Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Investice do dluhopisů. Jaké má výhody a nevýhody? A na co si dát pozor?

26.10.2021  |  Jan Bachura
  


Obrázek: HodinyDluhopisy jsou mezi investory oblíbené, protože oproti spořicím účtům či termínovaným vkladům nabízejí výrazně zajímavější zhodnocení s relativně nízkým rizikem. Co jsou to dluhopisy? Jaké existují druhy? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Na co si dát při investování do dluhopisů pozor? A které dluhopisy můžete sjednat u bank a dalších finančních institucí na českém trhu?


Dluhopis je cenným papírem, u něhož se vydavatel dluhopisu zavazuje ke dni splatnosti dluhopisu splatit majiteli dluhopisu jistinu (půjčenou částku) a sjednaný úrok. Prostřednictvím dluhopisů může jejich vydavatel získat nemalý zdroj financování bez toho, aby žádal o úvěr. U dluhopisů je pevně stanovená jejich nominální hodnota a většinou také jejich úrok (takzvaný kuponový výnos), který však může v některých případech stanoven jako proměnlivý.

Vyplácení výnosů je přitom určeno ke konkrétním datům. Z toho také vyplývá hlavní rozdíl mezi dluhopisem a akcií – výnos akcií je vázán na obchodní úspěchy akciové společnosti, výnos dluhopisu je předem stanovený.

Druhy dluhopisůDluhopisy se mohou základně dělit podle emitenta na státní, komunální a podnikové dluhopisy.

Státní dluhopisy
jsou spojeny s nejnižší mírou rizika, zároveň však v porovnání s jinými dluhopisy zpravidla nabízejí nižší úrok. Emisi státních dluhopisů zajišťuje stát, který ručí za jejich řádné splacení.

Komunální (municipální) dluhopisy
jsou podobné těm státním. Jejich emitentem je však menší správní jednotka než stát (např. město, obce nebo kraj). Emitent v tomto případě ručí za dluhopis majetkem.

Podnikové (korporátní) dluhopisy poskytují vyšší úroky. Jsou však na druhou stranu spojeny s různými podnikatelskými riziky (např. rizika krachu celé firmy). Výhodou podnikového dluhopisu však je, že v případě krachu firmy jsou majitelé dluhopisů vypláceni před akcionáři.

Dluhopisy dále můžeme dělit například podle doby splatnosti na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (od 1 roku do 10 let) a dlouhodobé (více než 10 let), nebo podle způsobu úročení na dluhopisy s pevným úrokem, pohyblivým úrokem či nulovým úrokem.

Zdanění dluhopisůV případě, že vydavatel dluhopisu má sídlo na území České republiky, úroky zdaní ještě před jejich vyplacením, investor se tak již o zaplacení daně starat nemusí. Pokud však emitent dluhopisu sídlí v zahraničí, musí 15% daň z úroků odvést sám investor.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisůV poslední době se zvyšuje zájem drobných investorů o podnikové dluhopisy. Česká národní banka proto vydala desatero zásad, které by měl zohlednit každý, kdo investici do podnikových dluhopisů zvažuje.

Vyhodnoťte si rizikaKaždá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.

Diverzifikujte své portfolio„Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.

Rostoucí výnos = rostoucí rizikoInvestor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

Riziko finančních potíží emitentaProdejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.

Tento typ investice není pojištěnInvestice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.

Seznamte se s emisními podmínkamiPřed nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).

Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhemInformace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje

Získejte co nejvíce informací o bonitě emitentaČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.

Nepodceňujte riziko nesplacení jistinyJe nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).

Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodnáPřed učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná.Současná nabídka dluhopisůNásledující tabulka uvádí přehled/srovnání vybraných dluhopisů, které jsou aktuálně nabízené bankami a dalšími finančními institucemi na českém trhu. V přehledu jsou uvedeny pouze dluhopisy v měně CZK.

Banka / Emitent Název dluhopisu / emise Jmenovitá hodnota dluhopisu Výnos Upisovací období Splatnost
Banka CREDITAS / REDSTONE INVEST a.s. REDSTONEINV III. 09 4,3/24 100 000 Kč 4,3 % p.a. 4. 10. 2021 - 23. 12. 2021 26. 11. 2024
Banka CREDITAS / REDSTONE INVEST a.s. REDSTONEINV III. 10 5,7/26 100 000 Kč 5,7 % p.a. 4. 10. 2021 - 28. 1. 2022 26. 11. 2026
J&T Banka / 3M FUND MSI a.s. 3MFUND MSI 5,70/26 10 000 Kč 5,7 % p.a. 22. 6. 2021 - 15. 6. 2022 21. 7. 2026
J&T Banka / Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. na účet podfondu Alpha Quest Balanced Fund ALPHA Q. 5,25/26 10 000 Kč 5,25 % p.a. 31. 5. 2021 - 15. 5. 2022 22. 6. 2026
J&T Banka / Fraternity Funds SICAV p.l.c., jednající na účet Podfondu Real Estate Funds FRAT. FUNDS 5.25/26 10 000 Kč 5,25 % p.a. 8. 4. 2021 - 31. 3. 2022 21. 4. 2026
J&T Banka / J&T Global Finance XI., s.r.o. JTGF XI. 4,90/26 3 000 000 Kč 4,9 % p.a. 29. 6. 2021 - 15. 6. 2022 27. 7. 2026
J&T Banka / NUPEH CZ s.r.o NUPEH CZ 5,90/25 10 000 Kč 5,9 % p.a. 30. 10. 2020 - 30. 10. 2021 30. 10. 2025
Natland Bonds s.r.o. Natland Assets Bonds VI. 2021–2026 10 000 Kč 6,6 % p.a. - 20. 5. 2026
Natland Bonds s.r.o. Natland Assets Bonds V. 2021–2025 10 000 Kč 6,3 % p.a. - 20. 5. 2025
Natland Bonds s.r.o. Natland Assets Bonds IV. 2021–2024 10 000 Kč 6 % p.a. - 20. 5. 2024
Zdroj: Finparáda.cz, data k 25. 10. 2021


      
  


Související články:
Bonusy a slevy u spořících a vkladových produktů

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v lednu

Úrokové sazby na termínovaných vkladech opět rostou

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v prosinci

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v listopaduvšechny články
Dále v rubrice

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v červnu

Obrázek: Žebříček Finparády Na Finparádě jsme aktualizovali žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů. Poslední měsíce žádné výrazné změny nepřinesly a proto ani pořadí v tomto měsíci není překvapivé. Nejlepší spořicí účet nadále nabízí Max banka, UniCredit Bank, Trinity Bank a NEY spořitelního družstvo...

Jaký byl vývoj zlata za měsíc květen?

Obrázek: Graf vývoje Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...

Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc květen

Obrázek: Ilustrace robo advisor Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...

Srovnání bankovních spořicích účtů určených pro děti

Obrázek: Děti Spořicí účty pro děti. Jaké tuzemské banky nabízejí spoření pro nejmenší a za jakých podmínek? Podrobné srovnání spořicích účtů pro děti naleznete v našem článku...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz