Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Jak komunikují MBA školy se svými potenciálními studenty?

25.8.2014  |  Zdeněk Bubák
  


MBA školy a jejich studentiSpolečnost Scott & Rose provedla výzkum na téma kvalita komunikace, prodejní praktiky a podnikatelská etika poskytovatelů online MBA vzdělání pro Asociaci institucí manažerského vzdělávání, o.s. S výsledky výzkumu bychom Vás rádi seznámili.


Jednou z nejlepších investic do budoucnosti své nebo svých dětí je kvalitní vzdělání. Chtěli byste pokračovat v dalším studiu po vysoké škole a získat titul MBA? Nebo za sebou máte již praxi a titul MBA by Vám ve Vašem zaměstnání pomohl k dalšímu postupu v kariéře? Tak právě pro Vás je určen článek, ve kterém exkluzivně zveřejňujeme výsledky výzkumu, který provedla společnost Scott & Rose pro Asociaci institucí manažerského vzdělávání, o.s., formou tzv. mystery shoppingu u vybraných MBA škol, konkrétně těch, které poskytují MBA vzdělání online.

Výzkum se zaměřil na tyto dílčí oblasti:
  • kvalita komunikace
  • prodejní praktiky
  • podnikatelská etika

Rozdíly mezi jednotlivými MBA školami byly především v kvalitě komunikaceZatímco v oblasti prodejních praktik i podnikatelské etiky vykazují všechny navštívené školy srovnatelnou vysokou úroveň, z hlediska kvality komunikace (zejména co se týče kvality obsahu komunikace) je skupina škol poměrně značně diferencovaná.

Pomyslná první příčka v komunikaci patří škole LIGS University, která je následována druhým Business Institutem. Třetí místo obsadil CEMI (Central European Management Institute, pozn. redakce) a s určitým odstupem následuje Cambridge Business School na místě čtvrtém a místo páté pak obsadil Ústav práva a právní vědy.

Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi šlo o e-mailovou komunikaci, která měla dvě formy, a to v podobě dotazů zájemce se středoškolským a zájemce s vysokoškolským vzděláním. Ve druhé fázi následovalo osobní jednání.

Při emailové komunikaci zájemce o studium MBA se školami byla rychlost odpovědí všech škol velmi dobrá, tj. odpověď přišla vždy nejpozději do druhého dne.

Forma emailů dosahovala vynikající úrovně u škol na 1. – 3. místě hodnocení (LIGS, CEMI, Business Institut), dobré úrovně u škol zbývajících (Cambschool, Ústav práva).

Obsahová stránka přibližně kopíruje úroveň formy – vynikající na prvních třech místech (LIGS, CEMI, Business Institut), dobrá v případě Cambschool, slabší u Ústavu práva.

Celkové vyznění emailů je nutno v průměru zhodnotit jako velmi dobré. Všechny emaily působily vstřícně a přátelsky, u prvních tří umístění (LIGS, CEMI, Business Institut) i velmi profesionálně.

Jaké podmínky studia mají jednotlivé školy nastaveny?Jednotlivé tabulky obsahují konkrétní odpovědi škol na položené otázky v rámci emailového průzkumu a můžete si z nich odnést informace o vybraných parametrech studia.

Může ve škole studovat středoškolsky vzdělaná osoba s více než desetiletou praxí, která z toho i několik let řídila další pracovníky?

Jaké doklady jsou nutné?Ústav práva a právní vědy Ano; profesní CV, potvrzení od zaměstnavatele o tom, kde a jakou pozici vykonáváte
Business Institut Přijetí ke studiu programu MBA je podmíněno vysokoškolským vzděláním minimálně na bakalářské úrovni, ovšem vedení Business Institutu může udělit výjimku, pokud žadatel prokáže dostatečnou praxi;
-    stručný profesní životopis (dosažené vzdělání, absolvované kurzy a školení, profesní kariéra),
-    doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopii maturitního vysvědčení – nemusí být úředně ověřená),
-    doklad o dosavadní manažerské praxi (např. kopii živnostenského oprávnění nebo potvrzení od zaměstnavatele).
Praxi můžete doložit i tím způsobem, že podepíšete čestné prohlášení, kde uvedete především vykonávané pozice, délku pracovního poměru a zaměstnavatele
CEMI Ano; scan maturitního vysvědčení, profesní CV
LIGS University Ano
Cambschool Ano; kopie maturitního vysvědčení, prohlášení o praxi

Jaká je celková cena za studium včetně všech poplatků a DPH?


Ústav práva a právní vědy Celková cena programu činí 100 000,- Kč + DPH (21 %) + 3 000,- Kč manipulační poplatek za přihlášku
Business Institut Do 30. 6. 2014 platí akční cena studia 98 000 Kč bez DPH (118 580 včetně DPH), administrativní poplatek ve výši 2 500 Kč včetně DPH
CEMI Standardní výše školného na Central European Management Institute činí 99 000,- Kč bez DPH za celé studium a je splatná ve dvou splátkách. Při využití současné akce - Výročí CEMI je školné pouze 89 000 Kč bez DPH, tj. 107 690,- Kč celkem s DPH
LIGS University Celková cena studia je závislá na Vaší volbě splátkového režimu. Nyní v rámci naší akce do 30. 6. 2014 je však následující: 99 500 (standardní cena při jednorázové platbě) - 10 % = 89 550 Kč (platí při jednorázové platbě nebo při rozložení kurzovného až do 8 splátek do 2 let bez navýšení). Cena je konečná, jako fyzické osobě se Vám již žádné DPH nepřipočítává.
Cambschool V případě, že se přihlásíte do konce června, kdy máme slevu na studium, tak cena bude 110 110 Kč s DPH. Žádné další poplatky již neplatíte.

Budu si muset nakoupit nějakou literaturu?


Ústav práva a právní vědy Literaturu si kupovat nemusíte
Business Institut Knížky si kupovat nemusíte, naši studenti mohou využít zdarma služby naší vlastní knihovny, kde najdou většinu povinné literatury. Dále jsou vždy studentům zpřístupněny sylaby jednotlivých modulů, případně dodatečné materiály od lektorů.
CEMI V ceně studia jsou zahrnuty veškeré studijní materiály (skripta v elektronické podobě) a přístupy do studentských sekcí e-learningového vzdělávání. 
LIGS University Ne, záleží čistě na Vás. Jsou k dispozici elektronické materiály, papírové učebnice v rámci doporučené literatury je možné u nás zdarma zapůjčit.
Cambschool Po studentech nevyžadujeme, aby si knihy kupovali. Záleží na každém, jak si to zvolí. Máme pro Vás k dispozici několik knih v elektronické podobě, nebo si je můžete půjčovat v některé z městských knihoven.

Za jakou nejkratší dobu je možné studium dokončit?Ústav práva a právní vědy Studium trvá 12 – 14 měsíců a záleží jen na Vás, kdy odevzdáte všechny seminární práce a disertační práce. Poté můžete jít k závěrečným zkouškám.
Business Institut Studium je třísemestrální, o délce 1,5 roku.
CEMI Studium na CEMI je roční - tedy dvousemestrové.
LIGS University Není určeno. Smlouva se uzavírá na 2 roky, ale pokud stihnete zvládnout všechny studijní povinnosti (psaní prací, plnění testů) dříve, pak můžete i dříve úspěšně zakončit studium. Studium probíhá v individuálním režimu.
Cambschool Studium se dá uzpůsobit. Vše záleží na tom, jak rychle budete mít napsané seminární a závěrečnou práci.

Je škola akreditovaná v ČR?Ústav práva a právní vědy Akreditace máme od IES, IADL a MVČR
Business Institut Studium profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration) není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  Akreditaci tedy neprovádí Ministerstvo školství, jako je tomu v případě akademického vzdělání. Na národní úrovni je však Business institut jako vzdělávací instituce akreditován Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem akreditace: AK/I-64/2012. Dále jsme členy několika zahraničních asociací, kteří dohlíží na kvalitu a schvalování podobných vzdělávacích programů po celém světě (najdete na našich webových stránkách).
CEMI Studium je akreditováno v ČR Ministerstvem vnitra a samozřejmě i v zahraničí
LIGS University Ministerstvo školství v ČR studium MBA neakredituje, neboť se na něj dívá jako na profesní titul, nikoliv akademický dle zákona. V ČR máme akreditaci asociace AIMV, u které jsme zakládajícím členem. Diplomy všech našich programů jsou absolventům vydávány americkou LIGS University v souladu s právními předpisy USA, státu Hawaii, potvrzení Certificate of Good Standing . Kvalita programu je dále podpořena akreditacemi, které vlastníme - viz Akreditace a certifikace zde http://www.ligsuniversity.cz/akreditace-certifikace-a-partnerstvi. Navíc jsme v současné době zahájili náročný akreditační proces u celosvětově uznávané akreditační autority ACBSP http://www.acbsp.org , kde jsme od začátku roku 2014 členy, a nyní máme status kandidáta pro akreditaci.
Cambschool Cambridge Business School je akreditovaná u několika nadnárodních společností jako např. IES, IADL, Hospodářská komora a další.

Rychlost odpovědí na výše uvedené emailové dotazy


Ústav práva a právní vědy 30 min
Business Institut 50 min
CEMI 2 hod
LIGS University 8 hod
Cambschool následující den
Zdroj: Scott & Rose
Pozn:
CEMI = Central European Management Institute
Cambschool = Cambridge Business School
(platí pro všechny výše uvedené tabulky)

Proč by si měl člověk vybrat právě danou školu? Co nabízí navíc oproti jiným?Ústav práva a právní vědy Popsáno cca 6 výhod Ústavu.
Business Institut Uvedeno dostatečné množství (cca 8) důvodů pro studium na BI, dále uveden webový odkaz s dalšími výhodami a další odkaz na osobní reference absolventů.
CEMI Jako jediné zformulované důvody pro výběr školy byly uvedeny délka a způsob studia, dále email obsahoval popis studia, podmínky přijetí ke studiu a odkaz na přihlašovací formulář.
LIGS University Dostatečné množství (cca 13) důvodů pro výběr LIGS uvedeno přehledně v bodech, dále nabídnut webový odkaz s dalšími argumenty a zmíněna probíhající akce na slevu kurzovného. Přiloženy 3 informační brožury.
Cambschool Velmi stručně uvedeno několik informací o studiu, asi 3 z nich lze považovat za jakési důvody pro výběr Cambschool.

Je možné získat kontakt na 2 - 3 studenty, kteří na škole studovali?


Ústav práva a právní vědy Kontakty na absolventy nebyly uvedeny, ani nebylo zmíněno, proč tomu tak je.
Business Institut Předány kontakty na 2 absolventy.
CEMI Kontakty na absolventy nebyly uvedeny, ani nebylo zmíněno, proč tomu tak je.
LIGS University Kontakty na 3 absolventy přislíbeny, v následující korespondenci i předány.
Cambschool Předán kontakt na jednoho absolventa.

Rychlost odpovědí na poslední dva emailové dotazyÚstav práva a právní vědy 2. den
Business Institut tentýž den
CEMI 3. den
LIGS University tentýž den
Cambschool 4. den
Zdroj: Scott & Rose
Pozn:
CEMI = Central European Management Institute
Cambschool = Cambridge Business School
(platí pro všechny výše uvedené tabulky)
Poslední 2 otázky byly zasílány v rámci výzkumu zvlášť s tím, že zájemcem o studium je vysokoškolsky vzdělaná osoba.

Závěry z emailové komunikace vysokoškoláka (viz poslední 2 dotazy)LIGS University
předala rychlou, obsažnou a profesionální odpověď s uvedením množství relevantních argumentů ve prospěch školy v přehledné formě a s dalšími informacemi ve webových odkazech a přílohách. Vyhověla žádosti o kontakty na absolventy a zmínila možnost uspořádat osobní schůzku.
 
Odpověď ze strany Business Institutu byla také rychlá a profesionální s dostatečným počtem relevantních výhod studia a s dalšími informacemi v odkazech. Také předala kontakty na absolventy a pozvala zájemce na osobní schůzku, pokud bude mít zájem.

Ústav práva a právní vědy odpověděl relativně rychle a uvedl dostačující počet dobře popsaných důvodů pro studium na Ústavu práva, ovšem bez reakce na žádost o kontakty na absolventy a bez nabídky osobního setkání.

CEMI byla rychlost odpovědi akceptovatelná, avšak argumenty pro výběr CEMI byly nahrazeny zevrubným popisem studia. Chybí reakce na žádost o kontakty absolventů i osobní pozvání.

Odpověď Cambridge Business School se vyznačovala nedostatečnou rychlostí a extrémní stručností. Chybí pozvání k osobnímu setkání.

Jak probíhaly osobní návštěvy ve školách?Prodejní praktikyV žádné z navštívených škol nebyl na zájemce o studium vyvíjen nátlak ve směru k uzavření smlouvy. Jednání probíhala vždy ve vstřícném, přátelském duchu, bez známek agresivity či snahy o manipulaci. Taktika prodeje spočívala pouze v popisu výhod či silných stránek školy, respektive toho, co škola za své výhody či silné stránky považuje.

Etika vůči konkurenciJednání na všech školách proběhla bez porušení zásad podnikatelské etiky. Nikdo z představitelů jednotlivých škol nezmiňoval ani nehodnotil během rozhovoru žádnou z konkurenčních institucí.

Kvalita odpovědí z hlediska obsahuObsahová kvalita odpovědí na otázky položené zájemcem o studium doznávala na jednotlivých školách poměrně výrazných rozdílů. Tento fakt je zcela zřetelný již z doby trvání jednotlivých jednání – při položení stejných otázek probíhala setkání v časovém rámci od 15 minut (Ústav práva) až po téměř hodinu (LIGS University, Business Institut).

Pořadí podle úrovně komunikace na osobní úrovni v jednotlivých školáchNa prvních dvou místech se umístily školy LIGS University a Business Institut, které se vyznačovaly vysokou profesionalitou v odpovědích i v osobním vystupování. Byla u nich zřejmá erudice a angažovanost na chodu školy, suverénní znalost studijních programů i veškerých údajů týkajících se školy. Školy poskytly množství podrobných informací nad rámec položených otázek.

Třetí místo podle výzkumu patří škole CEMI, u níž byla také patrná vysoká profesionalita a kompetentnost. Oproti školám na vyšších umístěních však dodala méně podrobností nad rámec položených otázek.

Na čtvrtém místě stanula Cambridge Business School, která byla oproti výše umístěným školám poněkud stručnější v odpovědích a některé z nich byly nekonkrétní.

Jako poslední, a to na pátém místě, se umístil Ústav práva a právní vědy, který poskytl většinu odpovědí ve stručné formě, v některých případech nejasně zformulované a nekonkrétní.


      
  Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde
všechny články
Dále v rubrice

Stagnují letos dluhopisy a dluhopisové fondy?

Obrázek: Graf akcie Akcie a dluhopisy vykázaly v roce 2022 po delší době shodný vývoj, když společně zaznamenaly výraznější propady. Stejný směr nalezly obě třídy aktiv i v roce 2023, ale tentokrát udělaly investorům radost a shodně přinesly výrazné kladné zhodnocení...

Proč se zajistit na stáří investováním?

Obrázek: Laptop investování Do důchodu se neprošetříme a nemůžeme se ani spolehnout na to, že se o nás postará stát. Jedná se o známá a často opakovaná fakta, která dokládá několik jednoduchých čísel. Stejně tak existuje několik úvah, co s tím každý z nás může udělat. Více se dozvíte v našem článku...

Jaké jsou výhledy indexu S&P 500 na rok 2024?

Obrázek: Akcie Výhledy indexu S&P 500 na rok 2024 jsou mezi prognostiky značně rozdílné. Hrozí, že by index mohl zakončit rok níže, než je jeho závěrečná cena v roce 2023? Více se dozvíte v komentáři finančních analytiků investiční platformy a aplikace provozované společností Freedom24...

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v květnu

Máme pro vás květnový žebříček spořicích účtů a termínovaných vkladů. Nejvýhodnější sazbu na spořicím účtu nabízí Partners Banka. Kde aktuálně dostanete nejvyšší sazby u těchto produktů, se dozvíte v našem článku...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz