Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Čekají nás další krachy kampeliček? Jak by ovlivnily banky?

23.5.2013  |  Zdeněk Bubák


Čekají nás další krachy kampeliček? Na snímku desetikorunová mince.Nedávno jsme Vás informovali o tom, že Metropolitní spořitelní družstvo přestalo vyplácet vklady, a to v důsledku zablokování jeho peněz Vrchním státním zastupitelstvím v Praze. Podle informací z médií na případ údajných neoprávněných transakcí s penězi vkladatelů upozornil Finanční analytický útvar ministerstva financí, přičemž na účtech družstva byla zajištěna více než miliarda korun. Družstvo se vyjádřilo, že disponuje dalšími zdroji ve výši několika miliard korun. Česká národní banka svým rozhodnutím pak družstvu zakázala přijímat vklady od svých členů. Všech deset poboček Metropolitního spořitelního družstva zůstává do odvolání zavřeno. Metropolitní spořitelní družstvo je z hlediska bilanční sumy největší družstevní záložnou v Česku a má zhruba deset tisíc členů. Více se o Metropolitním spořitelním družstvu dozvíte - zde.

Přestože peníze družstvo nemůže nyní přijímat, vyplácet, ani přeposílat do jiných bank, existující vklady jsou údajně dále úročeny.

Peníze uložené v kampeličce jsou pro případ krachu záložny pojištěny. Všichni vkladatelé tak mohou získat náhradu z fondu pojištění vkladů do výše 100 tisíc eur, tj. zhruba 2,6 milionu korun. O vyšší vklady (rozdíl nad 100 tisíc eur) jejich majitelé přijdou.

Naposledy zkrachovala ostravská družstevní záložna UnibonV březnu loňského roku zkrachovala čtvrtá největší záložna v Česku, a to ostravská kampelička Unibon. Podle České národní banky, která jí odňala licenci, záložna Unibon dlouhodobě porušovala limity angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes opakovaná upozornění ČNB.

Záložna Unibon spravovala ke konci roku 2011 vklady zhruba 4 400 klientů v celkovém objemu přes dvě miliardy korun. Dlouhodobě měla problémy s velkým množstvím nesplácených úvěrů a poměr kapitálu k rizikovým aktivům u ní v roce 2011 spadl pod osmiprocentní hranici stanovenou ČNB. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 kampelička hospodařila se ztrátou 6,6 miliónu korun.

Velká vlna krachů kampeliček proběhla na přelomu tisíciletí. Tehdy se rychle snížil jejich počet z více než 120 na zhruba 70.

Metropolitní spořitelní družstvo zavřelo pobočky, kdo bude další?Podle serveru Aktuálně.cz minulý týden zahájila Česká národní banka řízení také se záložnou WPB Capital. Vedení družstva se následně usneslo, že dočasně nebude přijímat nové členy, nové vklady a ani nebude poskytovat nové úvěry. Hotovostní ani bezhotovostní výběry financí členů nejsou zatím nijak omezené. ČNB družstvo prý informovala, že hodlá prověřit členské vklady a úvěrování cenných papírů, ale žádná dohlídka na místě ve WPB Capital prý zatím neprobíhá.

WPB Capital deklaruje, že je ekonomicky stabilní, s poukázáním na zisk za rok 2012 ve výši 116 milionů korun před zdaněním. Z důvodů přebytku likvidity spořitelní družstvo dokonce tempo svého růstu v oblasti vkladů loni úmyslně přibrzdilo.

„V uplynulých letech jsme prošli intenzivním vývojem, v základních ukazatelích jsme mnohdy rostli i dvojnásobně oproti předchozím obdobím. S ohledem na vývoj trhu a zpomalení celkové ekonomiky, které byly patrné loni - a podle nás budou i v tomto roce - jsme se rozhodli od začátku roku 2012 tempo našeho růstu vědomě přibrzdit. Strategii, která je postavena na růstu v každé situaci a za každou cenu, nepovažujeme za optimální. Zvlášť chce-li společnost stát na zdravých základech,“ uvádí Peter Mojcík místopředseda představenstva spořitelního družstva WPB Capital.

Zatímco objem vkladů v celém sektoru družstevních záložen vzrostl téměř o 50 procent, WPB Capital tak zůstala na zhruba stejných číslech jako v roce 2011. WPB Capital v uplynulém roce poskytlo úvěry v celkové hodnotě zhruba 1,4 miliardy Kč, což je o téměř 30 % méně než v roce 2011. Důvodem bylo prý zvýšení důrazu na kvalitu úvěrů oproti jejich kvantitě, tj. na minimální kreditní riziko a maximální zajištění.

Bilanční suma záložny činila na konci roku přibližně 5,4 miliardy Kč, což je zhruba stejná výše jako ke konci roku 2011. Celkový stav depozit u WPB Capital se snížil na 4,6 miliardy Kč (- 4 %) a úvěry poklesly na 3,6 miliardy korun (- 4,6 %). Počet členů WPB Capital přesáhl hranici 10 tisíc. Její kapitálová přiměřenost činila koncem loňského roku 12,25 % (minimální hranice stanovená ze strany ČNB činí 8 %).

Záložna začala koncem roku 2012 nabízet spořicí účet s roční úrokovou sazbou 2,55 %, platnou ale jen pro vklady do 150 tisíc korun.

Více se o WPB Capital dozvíte - zde.

Ekonomické výsledky WPB Capital za rok 2012 sice nenasvědčují tomu, že by záložna měla v nejbližší době zkrachovat, nicméně záleží na výsledcích kontroly ze strany ČNB, a už jen fakt, že takové šetření probíhá a že je zastaveno přijímání nových vkladů, může mít pro záložnu velmi neblahé důsledky.

Bohužel přistup do úvěrových portfolií záložen mají z externistů pouze pracovníci dohledu České národní banky. Právě kvalita poskytnutých úvěrů a tedy schopnost klientů úvěry splácet, často rozhoduje o budoucnosti finanční instituce. To, jak často a jak důkladně jsou kampeličky z tohoto pohledu prověřovány, je tedy na České národní bance. Pokud zahájila řízení se dvěma subjekty, není vyloučeno, že nemůže zanedlouho dojít k podobné akci u dalších.

To že vklady nepřijímají a nevyplácejí právě dvě velké záložny (první a čtvrtá z pohledu velikosti bilanční sumy), je nepříjemné pro celý trh spořitelního družstevnictví. Rozhodně ho nečeká lehký rok, pokud některé kampeličky žily doposud na hraně mezi existencí a krachem, mohou tento rok skončit.

Jak na problémy svých členů reaguje asociace družstevních záložen?Asociace družstevních záložen v pondělí uvedla, že se většině družstevních záložen v Česku daří. Dle dat asociace stoupl za minulý rok počet klientů spořitelních družstev o více jak 14 500 členů. V procentech se jedná o meziroční nárůst o 27 %. 

Minulý rok byl pro záložny extrémně příznivý. Díky vyššímu zájmu českých občanů o jejich služby narostly vklady i úvěry, a to shodně zhruba o třetinu. Za celou Českou republiku leží nyní v záložnách přes 30 miliard korun (pro srovnání s velikostí bank např. uveďme, že J&T Bank má zhruba 2x více vkladů než všechny české záložny, a to 62 mld. Kč). Rozložení vkladů mezi jednotlivé záložny naleznete v níže uvedené tabulce. Počet členů záložen uvedených v tabulce činí k 31. 12. 2012 přes 51 tisíc (součet členů všech záložen podle ČNB byl ke stejnému datu 54 408).

Podle Jana Kotíška, tajemníka Asociace družstevních záložen, se záložny v průběhu roku 2012 snažily navyšovat i svůj kapitál. Přesto stále oproti bankám vykazují o několik procent nižší kapitálovou přiměřenost a vyšší podíl nesplácených úvěrů. Kapitálová přiměřenost u bank ke konci roku 2012 činila 16,43 %, kdežto u záložen jen 13,28 %. Porovnání míry nesplácených úvěrů u záložen a bank najdete níže.

Družstevní záložny lákají klienty většinou na vyšší úročení na spořicích a termínovaných účtech, než jaké nabízejí klasické banky. I když některé menší a začínající banky záložnám ve výši úrokových sazeb na depozitech znatelně sekundují. Bankám záložny konkurují také prostřednictvím nižších poplatků. Na druhou stranu spektrum služeb záložen je užší a jsou určeny jen členům družstva. Většinou také nemají tak rozsáhlou pobočkovou síť jako banky.

Hlavní údaje o záložnách ke konci minulého rokuZáložna Údaje k 31.12.2012
Zisk Bil.suma Vklady Úvěry Kapitál. přiměř. Počet zaměst. Počet členů
mil. Kč mld.Kč mld.Kč mld.Kč v %
Akcenta - 5,9 1,9 1,6  1,8  11,07 60 3 044
Ano - 11,5 0,56 0,51 0,55 17,67 15 468
Artesa 29 3,1 1,9  2,2  28,87 37 1 613
Creditas 31,7 7,1 6,1  5,2  13,72 181 13 821
MPÚ* - 3,7 8,8 7,9  6,3  9,51 98 10 486
MSD** 165 10,3 8,7  8,9  10,87 44 9 450
PD*** 7 0,65 0,53 0,37 20,66 13 2 400
WPBC**** 91,7 5,4 4,6  5,1  12,25 79 10 120
Pozn:
*     Moravský peněžní ústav
**    Metropolitní spořitelní družstvo
***   Peněžní dům, spořitelní družstvo
****  WPB Capital, spořitelní družstvo
Zisk / Ztráta jsou uváděny před zdaněním (kromě záložny Akcenta a PD, kde zisk / ztráta je uveden(a)  po zdanění)
Je uváděn konečný počet zaměstnanců a členů k 31.12.2012


Dále se můžete podívat, jak jednotlivé záložny válčí s problémovými úvěry a jaké míře rizika jsou tedy pro budoucnost vystaveny. Uvádíme míru pohledávek se selháním (to je součet pohledávek nestandardních, pochybných a ztrátových) u jednotlivých záložen k 31.12.2012. Čím je číslo vyšší, tím hůře. Zajímavé je, že právě záložny, se kterými vede ČNB řízení, mají podíl pohledávek se selháním nízký (viz WPBC a MSD).

Poměr pohledávek se selháním k pohledávkám za klienty celkem v %


Akcenta 13,47 %
Artesa 9,80 %
Creditas 20,42 %
MPÚ 12,35 %
MSD 0,61 %
WPB Capital 4,35  %
Zdroj: vypočteno z podkladů jednotlivých záložen dle stavu k 31.12.2012
Pozn: záložny Ano a Peněžní dům nebyly vzhledem k malé velikosti do přehledu zahrnuty

Míra pohledávek se selháním za všechny záložny v porovnání s bankami

Záložny 6,8 %
Banky 5,2 %
Zdroj: vypočteno z podkladů ČNB

Citfin, záložna, která není v tabulkách uvedena, se od ostatních typem své činnosti značně liší. Jako jediná záložna v ČR se soustředí na tzv. transakční bankovnictví (zprostředkování plateb). Jako jedinou skupinu produktů tedy nabízí běžný účet, zahraniční platební styk a směnu měn. Kapitálová přiměřenost Citfinu v roce 2012 dosáhla 33,03 procent, přičemž průměrná hodnota u českých bank za stejné období byla 16,43 procent (8 % je minimum podle ČNB). Loni se klientská základna firem obchodujících se zahraničím přes Citfin zvýšila o 15 procent. Počet klientů Citfinu v roce 2012 činil celkem 8 960. Počet zahraničních transakcí dosáhl loni 161 tisíc, většinou šlo o odchozí platby. Do roku 2010 skupina vystupovala pod názvem CITCO - Finanční trhy.
                                                  

Jaké jsou aktuální sazby na vkladech nejvýznamnějších záložen?


 
Zajímalo nás také, zda záložny nyní nebo i v minulosti tzv. nepřepálily úrokové sazby na vkladech, což by jim mohlo do budoucna opět generovat nějaké problémy. Jak plyne z dalšího, tak úrokové sazby z depozit u záložen jsou sice větší než bankovní, ale rozdíl není astronomický.
 
Záložna Produkt
Úroková sazba v % p.a.
Metropolitní spořitelní družstvo* spořicí účet 2,10
Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo spořicí účet (výpovědní lhůta 1 měsíc) 2,10
Moravský Peněžní Ústav termínovaný vklad (vázanost 1 měsíc) 2,00
WPB Capital, spořitelní družstvo* spořicí účet 1,66**
Artesa, spořitelní družstvo spořicí účet 1,10
Peněžní dům, spořitelní družstvo spořicí účet nebo termínovaný vklad (výp. lhůta / vázanost 1 měsíc) 0,35
*   záložna aktuálně nepřijímá vklady
**  efektivní sazba 1,66 % p.a. - zůstatek do výše 150 tisíc Kč je úročen sazbou 2,20 % p.a. a část zůstatku nad 150 tisíc Kč je úročena sazbou 0,05 % p.a.

Pozn:
Sazby platí pro zůstatek vkladu 200 tisíc korun a do tabulky byla vybrána maximální sazba spořicího účtu (bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou 1 měsíc) nebo termínovaného vkladu na 1 měsíc

Záložny Ano a Akcenta nabízejí vkladové produkty s vyšší vázaností, než je použita v tabulce (Ano od 3 měsíců, Akcenta od 6 měsíců), a proto nejsou v tabulce uvedeny.
Zdroj: Finparáda.cz

Vývoj úrokových sazeb za uplynulý běžný rok u bank a záložen v ČRGraf - jak se vyvíjely úrokové sazby na vkladech u bank a záložen?
Pozn: Jde o průměrnou roční úrokovou sazba pro vklad 200 tisíc korun, přičemž u jednotlivých institucí byly vybrány maximální sazby pro spořicí účty bez výpovědi, spořicí účty s výpovědní lhůtou 1 měsíc nebo termínované vklady na 1 měsíc.
Zdroj: Finparáda.cz

Aktuální (konečná) průměrná úroková sazba pro vklad 200 tisíc korun v grafu je u bank 1,18 % p.a. a u záložen 1,38 % p.a.

Dočasné zvýšení průměrné sazby u záložen v dubnu 2013 je způsobeno nahrazením spořicího účtu Záložny Creditas s výpovědní lhůtou 3 roky spořicím účtem s výpovědní lhůtou 1 měsíc a sazbou 2,1 % p.a.

Banky na krachujících kampeličkách spíše vydělajíNejen, že by banky potenciálními krachy záložen neměly být nijak ohroženy, ale dokonce na nich mohou částečně profitovat. Banky jsou jednak mnohem větší (viz příklad toho, že objem vkladů všech záložen je menší než depozita uložená u J&T Bank, která se řadí mezi menší české banky), ale také vykazují vyšší kapitálovou přiměřenost a z hlediska historie mají lépe vypracované postupy při uzavírání obchodů, které by mohly vést k nějakým ztrátám - úvěry, investice do cenných papírů apod.

Po hypotetickém pádu záložny je pravděpodobné, že její dřívější klienti spíše zakotví u standardní banky než u jiné záložny. A tento aspekt se jeví pro banky jako možný zdroj příjmů v podobě získání nových klientů.

Co situace udělá s fondem pojištění vkladů?

 Ten není bezednýFond pojištění vkladů v únoru letošního roku spravoval zhruba 25 miliard korun.  Pokud bude vyplácet vklady jedné nebo dvou zkrachovalých kampeliček, tak se ho to sice dotkne, ale nebude zruinován. U dvou záložen v problémech hrozí výplata kolem 13 miliard korun (více než polovina peněz ve fondu pojištění vkladů). Pokud by se ale strhla lavina, a začaly by krachovat i ostatní záložny, bude fond určitě vyčerpán a na všechny vkladatele by se nemuselo dostat. Nehledě na to, že by měl fond sloužit všem finančním institucím a pokrýt i případné krachy bank.

Zdá se, že díky potenciální vyčerpanosti fondu pojištění vkladů už na ty osoby, které své peníze dříve vložily na účet jakékoliv instituce, hlavně že nabízela vysokou úrokovou sazbu, svítí na semaforu červená. Pocit bezpečí jejich peníze již nemají.    


Související články:
Metropolitní spořitelní družstvo – největší záložna – skončilo

Pád sazeb na spořících účtech. Už došlo i na záložny

Záložna CREDITAS má již 30 poboček

Fond pojištění vkladů vyplatil za dva měsíce 95 % vkladů klientům zkrachovalé družstevní záložny UNIBON

Přinese Vám vyšší výnos spoření u stavební spořitelny nebo u banky či záložny?

Žebříček s nejlepšími spořicími účty podle odborníků - zde
Kalkulačka spoření, nejvýhodnější spořicí účty od bank i záložen - zde

všechny články
Dále v rubrice

Penzijní spoření lze nově sjednat v internetovém bankovnictví George

Obrázek: Slečna s notebookem Pro uzavření doplňkového penzijního spoření již nemusí klienti České spořitelny kontaktovat svého bankéře osobně či telefonicky, ale mohou celý proces uzavření penzijního spoření od začátku do konce...

ING Bank v Česku končí, služby bude nabízet pouze firmám. Klienti mohou přejít k Raiffeisenbank

Obrázek: ING Bank Po 20 letech působení na tuzemském trhu končí ING Bank s poskytováním produktů a služeb osobního bankovnictví. Klientům tak již nebude nabízet produkty ING Konto a ING Podílové fondy. Nadále bude...

Češi a mamahotely? Bývávalo... Zájem o ně rok od roku klesá

Obrázek: Dívka Bydlení v tzv. mamahotelech v Česku pomalu ztrácí na oblibě. Zatímco před šesti lety bydlel s rodiči každý třetí Čech ve věku od 26 do 30 let, dnes takto bydlí jen pětina mladých lidí. Péči rodičů si přitom...

Finparáda.cz je na Instagramu

Obrázek: Instagram Zajímají vás novinky ze světa financí? Chcete mít přehled o tom, jaké produkty a služby nabízejí banky, pojišťovny, družstevní záložny, stavební spořitelny nebo penzijní společnosti na českém trhu? Kromě Facebooku...

všechny články v rubrice


   
 
Nejlepší spořicí účet roku 2020
Hello bank!
Hello bank!


Nejlepší penzijní spoření roku 2020
Česká spořitelna - penzijní společnost
Air Bank
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz