Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Zeptali jsme se bank za jakých podmínek nabízejí své hypotéky

5.9.2011  |  Zdeněk Bubák
  


Položili jsme dvanácti českým bankám otázky, které se týkaly podmínek při poskytování hypoték. Zajímaly nás konkrétní podmínky pro odklad nebo přerušení splátek z jiných než mimořádných důvodů, podmínky bezplatného provádění mimořádných splátek, podmínky slev ze standardní sazby a možnosti navýšení úvěru. Dále jsme zjišťovali, zda budou některé další banky následovat GE Money Bank v odměňování svých klientů za „přivedení“ klientů nových, případně jaké jiné novinky chystají.

Dotazovali jsme se České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, GE Money Bank, Hypoteční banky, ERA / Poštovní spořitelny, mBank, Volksbank, LBBW a Wüstenrot hypotéční banky.
 
Všechny banky nám ochotně odpověděly. Některé z nich nabízejí slevy pro klienty, kteří budou banku využívat jako hlavní banku, což znamená, že si budou na účet např. posílat výplatu a jinak aktivně využívat účet nebo se nechají pojistit. Jiné banky naopak dbají o to, aby všichni klienti měli stejné podmínky. Více se dočtete v následujícím textu.


Otázka č. 1 
GE Money Bank nabízí 6000 korun svým klientům s hypotékou, kteří přivedou dalšího vážného zájemce o hypotéku. Máte nebo chystáte nějaký podobný systém „provizí“ pro běžné občany, tedy ne klasické zprostředkovatele?

Většina bank podobný systém odměňování nechystá (UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Hypoteční banka, Wüstenrot, ERA Poštovní spořitelna, LBBW).

Za všechny banky uvádíme odpověď Hypoteční banky: „Pro prodej našich produktů využíváme sítě špičkových externích prodejců, mezi nimiž jsou i fyzické osoby se specializací na osobní finance. Jsme specializovaná banka na hypoteční úvěry, a tak neuvažujeme o podobném prodeji, kdy „zájemci“ hledají „zájemce“, nabídku produktů naší banky svěřujeme odborníkům na finance.“

Zajímavá je i odpověď ERA / poštovní spořitelny: „O podobném systému neuvažujeme. K rozhodnutí, zda si vzít hypotéku, by podle nás měly vést jiné pohnutky než vidina provize“.


Volksbank podobný model nenabízí, ale monitoruje jej. Komerční banka konkrétně neodpověděla s tím, že zajímavou nabídku hypoték představí na podzim.  Ani mBank, Česká spořitelna a ČSOB neodpověděly, buď z konkurenčních důvodů, nebo proto, že na inovacích pracují, ale předem novinky nepředstavují. Informují o nich až ve chvíli spuštění na trh.

Otázka č. 2 
Umožňujete odklad nebo přerušení splátek i jinak než individuální dohodou ve výjimečných případech? Tj. může klient hned ze smluvních podmínek nebo VOP předem vědět, zda a v jakých situacích může využít odkladu nebo přerušení splátek? (Příklad: Smlouva garantuje, že když budu tři roky bez problémů splácet, tak potom kdykoliv můžu přerušit na maximálně tři měsíce a stačí to bance jen oznámit....)

Většina bank řeší odklad nebo přerušení splátek jen individuálně a na základě žádosti klienta, a ne na základě standardizované procedury (ČSOB, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, GE Money Bank, Hypoteční banka, ERA / Poštovní spořitelna, LBBW, Wüstenrot).

Za všechny odpověď Raiffeisenbank: „Postupujeme vždy individuálně. V případě potíží klienta je nejčastěji využívané prodloužení doby splatnosti, případně přizvání spoludlužníka. Naopak odklad splátek zpravidla nic neřeší, finanční situaci klienta dlouhodobě nezlepší a řešení problému se tak pouze o pár měsíců prodlouží. Odklad splátek proto nabízíme jen ve velmi výjimečných případech, např. když klient přijde o práci a zároveň může doložit, že za několik měsíců nastoupí do nového zaměstnání.“ Wüstenrot doplňuje, že pokud je schválen odklad splátek jistiny úvěru, tak maximálně na dobu půl roku.


Česká spořitelna od dubna 2011 nabízí klientům k Hypotéce ČS také variabilní splácení. Klient si může po vyčerpání úvěru odložit splátky až o tři měsíce, v průběhu splácení pak může vždy po 12 pravidelných měsíčních splátkách snížit nebo zvýšit výši splátky až o 30 % či přerušit splácení až na tři měsíce. Klient si při sjednání hypotéky může koupit tzv. variabilní balíček, který zahrnuje všechny tři možnosti variability. Po každých 12 pravidelných splátkách má také možnost vložit mimořádnou splátku ve výši 20 % částky úvěru. Všechny služby, které si klient k hypotéce sjedná, platí po celou dobu splatnosti hypotéky.


Komerční banka má flexibilitu hypotéky už v jejím názvu. Výhody Flexibilní hypotéky jsou následující:
 • možnost odložit počátek splácení až o 12 měsíců
 • možnost kdykoliv snížit výši měsíční splátky až o 50 %
 • možnost přerušit splácení až na 3 měsíce
 • možnost opakované mimořádné splátky až 20 % úvěru
Podmínky mBank jsou následující:
V případě ztráty zaměstnání nebo nemoci trvající 1 měsíc a déle může klient zažádat o odklad pravidelných měsíčních splátek. O odklad splátek může v době trvání hypotéky zažádat celkem 2x, a to na období od 1 do 9 měsíců (při každé žádosti). Po dobu odložených splátek hradí klient pouze úroky.  O odložení splátek je potřeba banku požádat prostřednictvím formuláře a při podání žádosti nesmí být klient ve zpoždění se splácením.

Volksbank nabízí odklad splátek na počátku splácení, a to o 60 měsíců. Dále je možné standardně odložit splácení v odůvodněných případech (nemoc, ztráta zaměstnání). Běžně také nabízí prodloužení splatnosti (splatnost 30 let do 70 let věku klienta) bez nutnosti doložení aktuální bonity.

Otázka č. 3
Opačný případ: Kdy může klient bezplatně provést mimořádnou splátku? Je to pouze při konci fixace, nebo umožňujete i jiné případy?

Kdy je tedy podle odpovědí jednotlivých bank možná mimořádná splátka?
 • Při konci fixace u fixní sazby – všechny banky kromě GE Money Bank – (ČS, ČSOB, KB, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Hypotéční banka, ERA/PS, mBank, Volksbank, LBBW, Wüstenrot)
 • V rámci služby Mimořádné splátky sjednané při podpisu smlouvy - GE Money Bank, ČS, ČSOB, Hypotéční banka, ERA/Poštovní spořitelna, Volksbank* 
  • GE Money Bank - po každých 6 měsících, ale poprvé po 12 měsících, do 25 %
  • ČS, ČSOB, Hypotéční banka, ERA/PS, Volksbank  -  po 12 pravidelných splátkách; ČS – do 20 %, ČSOB, Hypotéční banka a ERA/PS, Volksbank do 10 % z aktuální částky úvěru. U ČSOB a Hypotéční banky je služba poskytována k hypotékám s fixací úrokové sazby na 1, 3, 5 nebo 10 let.
                Pozn: *Volksbank – bude službu nabízet až od října 2011
 • V rámci speciálního typu Hypotéky – KB, UniCredit Bank, Raiffeisenbank
  • KB – součástí Flexibilní hypotéky - do 20 % částky úvěru, vždy až po 12 řádných splátkách, poplatek je zdarma.
  • UniCredit - součástí hypotéky FLEXI - splátka je možná 4x ročně za poplatek 1 % z výše mimořádné splátky, stejná možnost u Převratné hypotéky s FLOAT sazbou
  • Raiffeisenbank – u Variabliní hypotéky v období, kdy má klient nastaven kontokorentní úvěr
 • Po sjednání speciálního typu sazby – Raiffeisenbank – Turbo sazba – 1x ročně ve výši až 25 % aktuální částky úvěru, zdarma
 • Sjednání mimořádné splátky v úvěrové smlouvě – ČSOB, Hypotéční banka, KB. 
  • ČSOB, Hypotéční banka  - ve výši maximálně 50 % z výše úvěru, vždy ke konkrétnímu datu, upřesnění výše splátky musí být podáno písemně nejpozději 1 měsíc před splátkou (poplatek dle sazebníku činí 1 % z výše nahlášené splátky). 
  • KB – ve výši 20 % ke konkrétnímu datu nebo k datu refixace - splátka je pak zdarma
Další informace k dané problematice
 • ČSOB, Hypotéční banka - u hypoték do 85 % a 100 % (tj. nad 70 % LTV) zástavní hodnoty nemovitosti může klient provést mimořádnou splátku kdykoliv až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti – nutné písemně oznámit nejpozději jeden měsíc před jejím uskutečněním
 • GE Money Bank - u hypoték nad 2 mil. Kč každý rok až 20 % výše úvěru
 • mBank - Mimořádnou splátku do 20 % z výše roční jistiny může klient provést kdykoliv a taková splátka je zdarma – mBank
 • LBBW - Hypotéka s variabilní úrokovou sazbou: předčasné splacení (částečné nebo úplné) je po třech letech, tj. po provedení 36 splátek, možné provést kdykoliv a zdarma
 • Wüstenrot - kdykoli bez sankce část úvěru přesahující 70 % hodnoty zastavené nemovitosti (např. při hodnotě nemovitosti 1 mil. Kč a výši úvěru 850 tis. Kč může klient provést bez sankce mimořádnou splátku ve výši 150 tis. Kč)
V případě americké hypotéky platí dle zákona o spotřebitelském úvěru (§ 15 tohoto zákona), že spotřebitel má kdykoliv možnost úvěr zcela nebo zčásti splatit.

Otázka č. 4
a) Co musí klient splnit, aby u vás získal slevu ze standardní úrokové sazby hypotéky? Jakou slevu nabízíte pro ty, kteří si sjednají další produkty stejné skupiny (pojištění apod.) nebo si na běžný účet ve vaší bance posílají výplatu?
 • Klient bude využívat banku, jako svou domácí  - ČS, ČSOB, ERA/PS, Volksbank
  • ČS – od 1. srpna 2011 poskytuje hypoteční úvěry s úrokovou sazbou od 3, 59 %. Tuto sazbu nabízí pro hypotéky s fixací 3, 4 nebo 5 let, splatností hypotéky minimálně 20 let a pojištěním schopnosti splácet pro klienty, kteří aktivně využívají Osobní účet ČS. 
  • ČSOB - Klient může získat slevu z úrokové sazby při zřízení účtu u ČSOB, na který si nechává zasílat plat, a při uzavření 2 ze 3 pojištění, z nichž alespoň jedno je pojištění úvěru (další 2 pojištění jsou pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti). Zasílání platu na účet v ČSOB - sleva 0,15 % na úrokové sazbě. Uzavření 2 ze 3 pojištění, z nichž alespoň jedno je pojištění úvěru - sleva 0,10 % na úrokové sazbě 
  • ERA / Poštovní spořitelna - pokud si klient nechává zasílat mzdu na Era osobní účet, ze kterého bude zároveň splácet hypotéku, a uzavře si pojištění majetku i schopnosti splácet, získá slevu ve výši 0,50 % z úrokové sazby. Klient  tak  může získat zvýhodněnou úrokovou sazbu již od 3,89 % p.a. pro Era hypotéku do 70 % LTV, s fixací sazby na 3 roky. V případě poskytnutí slev se klient ve smlouvě zavazuje plnit jejich podmínky (zasílání výplaty na účet, sjednání pojištění v ČSOB Pojišťovně). 
  • Volksbank –  klient tak získá exkluzivní úrokovou sazbu od 3,79 %
 • Klient využije dalších produktů banky nebo využije akční nabídky – Hypoteční banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, GE Money bank, Wüstenrot
  • Hypoteční banka – akční nabídka pro úvěry spojené s otevřením běžného účtu u ČSOB a pojištěním 2 ze 3 u ČSOB pojišťovny – sleva z úrokové sazby až o 0,5% 
  • UniCredit Bank - možnost slev ze standardních úrokových sazeb prostřednictvím jednorázově uhrazeného úvěrového pojištění Cardif, kde dochází ke snížení sazby až o 0,5%; dále aktivní kreditní kartou o 0,15 % a aktivním kontem (balíčkem) o 0,15 % 
  • Raiffeisenbank - klient může získat slevy až 0,6 procentního bodu: za zřízení životního pojištění klient získává slevu ve výši 0,2 procentního bodu, za převedení platebního styku do Raiffeisenbank 0,4 procentního bodu. Pokud klient sjednané podmínky během doby platnosti úvěrové smlouvy poruší, je vyzván k nápravě. Banka mu může naúčtovat smluvní pokutu nebo postupovat podle konkrétních ustanovení smlouvy (např. zvýšit úrokovou sazbu). 
  • GE Money Bank – při využívání běžného účtu - sleva 0,3 % až 0,7 % v závislosti na typu účtu,  při využití pojištění schopnosti splácet - sleva 0,1 % 
  • Wüstenrot – za uzavření životního pojištění u Wüstenrot životní pojišťovny získá klient slevu na garantované sazbě ve výši 0,1 % p.a.
 •   Klient v refixačním období vyjedná změnu úrokové sazby na další období fixace (Hypoteční banka)
Další nebo doplňující odpovědi:
 • Komerční banka - Úroková sazba je stanovena vždy individuálně na základě vyhodnocení konkrétního klienta. Rozhodující je vždy posouzení schopnosti klienta hradit závazky vůči bance.
 • Volksbank - Garantovaná úroková sazba pro hypoteční úvěr do 85 % LTV s fixací sazeb na 3 roky a se splatností nad 10 let je 4,19 %. 
 • mBank - Úrokové sazby mBank jsou transparentní, banka u svých hypoték poskytuje garantovanou úrokovou sazbu a klient si tak může na internetových stránkách banky snadno a rychle spočítat výsledné úročení svého hypotečního úvěru. Dle výše LTV a podle toho, zda si chce nebo nechce sjednat pojištění, si v úrokovém lístku velmi jednoduše najde úrokovou sazbu. Výše úrokové sazby je tedy závislá pouze na LTV a pojištění. Nejedná se tedy o sazbu pro pár nejbonitnějších klientů. 
 • LBBW - aktuální speciální nabídka 3,59 % pro LTV do 70%, fixace úrokové sazby na 3 roky, otevření si běžného účtu u LBBW
 • Wüstenrot - banka nabízí hypotéky za garantované úrokové sazby, které jsou nejvyšší možné. Tuto sazbu získávají klienti bez ohledu na vzdělání, zaměstnání, věk apod. Její poskytnutí není vázáno na vedení běžného účtu, ani na nákup dalších produktů. Pro bonitní klienty je pak připravena minimální úroková sazba a Extra úroková sazba. Minimální sazba je určena pro úvěry ve výši min. 1,3 mil. Kč do 85 % LTV, EXTRA úroková sazba pro úvěry od 1,8 mil. Kč do 70 % LTV. Nejen že banka nepodmiňuje poskytnutí vyhlášené sazby nákupem dalších produktů, ale naopak nabízí našim klientům získání slevy na jakékoli další produkty od finanční skupiny Wüstenrot.
b) Jaký vliv pak má pozdější nesplnění těchto podmínek klientem? (změní si pojišťovnu, přestane si k vám posílat výplatu apod.) – zvýšíte mu automaticky sazbu na základě smlouvy, nebo je to důvod k výpovědi smlouvy, a tedy okamžitému splacení zbytku hypotéky?
 • Česká spořitelna - V takových případech postupujeme individuálně a s klientem se domluvíme na dalším postupu. 
 • ČSOB - Dle úvěrové smlouvy má banka právo odebrat poskytnutou slevu z úrokové sazby. 
 • Hypoteční banka - Pokud se klient rozhodne využít doplňkových produktů banky, jen výjimečně je během splácení hypotéky mění. Pojištění nemovitosti ani běžný účet nejsou tím, co by klienta nějak zatěžovalo, a tak se dohodnuté podmínky většinou nemění. Pokud by přece jen ke změně účtu nebo pojištění došlo, klienta kontaktujeme a situaci s ním řešíme.
 • UniCredit Bank - V tomto případě dojde ke zvýšení úrokové sazby. 
 • GE Money Bank - Pokud klient poruší podmínku slevy (zruší/změní typ účtu, zruší pojištění), tak jej upozorníme, že porušil podmínku smlouvy, a pokud ji i přes upomínku dále neplní, je mu navýšena sazba o danou slevu. 
Otázka č. 5
Umožňujete navýšení hypotéky, tj. zvýšení úvěru? Příklad: Klient už tři roky bez problémů splácí, ale potřebuje si ještě u rodinného domku postavit garáž. Místo aby si půjčoval jinde a jinak, rád by si to přidal k hypotéce.  Dostatečný příjem na to má. Je v takové situaci možná změna smlouvy a přepočítání (navýšení) splátek?

 
Česká spořitelna
Ano, toto řešení klientům umožňujeme.

ČSOB

Navýšení toho samého úvěru možné není, ale je možné stávající úvěr refinancovat novým, kterým se jednak splatí původní úvěr a zároveň bude financovat další rekonstrukce apod. Popřípadě je možné si sjednat druhý hypoteční úvěr (běžnější situace).

Komerční banka

Ano, umožňujeme, technicky klient uzavře novou úvěrovou smlouvu, se stejným zajištěním -splatnost si pak může nastavit v souladu s původní smlouvou nebo využít maximální doby splatnosti, která je až 30 let.

UniCredit Bank
Řešíme pouze splacením původního úvěru novým úvěrem, navýšeným o požadovanou částku
 
Raiffeisenbank
Zvýšení již vyčerpaného úvěru není možné. V takových případech je možné buď poskytnout druhý úvěr na financování dodatečné finanční potřeby, nebo nový úvěr, ze kterého se splatí původní úvěr a dofinancuje dodatečný záměr.

GE Money Bank
Takovou situaci je možné řešit dvěma způsoby:
 • vzít si novou hypotéku v požadované výši
 • vzít si novou hypotéku v částce rovnající se zůstatku stávající hypotéky a požadované částky a touto hypotékou splatit svůj stávající závazek. V tomto případě však banka může účtovat poplatek za předčasné splacení hypotéky.
Hypoteční banka
Klientům, kteří mají zájem o financování dalších svých projektů spojených s bydlením, nabídneme s ohledem na jeho dosavadní úvěrovou historii u nás další možnosti úvěrů se srovnatelnými podmínkami. Nebo si klient vezme úvěr nový, kterým zrefinancuje úvěr původní a navýší o další potřebný účel a částku ať už se bude jednat o koupi či výstavbu apod.
 
ERA / Poštovní spořitelna
V takovém případě nelze jen tak “něco” přidat k hypotéce. Pro klienta by tento proces nebyl příliš výhodný.
Pro takovéto případy je určen náš další produkt – Era půjčka na bydlení. Našim klientům nabízíme až 600 tis. Kč bez nutnosti zajištění, navíc na doložení účelu necháváme lhůtu až 6 měsíců od čerpání.

mBank
V takovéto situaci jsme schopni klientovi pomoci. Jako řešení nabízíme buď druhou hypotéku nebo neúčelovou část k již stávajícímu hypotečnímu úvěru. Z procesního hlediska je tento postup jednodušší a pro klienta pohodlnější.
 
Volksbank
Ano, toto řešení je možné.

LBBW
Ne. Mimo jiné je cena zdrojů pro banku po 3 letech diametrálně odlišná – tzn. není možné poskytnout další prostředky za stejnou cenu, tj. sazbu. Klient může požádat o další hypotéku zajištěnou tou samou nemovitostí, pokud je hodnota zajištění dostatečná.

Wüstenrot
Uvedená situace se řeší poskytnutím dalšího úvěru, tzn. novou úvěrovou smlouvou. V tomto případě neuplatňujeme požadavek na minimální výši úvěru.

Otázka č. 6
Máte nějaké zajímavosti za oblast hypoték, které byste rádi prezentovali?

Česká spořitelna
Od srpna 2011 rozšířila využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Od 1. srpna 2011 snížila úrokové sazby hypotečních úvěrů o 0,2 %, nejnižší úrokovou sazbu tak klienti mohou získat od 3,59 %. Hypotéky poskytuje bez poplatku za vyřízení.
 
ČSOB
Nová služba platná od srpna – Mimořádná splátka 10 % (více informací ve třetí odpovědi).
 
Komerční banka
Zajímavou podzimní nabídku hypoték představí banka v záři t.r.
 
Raiffeisenbank
Klienti mají velký zájem o hypotéku se zápočtem úspor - tzv. offsetovou hypotéku. Klient s tímto typem hypotéky, který u nás má uložené peníze na offsetovém spořícím účtu, platí úroky pouze z rozdílu mezi denními zůstatky nesplacené jistiny hypotéky a denními zůstatky spořicího účtu. Klient si tak může velmi výrazně snížit úrokové náklady úvěru. Každý měsíc už tak banka klientům připisuje kolem 1 mil Kč. Nabízené  výhody: poskytnutí hypotéky je v bance standardně zdarma, pravidelně dvakrát ročně pořádáme hypodny, kdy klientům nabízíme různé slevy.

GE Money Bank
V rámci podzimních hypotéčních dnů nabízí GE Money Bank zájemcům o bydlení hypotéku bez poplatku za zpracování a poplatku za odhad ceny nemovitosti. Výhodná úroková sazba hypotéčních úvěrů přitom začíná už na 2,99 % p. a. Pro využití této nabídky je potřeba požádat o hypotéku ve dnech od 12. do 23. září 2011 na jakékoli pobočce GE Money Bank v ČR

Hypoteční banka

V současné době (psáno v srpnu 2011) dobíhá ještě letní akce s názvem „Poplatkové prázdniny“, kde klient neplatí u hypoték do 70 % LTV žádný poplatek za zpracování a u hypoték do 85% LTV pak poplatek jen do výše 4900 korun. Akce platí pro všechny fixace úrokové sazby.  Novinkou je také rozšíření možnosti čerpání finančních prostředků z úvěrového účtu bez doložení faktur, a to pro stavební práce, které nepodléhají ohlášení stavby nebo stavebnímu povolení.
 
ERA / Poštovní spořitelna
Poštovní spořitelna zavedla od 01.08.2011 možnost mimořádných splátek úvěru během fixačního období. Po splacení 12-ti měsíčních splátek úvěru má klient možnost splatit předčasně až 10 % zbývající jistiny zcela bez sankce. Zákazníci získají navíc zdarma výpis z katastru nemovitostí přímo ve Finančním centru. Dále si mohou klienti nechat provést expresní ocenění bytu, které se stanoví na základě cenové mapy, a je pro klienty rovněž zdarma. Součástí hypotéky je samozřejmě možnost sjednání pojištění majetku a schopnosti splácet.
Poštovní spořitelna poskytuje několik variant hypotečních úvěrů. Výhodné úrokové sazby a splatnost až na 40 let zajistí nízké splátky.
 
mBank
S hypotékami mBank nejsou spojeny žádné poplatky. mBank je jednou z mála bank, u které je poskytnutí úvěru zcela zdarma, a je jedinou bankou, která si neúčtuje poplatek za vedení úvěrového účtu. Přitom poplatky spojené s poskytnutím hypotéky a vedením úvěrového účtu navyšují reálnou úrokovou sazbu o 0,2 – 0,3 procentního bodu. Při porovnávání jednotlivých nabídek by se tedy zájemci o hypotéku měli zaměřit nejen na výši úrokové sazby, ale také na veškeré poplatky.
 
Volksbank
Volksbank CZ nabízí od 1. září 2011 v rámci kampaně „Refinancování bez starostí“ nově příchozím klientům refinancování hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření s atraktivní úrokovou sazbu 3,69 % p.a. pro splatnost do 10 let a 3,89 % pro splatnost nad 10 let.

LBBW

Nabídka sazby 3,59 % p.a. na tři roky.

Wüstenrot

Wüstenrot nabízí hypoteční úvěry za mimořádně výhodných podmínek:
- Hypotéky na vlastní bydlení s 5letou fixací do 85 % hodnoty nemovitosti bez poplatku za zpracování úvěru
- Hypotéky na vlastní bydlení s 2letou a 3letou fixací do 85 % LTV, Hypotéka na pronájem, Hypotéka na domácnost a Hypotéka na cokoliv za jednotný poplatek 2 999 Kč
- Hypotéka REFIN – specifický produkt na refinancování dříve poskytnutých nevýhodných úvěrů na bydlení, část úvěru může být použita i na další účely spojené s bydlením (např. rekonstrukce, modernizace). Příjmy se dokládají pouze čestným prohlášením a hodnota nemovitosti původním oceněním. Bez poplatku za zpracování úvěru a za ocenění nemovitosti. Přímo v úvěrové smlouvě se banka zaváže, že při ukončení platnosti úrokové sazby nenabídne vyšší úrokovou sazbu, než bude odpovídající garantovaná sazba nabízená novým klientům.
 

Porovnejte si nabídku hypoték na Finparádě:

Finparáda / Půjčky / Hypotéky

     


Související články:
Zájem o hypotéky klesá třetí měsíc v řadě

Půjčky bez nahlížení do registru? Už neexistují, ale půjčit si můžete i se záznamem

Výsledky českých bank za rok 2019

Změny u stavebních spořitelen v únoru

Proč se Češi chtějí stěhovat a kdy se rozhodnou rekonstruovat své stávající bydlení?

Žebříček s nejlepšími hypotékami a spotřebitelskými úvěry podle odborníků - zde
Přehled celé nabídky úvěrů - zde

reklama

RePůjčka - ušetříte v průměru více než 20 000 Kčvíce

Půjčka od Air Bank - bonusová úroková sazba jako odměna za včasné splácenívíce

mHypotéka Light - Není nad výhodnou hypotéku!více

mPůjčka Plus - Garance nejlevnější půjčkyvíce

Snižte Vaše měsíční splátky sloučením půjčekvíce
všechny články
Dále v rubrice

Zájem o hypotéky klesá třetí měsíc v řadě

Obrázek: Peníze a domeček Podle Fincentrum Hypoindexu průměrná úroková sazba hypoték v lednu 2020 nepatrně vzrostla na 2,36 %. Pokles zájmu o hypoteční úvěry pokračuje již třetí měsíc v řadě. V prvním měsíci tohoto roku...

Půjčky bez nahlížení do registru? Už neexistují, ale půjčit si můžete i se záznamem

Obrázek: Peníze v ruce Máte záznam v registru dlužníků, ale přesto potřebujete půjčku? Od novely zákona o půjčkách je získání úvěru v těchto podmínkách komplikovanější. Zároveň však nejde o nic nemožného...

Výsledky českých bank za rok 2019

Obrázek: Banka Přinášíme vám informaci o ekonomických a obchodních výsledcích bank působících v Česku za rok 2019. Postupně budeme přidávat informace za další banky tak, jak je budou jednotlivé společnosti...

Změny u stavebních spořitelen v únoru

Obrázek: Byty Přinášíme vám pravidelnou měsíční informaci o změnách v sazebnících stavebních spořitelen, tentokrát jde o úpravy, ke kterým došlo zhruba od 10. ledna 2020 do poloviny února 2020. Změny v sazebníku nebo v nabídce produktů provedla ČMSS, Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna ČS.

všechny články v rubrice


   
 
Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas


Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna
Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz