Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Poslanci schválili novelu zákona o povinném ručení. Netýkájí se změny i vás?

4.12.2023  |  Veronika Křivská, zpráva Rödl & Partner | foto: Pixabay
  


Obrázek: Jedoucí autoVláda v srpnu 2023 schválila návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh byl dne 1. 12. 2023 schválen v Poslanecké sněmovně a nyní putuje do Senátu. Jaké změny se chystají? Přinášíme komentář advokátky JUDr. Kristýny Novákové z poradenské kanceláře Rödl & Partner.


O změnách, které přinese novela zákona o povinném ručení, jsme vás informovali v zářijovém článku. Nyní novelu zákona již schválili poslanci a míří do Senátu.

Navrhovaná úprava implementuje právo EU v oblasti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových a jejich přípojných vozidel a je nezbytná z hlediska plnění závazků České republiky vůči EU, z hlediska zajištění pohybu vozidel v mezinárodním provozu v rámci Evropy a k zajištění ochrany osob poškozených provozem těchto vozidel.

Nejdůležitější změny se budou týkat především:


  • okruhu vozidel, které musí být pojištěny
  • osob, které musí být pojištěny
  • minimální limitace pojištění
  • zrušení papírové zelené karty v České republice

Co je podle novely zákona vozidlo a jaká vozidla musí být pojištěna?Nabytím účinnosti úpravy dojde oproti současnosti k rozšíření rozsahu typů vozidel podléhajících povinnému pojištění odpovědnosti z jejich provozu, které se tak bude vztahovat na všechna motorová vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a na vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg. Maximální konstrukční rychlost bude stanovena dle rychlosti, kterou výrobce vozidla stanoví jako nejvyšší rychlost, s jakou může být vozidlo používáno v provozu. Hmotnost se poté určuje dle technické způsobilosti vozidla v technickém průkazu.

Pojištění se nebude vztahovat na elektrokola, a to i přes fakt, že tyto výše uvedené parametry nesplňují. Současně s těmito podmínkami totiž platí, že musí jít o motorová vozidla s výhradně mechanickým pohonem, tedy o dopravní prostředky vybavené motorem jako zdrojem pohybu, který výhradně prostřednictvím kola a osy zabezpečuje jeho přímočarý lineární pohyb, avšak s vyloučením vozidel pohybujících se po kolejích.

Z definice vozidla se tak vylučují drážní vozidla a vozidla, která se pohybují s použitím lidské nebo zvířecí síly či vznášedla. Na elektrokola se tedy povinné pojištění nevztahuje, avšak na mopedy s motorovým pohonem se již vztahovat bude. Pojištění se bude také vztahovat na elektrokoloběžky a segwaye.

Výjimku z pojištění budou mít rovněž zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se nicméně vozidlem a musí mít pojištění.

Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky životního pojištění - zde


Kdo musí být pojištěn?Dosavadní právní úprava ukládá povinnost sjednat pojištění odpovědnosti vlastníkovi tuzemského vozidla, ale jako přestupek postihuje provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, jehož se z povahy věci může dopustit pouze provozovatel. Negativní zkušenosti s touto právní úpravou, zejména při vyřizování přestupků, či zániku pojištění, byly důvodem pro přenesení povinnosti zajistit pojištění odpovědnosti na provozovatele tuzemského vozidla.

Takže povinnost pojistit vozidlo, jak jsme si ho definovali výše, má primárně jeho provozovatel. V případě registrovaného vozidla se navrhuje, aby tato povinnost trvala po aktivní dobu registrace vozidla, zatímco u ostatních vozidel po dobu, po kterou je vozidlo schopné provozu.

Kdo je fakticky provozovatel vozidla?  Především ten, kdo má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem, tedy kdo rozhoduje o tom, kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno. Provozovatelem vozidla tak je zpravidla jeho vlastník, ale může jím být i osoba od vlastníka odlišná, kterou k provozování vozidla opravňuje dohoda mezi ní a vlastníkem.

Co se stane, když vypůjčíme vozidlo dětem nebo využijeme služby carsharingu, tedy sdíleného vozidla?


 


Panuje shoda, že pro postavení provozovatele vozidla je charakteristická určitá dlouhodobost, tedy je-li vozidlo krátkodobě pronajato nebo půjčeno, nájemce ani vypůjčitel se provozovatelem vozidla nestává. Děti tedy nic platit nemusí, pokud jim však auto třeba nedarujete, to by se staly již dlouhodobými provozovateli s vlastnickými právy. Dávejte si rovněž pozor na právní domněnku, která říká, že: „nelze-li provozovatele dopravního prostředku určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku“, či „má se za to, že provozovatelem registrovaného vozidla je ten, kdo je zapsaný v registru silničních vozidel“.  Pokud jste tedy vlastníky vozidla či jste zapsaní jako vlastníci vozidla v registru silničních vozidel, je třeba mít přehled, kdo vozidlo provozuje a zda je případně pojištěn.

Přehled povinného ručení na Finparádě

Kolik bude minimální limitace pojištění?Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dochází rovněž ke zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč. Limit pojistného plnění je podle občanského zákoníku horní hranicí plnění pojistitele při jedné škodné události. V případě újmy převyšující v pojistné smlouvě ujednaný limit pojistného plnění pojišťovna uhradí újmu pouze do výše sjednaného limitu a zbylou část je povinen uhradit škůdce.

V případě újmy na zdraví nebo usmrcení limit pojistného plnění činí v minimální výši 50 mil. Kč na každého poškozeného, do kterého se započítávají i náhrady nákladů vynaložených na zdravotní služby, regresní náhrady a náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Limit pojistného plnění při věcné škodě se stanoví rovněž v částce nejméně 50 mil. Kč, avšak v tomto případě bez ohledu na počet poškozených. Z toho plyne, že převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě, snižuje se pojistné plnění každému z nich v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

V důvodové zprávě se na základě statistik předpokládá, že v případě újmy na zdraví nebo usmrcením je překročení spíše teoretické, v případě škod na majetku, kde se sjednaný limit pojistného plnění vztahuje na celou škodu bez ohledu na počet poškozených, jeho překročení vyloučit nelze, i když k němu bude docházet spíše ve výjimečných případech.

Konec zelené kartyZelenou kartou se rozumí mezinárodní osvědčení o pojištění vydané jménem České kanceláře pojistitelů. Na rozdíl od stávající právní úpravy se navrhuje ponechat její účel pouze jako mezinárodního osvědčení o skutečnosti, že k vozidlu uvedenému v tomto osvědčení byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti nebo že náhradu újmy způsobené provozem tohoto vozidla garantuje příslušná kancelář pojistitelů.

Pro prokazování pojištění odpovědnosti u tuzemských vozidel ztratí zelená karta svůj dosavadní účel a bude nadále vedena pouze prostřednictvím online platformy. Pokud Vás tedy zastaví při silniční kontrole policie, sama si v interním systému dohledá, zda zelenou kartu máte, nebo nikoliv. U vozidel nepodléhajících registraci je možné vydat např. známky s kódem, jehož pomocí lze rychle ověřit existenci pojištění odpovědnosti.

Účinnost zákona je stanovena na 23. prosince 2023. Počátek užívání online systému výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely by měly být realizovány k 1. červenci 2024.


Žebříček pojištění Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka auto pojištění Obrázek: Pokračuj
Sjednání povinného ručení Obrázek: Pokračuj      
  reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 4,20 % p.a. u měsíčního vkladuvíce
všechny články
Dále v rubrice

Výluky u cestovního pojištění

S cestou do zahraničí již bývá pro většinu z nás samozřejmostí sjednání cestovního pojištění. To má sloužit především pro krytí nahodilých událostí, nikoli pro vědomé opomenutí klientů. Co vše pojišťovny mají ve výlukách?

K cestovku připojištění zavazadel za pět korun na den

Obrázek: Revolut a věrnostní body RevPoints Po celém světě se při cestování každoročně ztratí, zpozdí nebo poškodí miliony zavazadel. Problémy na pražském letišti to potvrzují...

Rok od spuštění mobilní aplikace KOOPILOT

Obrázek: Aplikace Koopilot Minulý rok v květnu představila pojišťovna Kooperativa unikátní aplikaci KOOPILOT, která vyhodnocuje styl jízdy řidiče. Klienti si ji zdarma nainstalují do svého chytrého telefonu při sjednání pojištění vozidla a na základě hodnocení této aplikace mohou získat část...

Jak pojistit auto na cestu do zahraničí?

Obrázek: Dovolená auto Pokud plánujete letní dovolenou v zahraničí a chystáte se cestovat vlastním vozem, je důležité myslet nejen na zdravotní pojištění, ale i na ochranu vašeho automobilu. Dlouhé hodiny za volantem mohou snadno vést k nehodě. Následky přitom mohou být fatální...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz