní pojištění ***** -
NN Životní pojišťovna NN Smart ***** -
UNIQA pojišťovna DOMINO Invest **** Nahoru
Česká pojišťovna Můj život **** Dolů
Zdroj: Finparáda.cz

Aktuální stav žebříčku investičního životního pojištění včetně metodiky hodnocení najdete také zde

První místo v žebříčku investičního životního pojištění si obhájila MetLife pojišťovna se svým produktem FairLife. Pojištění odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání, a to v rámci Programu MetLife Fair. Pojištění poskytuje slevu za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 % a nabízí tzv. Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence. U pojištěných dětí poskytuje pojišťovna rozsáhlé asistenční služby bez placení pojistného. Zajímavým připojištěním je připojištění opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumávání zdravotního stavu nebo balíček Úvěrová asistence, který je určen pro klienty s úvěrem. Pro pojištěné děti poskytuje pojištění až dvojnásobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu). Pojištění nabízí možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy.

Druhé místo si zachovala Kooperativa pojišťovna s produktem FLEXI životní pojištění, které dříve nabízela Pojišťovna České spořitelny. Pojištění poskytuje hned několik slev na pojistném – bonus za věrnost ve výši 5 % ze zaplaceného pojistného, bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % nebo bonus za komplexní rozsah pojištění ve výši až 20 %. Vedle možnosti sjednání připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním až 1000 % je výhodou pojištění FLEXI to, že pojištění trvalých následků může klient sjednat i ve variantě pojištění trvalých následků nemoci. Klientům je v rámci investiční složky nabízena možnost investice do Garantovaného fondu, který zajistí minimální zhodnocení vložených prostředků.  Jako jediná pojišťovna v České republice poskytuje pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci. Pojišťovna připravila v rámci produktu akční nabídku – klientům, kteří si od 1. dubna do 30. června 2019 sjednají připojištění invalidity v produktu FLEXI a v budoucnu jim bude přiznána invalidita 3. stupně, vyplatí dvojnásobek pojistné částky.

Na třetím místě se stále drží NN Životní pojišťovna a její produkt NN Smart. Pojištění nabízí zajímavý bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu zdarma v případě, že si klient sjedná tři vybraná úrazová připojištění. Bonus se vztahuje k pojištění dospělých osob i dětí. Výhodou pojištění zůstává odstranění výluky duševních poruch z připojištění všech třech stupňů invalidity. Mezi zajímavá dětská připojištění se řadí připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu či připojištění závažných onemocnění dítěte – toto připojištění nabízí 55 diagnóz a v případě výplaty 100 % pojistné částky pojišťovna vyplácí navíc 20 % z pojistné částky jako příspěvek na ošetřování pojištěného. Pojištění NN Smart nabízí široký rozsah různých druhů připojištění včetně asistenčních služeb. Pojištění rovněž nabízí možnost investovat do Garantovaného fondu, který klientovi zajistí minimální zhodnocení finančních prostředků.

Z pátého místa na čtvrté se vyhoupla UNIQA pojišťovna se svým produktem DOMINO Invest. Výhodou pojištění je skutečnost, že pojistnou částku pro případ smrti lze vyplatit u závažné diagnózy s negativní prognózou už v tzv. terminálním stádiu života. Novinkou je možnost sjednání životního připojištění Balance, které klienta zajistí v předdůchodovém věku. Pojištění nabízí možnost využít v rámci investiční složky tzv. Investplan – nástroj, který chrání klientovy dosavadní naspořené prostředky z pojištění před nepříznivými výkyvy investičního trhu a případnou finanční ztrátou. UNIQA pojišťovna svůj produkt DOMINO Invest vylepšila v nové edici stejně jako svůj produkt DOMINO Risk – zvýšila progresivní plnění u trvalých následků úrazu z 600 % na 1 000 %, rozšířila pokrytí duševních poruch, u připojištění závažných onemocnění zkrátila čekací dobu na 3 měsíce, nebo prodloužila maximální délku plnění v pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti na 18 měsíců.

Na páté místo klesla Česká pojišťovna s jejím produktem Můj život. Mezi zajímavé připojištění se řadí asistované reprodukce nebo připojištění ztráty soběstačnosti. Pojištění poskytuje rovněž službu „Neplánovaný adrenalin“ – klient může pomocí SMS každý rok aktivovat na dobu 21 dní navýšené pojistné krytí, které ho ochrání při vybraných extrémních sportech. Pojištění vedle běžných asistenčních služeb nabízí i asistenci vyřízení pozůstalosti a také Program proti rakovině, na který má nárok každý, kdo si sjedná pojištění závažných onemocnění s pojistnou částkou minimálně 200 000 Kč. V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny pojišťovna vyplatí klientovi jednorázově 50 % z pojistné částky pro závažná onemocnění. Pojištění nabízí širokou škálu různých připojištění. Pojišťovna připravila v rámci produktu akční nabídku – v případě sjednání pojištění v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 poskytuje pojišťovna automaticky benefit ve formě pojištění pomoci obětem násilí zdarma na jeden rok. V případě, že se pojištěný stane obětí násilného trestného činu, pojišťovna mu vyplatí jednorázovou částku 30 000 Kč. Benefit se vztahuje se na každého pojištěného na smlouvě, tedy i na děti. Pojistná ochrana se vztahuje na území ČR.


      
  

všechny články
Dále v rubrice

V jakém věku si Češi nejčastěji sjednávají životní pojištění?

Obrázek: Dohoda Malé děti jsou často nemocné, náctiletí se spíše zraní, se stoupajícím věkem rostou závažná onemocnění a riziko úmrtí. Fakta, která potvrzuje aktuální analýza České asociace pojišťoven. A podle které si životní pojištění sjednáváme v průměru...

Tipy pro daňové přiznání

Obrázek: Daňové přiznání Pro elektronické podání přiznání k dani z příjmu za rok 2023 zbývá necelý měsíc. Na co vše si dát pozor, abyste se vyhnuli chybám, se dozvíte v našem článku...

Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu

Obrázek: Pobočka Partners Banky Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...

Produktové novinky bank v březnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Produktové novinky Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu března letošního roku oznámily Air Bank, banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz