Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Daňové přiznání: Co vše si můžete odečíst a kde ušetřit?

26.3.2024  |  Tomáš Smetana, zpráva Finparáda | foto: Dotfox
  


Řádný termín pro podání daňového přiznání se pomalu blíží. Letos je řádný termín stanoven na 2. dubna 2024. Na jaké odečitatelné položky či slevy na dani byste neměli při jeho vyplňování zapomenout? Jaké jsou limity pro slevy u jednotlivých finančních produktů? V našem článku vám přinášíme shrnující přehled před odevzdáním daňového přiznání.


Penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spořeníDíky penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření si můžete snížit daňový základ až o 24 tisíc ročně. Čistá daňová úspora potom činí 3 600 korun. Nehraje přitom roli, zda jste zaměstnancem nebo podnikatelem. Platí zde ovšem podmínka, že je nutné si na svou smlouvu poslat více než 12 tisíc ročně, nebo přesněji více než tisícovku měsíčně. V praxi to funguje tak, že penzijní společnost sečte vaše vlastní platby za rok 2023 (nepočítají se zde tedy příspěvky od zaměstnavatele) a pokud převýšily částku 12 tisíc korun, vystaví vám potvrzení o platbách příspěvků účastníka. Právě tento dokument je potřeba odevzdat v práci, případně předat vašemu daňovému poradci.

Přehled doplňkového penzijního spoření najdete zde

Pro klienty, kteří v roce 2023 předčasně ukončili svou smlouvu penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, platí také jedna povinnost. Pokud jste v minulosti čerpali nějaké daňové výhody, nyní je musíte státu vrátit, a to za posledních 10 let.

Pokud vám doposud zmíněné potvrzení o platbách nepřišlo (pozor – neplést s ročním výpisem ze smlouvy), existuje několik důvodů, proč. Možná na vás vaše penzijní společnost nemá aktuální poštovní/e-mailovou adresu. Druhou variantou je, že na vás potvrzení čeká ve vašem on-line klientské účtu, který možná už i vaše penzijní společnost provozuje. Třetí možností je, že jste nesplnili zákonem stanovené podmínky a neposlali jste si na svou smlouvu více než 12 tisíc korun. Pokud se vám to nezdá, kontaktujte svého finančního poradce, případně infolinku vaší penzijní společnosti.

Životní pojištěníU životního pojištění si lze od základu daně z příjmů odečíst stejně jako u penzijního spoření až 24 tisíc korun za rok, což znamená 3 600 korun čisté daňové úspory. Toto zvýhodnění mohou využít majitelé smluv takzvaného soukromého životního pojištění. V praxi se jedná o kapitálové životní pojištění nebo investiční životní pojištění. Jsou to pojistné smlouvy, kde se kombinuje riziková složka (připojištění na smlouvě) a možnost investování prostředků do zvolených investičních fondů. Jednou ze základních podmínek je, že smlouva musí být v režimu „s daňovým zvýhodněním“. Smlouva tedy nesmí umožňovat průběžné mimořádné výběry, musí být sjednána minimálně na 60 měsíců trvání smlouvy a minimálně do 60 let věku klienta (pojistníka).

Daňové zvýhodnění je možné čerpat za platbu na pojištění pro případ smrti. Jiná pojištění již nejsou spojena s žádným daňovým benefitem. Kromě pojistného na zmíněné pojištění pro případ smrti je daňově uznatelná i část platby, která jde do investiční (resp. kapitálové) složky na smlouvě.

Přehled životního pojištění najdete zde

I u tohoto odpočtu platí, že v případě předčasného ukončení smlouvy životního pojištění (porušení podmínek 2 x 60, to znamená nejméně spořit 60 měsíců a zároveň plnění na základě smlouvy může být vyplaceno nejdříve v roce, kdy bude poplatníkovi 60 let) musíte dodanit částku, o kterou jste si snižovali základ daně za předchozích 10 let.

V praxi to funguje tak, že pojišťovny na přelomu ledna a února vystavují klientům potvrzení o zaplaceném pojistném. Komu tedy vznikl nárok na toto daňové zvýhodnění, už teď by měl mít toto potvrzení u sebe. Pokud ne, možná vaše smlouva nesplňuje zákonem stanovené podmínky, pojišťovna uložila vystavené potvrzení do klientského portálu (pokud jej provozuje), nebo možná pojišťovna eviduje neaktuální adresu. Máte-li takzvané rizikové životní pojištění, na potvrzení nečekejte. Tento druh životního pojištění není spojen s možností čerpat daňové výhody.

Hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spořeníPokud splácíte úvěr na bydlení, můžete si snížit základ daně, a to až o 300 tisíc korun. Čistého pak lze na daních ušetřit až 15 procent ze zmíněné částky, tedy 45 tisíc korun ročně. Tento daňový benefit ovšem platí jen u úvěrů na bydlení – pořízení nebo rekonstrukce domu, bytu či třeba koupě stavebního pozemku pro váš nový dům. Nejčastěji se jedná o hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření (nehledě na to, zda se jedná o „překlenovací“ či „řádný“ úvěr). Když splácíte pračku, auto, kreditku nebo třeba vaši loňskou dovolenou, toto zvýhodnění využít nemůžete. Stejně tak tento státní daňový benefit neplatí, pokud nemovitost neslouží k trvalému bydlení pro vás, nebo třeba pro vaše děti.

Pozor: Pro úvěry sjednané od 1. ledna 2021 klesl limit pro daňový odpočet na polovinu, tj. základ daně lze snížit maximálně o 150 tisíc korun, což představuje čistou daňovou úsporu ve výši až 22,5 tisíc korun ročně.

Kalkulačku hypotečních úvěrů najdete zde

V praxi to funguje tak, že banky a stavební spořitelny spočítají, kolik jste v roce 2023 zaplatili na úrocích k úvěru na bydlení. Výslednou částku vám poté písemně potvrdí prostřednictvím dokumentu „Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru“. Pokud jste potvrzení neobdrželi, je možné, že jste nesplnili zákonem stanovené podmínky – váš úvěr nebyl sjednán jako úvěr na bydlení.

Kalkulačku úvěrů ze stavebního spoření najdete zde

Pozor na situace, kdy splácíte například překlenovací úvěr ze stavebního spoření, který jste si sjednali při pořízení nemovitosti, ale v této nemovitosti již nebydlíte a prodali jste ji. V tomto případě sice stále splácíte úvěr na bydlení a stavební spořitelna vám vystaví „Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru“, ale nesplňujete další podmínky daňových předpisů – nemovitost již není vaše. Úroky z úvěrů proto v daňovém přiznání využít nemůžete.

Porovnání nabídky penzijního spoření ve 3. pilíři - zde
Žebříček nejlepšího pojištění podle odborníků - zde


DárcovstvíOd základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste během roku 2023 věnovali na zákonem dané účely (charita, kultura, školství, ekologie nebo tělovýchova). Hodnota daru přitom musí činit nejméně 1 000 Kč, nebo musí být vyšší než 2 % původního (nesníženého) základu daně. Darem je možno snížit roční základ daně maximálně o 30 %. Do této kategorie spadá i dárcovství krve, které je ohodnoceno částkou 3 000 korun za jeden odběr, 20 000 korun je pak za odběr krvetvorných buněk – kostní dřeně.

Členské příspěvky odborové organizaceZaplacené členské příspěvky můžete odečíst v maximální výši 3 000 Kč, zároveň však ve výši max. 1,5 % ze zdanitelných příjmů. K daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování daně přiložte potvrzení o zaplacení členských příspěvků. Položka je k 1. lednu 2024 zrušena, tj. v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně podávaném v roce 2025 ji již neuplatníte.

VzděláváníU úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je možné si odečíst maximálně 10 tisíc korun, u osob zdravotně postižených je tato částka 13 tisíc korun (respektive 15 tisíc korun u osoby s těžším zdravotním postižením). Od roku 2024 se uplatnitelný příspěvek ruší, lze tedy odečíst naposledy.

Slevy na dani u poplatníků fyzických osob za rok 2023Sleva na poplatníka je pro rok 2023 ve výši 30 840 Kč a jako u jediné nemusíte nijak prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji ale podmiňuje podpis prohlášení poplatníka.) Všichni poplatníci ji mohou uplatnit za celý rok i v případě, že všech 12 měsíců nepracovali. Podmínkou je existence zdanitelných příjmů alespoň po část roku. Dalšími daňovými slevami k uplatnění mohou být:
  • Sleva na vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 840 Kč si můžete uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly 68 000 Kč. V případě manželky/manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P je sleva ve výši 49 680 Kč),
  • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P (částka 16 140 Kč),
  • Sleva na invaliditu (částka 2 520 korun – základní; částka 5 040 korun – rozšířená),
  • Sleva na studenta (částka 4 020 Kč),
  • Sleva za umístění dítěte (částka max. 17 300 Kč - Tuto daňovou slevu bude možné naposledy uplatnit pro příjmy za rok 2023. Od roku 2024 už je sleva zrušená),

Daňové zvýhodnění na vyživované dítěZa rok 2023 mohou daňoví poplatníci uplatnit rovněž daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 15 204 korun, na druhé dítě 22 320 korun a třetí a další děti 27 840 korun. U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek dané částky.

Nárok na slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů, který měl zároveň za rok 2023 vlastní příjmy vyšší než 103 800 Kč. K uplatnění slevy stačí doložit čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje, a v daňovém přiznání vyplnit identifikační údaje dítěte nebo dětí. V případě studujících dětí ve věku 18-26 let je potřeba navíc doložit potvrzení o denním studiu.

Otázky a odpovědi: Kdo, kdy a jak musí podat daňové přiznání?Kdo musí podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání podávají všichni živnostníci, podnikatelé, část zaměstnanců, penzisté, studenti, ale i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří si přivydělávali brigádami či podnikali jako OSVČ. Povinnost podat daňové přiznání jim vzniká, pokud jejich roční příjmy v roce 2023 přesáhly 50 000 Kč a zároveň byly předmětem daně z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání (DP) se týká i poplatníků, kteří jsou ve ztrátě. Stejně tak přiznání podávají ti, kteří mají navíc příjmy osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, včetně určitých příjmů plynoucích ze zahraničí.

Zaměstnanci daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají jen tehdy, pokud jsou jejich jiné zdanitelné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a tzv. ostatních příjmů) za rok 2023 vyšší než 20 000 Kč za rok. A současně platí, že zaměstnanci za uplynulý kalendářní rok:
  • pobírali příjmy jen od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od několika zaměstnavatelů (tzn. nedošlo k souběhu prací),
  • u všech zaměstnavatelů podepsali „růžové prohlášení“ poplatníka daně z příjmů (podle § 38k zákona o daních z příjmů).
Daňové přiznání musejí podat i OSVČ včetně živnostníků, kteří byli pro rok 2023 přihlášeni k paušální dani, ale jejichž příjmy ze samostatné činnosti za tento rok nakonec přesáhly dva miliony korun. Jestliže příjmy dva miliony korun nepřesáhnou, daňové přiznání se v režimu paušální daně nepodává.

Kdy podat daňové přiznání?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023 je do 2. dubna 2024. V případě, že budete daňové přiznání podávat elektronicky, lhůta se vám prodlužuje do 2. května 2024. Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července 2024.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání je možné podat buď písemně anebo elektronicky. Pokud má poplatník zpřístupněnou datovou schránku, musí vždy podat daňové přiznání elektronicky, v opačném případě mu hrozí pokuta 1 000 Kč (až po neodstranění vady podání na základě výzvy od správce daně). Dalšími možnostmi, jak podat daňové přiznání elektronicky, je buď přes portál MOJE daně, kde se lze přihlásit přes identitu občana, anebo skrz zaručený elektronický podpis. Poslední možností je podání daňového přiznání elektronicky a následně do 5 dní doručit na finanční úřad vlastnoruční podpis, kterým osoba potvrzuje pravost.      
  reklama

Spořicí účet + s výhodnou sazbou až 4 % p.a.více
Termínovaný vklad - garantovaná úroková sazba až 4,20 % p.a. u měsíčního vkladuvíce
Půjčka s odměnou až 12 000 Kčvíce
Stavební spoření od Buřinky - dvojnásobná státní podpora na 5 let, sjednání zdarma a bonus za vklad až 8 500 Kčvíce
Účet OPEN - úrok až 4,5 % p.a.více
všechny články
Dále v rubrice

Výluky u cestovního pojištění

S cestou do zahraničí již bývá pro většinu z nás samozřejmostí sjednání cestovního pojištění. To má sloužit především pro krytí nahodilých událostí, nikoli pro vědomé opomenutí klientů. Co vše pojišťovny mají ve výlukách?

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v červenci

Kdo nabízí nejvýhodnější sazby u spořicích účtů a termínovaných vkladů? I nadále banky pokračují ve snižování sazeb vkladových produktů. Pořadí žebříčku se změnilo. Více naleznete v našem článku...

K cestovku připojištění zavazadel za pět korun na den

Obrázek: Revolut a věrnostní body RevPoints Po celém světě se při cestování každoročně ztratí, zpozdí nebo poškodí miliony zavazadel. Problémy na pražském letišti to potvrzují...

Kde spořit na penzi? Přehled nabídky bank, pojišťoven a dalších institucí

Obrázek: Peníze v ruce Jaký produkt si vybrat pro finanční zabezpečení na stáří? Banky, pojišťovny a investiční společnosti nabízejí širokou paletu produktů. Jedná se o Dlouhodobý investiční produkt (zkratka DIP), doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz