Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky pojištění schopnosti splácet úvěr byly aktualizovány, pojištění spotřebitelských úvěrů má novou jedničku

16.6.2020  |  Jan Bachura
  


Obrázek: Žebříček FinparádyNa Finparádě došlo po půl roce od spuštění nových žebříčků pojištění schopnosti splácet úvěr k jejich aktualizaci. Podle analýzy odborníků je za oblast pojištění spotřebitelského úvěru nejlepším produktem nově Pojištění schopnosti splácet půjčku Hello bank! a v žebříčku pojištění hypotečního úvěru obhájilo prvenství Pojištění schopnosti splácet hypotéku MONETA Money Bank. Oba vítězné produkty pro dané banky zajišťuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna.


V listopadu 2019 byly na Finparádě uvedeny dva nové žebříčky pojištění schopnosti splácet spotřebitelský a hypoteční úvěr. Přibližně po půl roce od spuštění těchto žebříčků došlo k jejich aktualizaci, a to nejen proto, že pojistné produkty doznaly za tuto dobu určitých změn, ale i proto, že současná koronavirová krize ukázala, že mít pojištění schopnosti splácet, které pomůže klientovi se splátkami úvěru v případě finančních problémů, není vůbec od věci.
Pojištění schopnosti splácet úvěr standardně kryje základní dvě rizika, úmrtí a invaliditu III. stupně (nazývanou také jako trvalá invalidita). Mimo tato dvě základní rizika ale pojištění často kryje i riziko pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání, ojediněle potom i riziko ošetřování člena rodiny, hospitalizace či závažných onemocnění. Pojišťovna v takových případech za klienta zaplatí bance několik měsíčních splátek úvěru.
 
Kvůli poklesu příjmů způsobené pandemií koronaviru si mohou klienti na základě zákona o úvěrovém moratoriu zažádat u své banky o odklad splátek. Pokud si však klient sjednal pojištění schopnosti splácet, je pro něj výhodnější využít právě toto pojištění, jelikož v případě odkladu splátek se splácení úvěru pouze posune v čase, zatímco při využití pojištění splácení úvěru pokračuje, povinnost hradit splátky úvěru jen přechází na konkrétní pojišťovnu. Navíc během doby odkladu stále nabíhají úroky, které klient bude muset zaplatit po splacení celého úvěru, čímž se úvěr prodražuje.

Aktuální stav žebříčků pojištění schopnosti splácet spotřebitelský a hypoteční úvěr včetně metodiky hodnocení a komentářů najdete níže.

Metodika hodnocení žebříčků pojištění schopnosti splácet spotřebitelský a hypoteční úvěr:

Žebříček srovnává produkty pojištění schopnosti splácet spotřebitelský a hypoteční úvěr nabízené pojišťovnami v České republice. Hodnocena jsou následující kritéria: rozsah pojištění, výluky z pojištění a cena pojištění.

Žebříček pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěrPojišťovna Produkt Změna od minule
BNP Paribas Cardif Pojišťovna Pojištění schopnosti splácet půjčku Hello bank! šipka nahoru
BNP Paribas Cardif Pojišťovna Pojištění schopnosti splácet půjčku MONETA Money Bank šipka dolu
BNP Paribas Cardif Pojišťovna Pojištění schopnosti splácet půjčku mBank šipka dolu
Zdroj: Finparáda.cz, stav k 10.06.2020

Aktuální žebříček pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr včetně parametrů hodnocení najdete zde.

První místo nově obsadilo pojištění půjčky od Hello bank!, které banka nabízí ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou. Pojištění prošlo od poslední aktualizace žebříčků inovací a od 11. března 2020 ho klienti již ke svým úvěrům mohou sjednat v nové podobě. Pojištění je nabízeno ve 4 variantách, každá varianta obsahuje riziko úmrtí, pracovní neschopnost a invaliditu II. a III. stupně, což je na pojistném trhu zcela ojedinělé, konkurenční pojišťovny nabízejí pouze pojištění invalidity III. stupně. V případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání pojišťovna hradí zpětně od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události, přičemž platí nejen splátky úvěru bance za klienta, ale zároveň klientovi vyplácí na účet bonus ve výši měsíční splátky, a to až do výše 5 000 Kč. Rozšířená varianta pojištění obsahuje riziko ošetřování člena rodiny, které na trhu nabízí pouze BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Pojišťovna plní i v případě pojistné události způsobené bolestmi zad či psychickými problémy. Pojistné činí dle zvolené varianty 7,50 % až 12,90 % z měsíční splátky úvěru.

Druhé místo tentokrát zaujalo pojištění půjčky od MONETA Money Bank, které v jednom balíčku kryje riziko úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dále buď ztráty zaměstnání, nebo hospitalizace. Pojistné plnění se vyplácí v případě hospitalizace od 1. dne, v případě pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání se vyplácí zpětně od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události. Pojištění pro případ ošetřování člena rodiny navíc BNP Paribas Cardif Pojišťovna rozšířila během pandemie koronaviru i na případy, kdy musel klient zůstat s dítětem doma z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Pojišťovna plní i v případě pojistné události způsobené bolestmi zad či psychickými problémy. Pojistné činí 9,9 % z měsíční splátky úvěru.

Z druhého místa na třetí místo se dostalo pojištění půjčky od mBank, za kterým stojí BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Pojišťovna poskytuje dvě varianty pojištění. Obě varianty obsahují pojištění pro případ úmrtí, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti, přičemž pojistné plnění za pracovní neschopnost se vyplácí zpětně od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události. Varianta A obsahuje navíc pojištění pro případ hospitalizace, varianta B obsahuje pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Při pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání klient obdrží od pojišťovny na účet bonus ve výši měsíční splátky. Pojištění se vztahuje i na případy vzniku pojistné události způsobené bolestí zad. V případě sjednání pojištění poskytuje banka klientům slevu na úrokové sazbě ve výši 2 % p.a. Pojistné činí 0,25 % z počáteční výše úvěru.

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde

Žebříček pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěrPojišťovna Produkt Změna od minule
BNP Paribas Cardif Pojišťovna Pojištění schopnosti splácet hypotéku MONETA Money Bank -
UNIQA pojišťovna Pojištění schopnosti splácet hypotéku Raiffeisenbank šipka nahoru
MetLife pojišťovna Pojištění schopnosti splácet hypotéku Equa bank šipka dolu
Zdroj: Finparáda.cz, stav k 10.06.2020

Aktuální žebříček pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr včetně parametrů hodnocení najdete zde.

První místo obhájilo pojištění hypotéky od MONETA Money Bank, které nabízí ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou. Pojištění je nabízeno v rámci jednoho balíčku, který kryje riziko úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny, které bylo během pandemie koronaviru rozšířeno i na případy, kdy musel klient zůstat s dítětem doma z důvodu uzavření školských a dětských zařízení. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně již od 1. dne po uplynutí 30 dnů od vzniku pojistné události, přičemž pojišťovna kromě úhrady dluhu vůči bance vyplácí od 7. měsíce trvání pracovní neschopnosti klientovi bonus ve výši měsíční splátky úvěru. Pojištění se vztahuje i na pojistné události, které byly způsobené bolestmi zad či psychiatrickými onemocněními. Pojistné činí 8,99 % z měsíční splátky úvěru pro jednoho pojištěného, v případě dvou pojištěných osob činí pojistné 16,19 % z měsíční splátky úvěru.

Druhé místo patří pojištění hypotéky od Raiffeisenbank, které je sjednáváno u UNIQA pojišťovny. Pojištění je nabízeno v jedné variantě, která obsahuje pojištění pro případ úmrtí, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Výhodou pojištění je, že se vztahuje i na ztrátu zaměstnání sjednaného na dobu určitou. V případě, že pojistná událost u pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání trvá déle než 30 dní, pojistné plnění je vypláceno zpětně od 1. dne vzniku pojistné události. Pojištění kryje i případy, kdy je pojistná událost způsobená poškozením páteře a bolestmi zad. Pojištění se zároveň umí přizpůsobit aktuální životní situaci klienta. Pokud se například klient sám rozhodne ukončit pracovní poměr a začít podnikat, pojistná částka pro pracovní neschopnost se navýší na 150 % své původní hodnoty, jelikož pojištění pro případ ztráty zaměstnání nemá již pro klienta smysl. Pojistné činí 8,9 % ze splátky úvěru.

Přehled nabídky rizikového životního pojištění najdete zde.

Na třetím místě se umístilo pojištění hypotéky od Equa bank, které poskytuje MetLife pojišťovna. Pojišťovna klientům nabízí 3 balíčky pojištění. Balíček A obsahuje pojištění pro případ úmrtí, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti. Balíček B obsahuje navíc unikátní pojištění pro případ závažných onemocnění, které žádná z konkurenčních pojišťoven nenabízí. Balíček C zahrnuje pojištění z balíčku A a navíc obsahuje pojištění pro případ ztráty zaměstnání. V případě úmrtí či vzniku invalidity III. stupně následkem úrazu pojišťovna vyplácí pojistné plnění ve výši 150 % nesplaceného zůstatku úvěru, v případě úmrtí při dopravní nehodě dokonce 200 % nesplaceného zůstatku úvěru. V případě pracovní neschopnosti je vypláceno pojistné plnění ve výši 100 % měsíční splátky úvěru, od 4. měsíce je však tato částka navýšena na 150 %. Za pojištění klient zaplatí od 0,035 % do 0,071 % měsíčně ze schválené výše úvěru dle zvoleného balíčku pojištění.


      
  


Související články:
Inovované pojištění nahodilého poškození a odcizení telefonů, tabletů a počítačů

Jak je to s úročením úvěru a pojištěním schopnosti splácet při odložení splátek kvůli koronaviru?

Rizikové životní pojištění vs. pojištění schopnosti splácet úvěr

Kapesní krádež může znamenat nebezpečí pro vaše peníze na účtu

Nový žebříček pojištění schopnosti splácet je na Finparáděvšechny články
Dále v rubrice

Direct pojišťovna nabízí k cestovnímu pojištění nové připojištění na covid-19

Obrázek: Letadlo Od 1. června 2021 se klienti mohou u Direct pojišťovny připojistit na covid-19, a to v rámci cestovního pojištění. Pojištění se vztahuje na situace, kdy se nakazí v zahraničí nebo na případy, kdy budou muset do karantény...

Cestovní pojištění lze nově sjednat v mobilní aplikaci George

Obrázek: Česká spořitelna Mobilní bankovnictví George od České spořitelny klientům nově umožňuje uzavřít jednorázové cestovní pojištění. Celý proces online sjednání cestovního pojištění je přitom na pár kliknutí a lze ho zvládnout do jedné minuty...

ČPP nabízí nové cestovní připojištění Covid plus

Obrázek: Zavazadla Česká podnikatelská pojišťovna nabízí od června cestovní připojištění pod názvem Covid plus, které kryje náklady spojené s nařízenou karanténou v zahraničí a náhradní dopravu zpět domů do České republiky...

KB Pojišťovna vylepšila cestovní pojištění ke kartám Komerční banky

Obrázek: Komerční banka KB Pojišťovna připravila nové cestovní pojištění k platebním kartám Komerční banky. Moje cestovní pojištění a Moje cestovní pojištění rodina kryje léčebné výlohy až do 2,5 milionu korun a délka jedné cesty může...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší spořicí účet roku 2020
Hello bank!
Hello bank!


Nejlepší penzijní spoření roku 2020
Česká spořitelna - penzijní společnost
Air Bank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz