Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Výsledky Profitoskopu za rok a půl: Jak banky doposud zhodnotily peníze modelových klientů?

30.10.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  


Profitoskop Po roce a půl fungování projektu Profitoskop opět vyhodnocujeme, jak by nám banky zhodnotily naše peníze, a to za celé období od počátku projektu a současně i za poslední čtvrtletí, tj. od července do září 2017. V posledním čtvrtletí se opět do formy vrátily dříve tradičně úspěšné banky jako ČSOB, UniCredit Bank a Komerční banka, ke kterým se nově přidala MONETA Money Bank. ING Bank se v právě ukončeném čtvrtletí nedařilo. Připomínáme, že minule, tj. ve čtvrtletí od dubna do července, se tradičně dobře zhodnocujícím bankám nedařilo kvůli slabým výsledkům jimi vybraných podílových fondů. 


Od 1. dubna 2016 můžete na stránkách finančního portálu Finparáda.cz sledovat vývoj projektu Profitoskop - modelu spoření a investování u českých bank. Jeho výsledky jsou vyhodnocovány čtvrtletně. Peníze banky již rok a půl zhodnocují pro dvě modelové částky, a to 200 tisíc korun a 600 tisíc korun.

Průběžně nejlépe prostředky modelových klientů zhodnocuje od počátku projektu pro částky 200 tis. Kč nebo 600 tis. Kč ČSOB (+ 6,83 % / + 7,56 % p.a.), následovaná UniCredit Bank (+ 3,38 % / + 4,46 % p.a.) a Komerční bankou (+ 3,01 % / 3,92 % p.a.). Na čtvrtém místě najdeme ING Bank, které se v právě ukončeném čtvrtletí nedařilo a za dané čtvrtletí skončila poslední. 

Pokud se podíváme na zhodnocení peněz pouze za poslední čtvrtletí (1.7.-30.9.2017) bylo pořadí nejlepších pro částku 200 tisíc Kč toto: 1. ČSOB, 2. UniCredit Bank, 3. MONETA Money Bank a 4. Expobank. U částky 600 tis. Kč byly nejlepší tyto banky: 1. ČSOB, 2. Komerční banka, 3. UniCredit Bank a 4. MONETA Money Bank (viz zde). Pouze ČSOB dokázala splnit a dokonce překročit plánované zhodnocení peněz vycházející z očekávaného výnosu z jednotlivých aktiv. Ostatní banky sázející na podílové fondy byly hluboce pod plánem. V dalším čtvrtletí se k bankám nabízejícím modelovým klientům do jejich portfolií podílové fondy přidá Sberbank.

Výsledky nejlepších bank z pohledu posledního čtvrtletí (od 1.4. do 30.6.2017) najdete zde. V tabulce si můžete porovnat, jak se aktuální pořadí (1.7.-30.9.2017) změnilo oproti předcházejícímu období (1.4.-30.6.2017), kdy nejlépe dopadly u částky 200 tis. Kč 1. Expobank, 2. Air Bank a 3. Sberbank a u částky 600 tis. Kč 1. Expobank, 2. Česká spořitelna a 3. Air Bank. Bankám sázejícím na podílové fondy se v daném čtvrtletí (1.4.-30.6.2017) nedařilo, naopak lépe na tom byly banky využívající pro zhodnocení peněz např. spořicí účty, termínované vklady nebo stavební spoření.Výsledky Profitoskopu od 1.4.2016 do 30.9.2017, tj. za rok a půlPro částku 200 tisíc KčPořadí Banka Zhodnocení (roční)
v Kč v % p.a.
1. ČSOB +17 059 +6,83 (+5,73)*
2. UniCredit Bank +8 447 +3,38 (+3,09)*
3. Komerční banka +7 522 +3,01 (+2,99)*
4. ING Bank +7 508 +3,00 (+2,82)*
Zdroj: Finparáda.cz
* zhodnocení v % p.a. za celé období k ultimu minulého čtvrtletí

Pro částku 600 tisíc KčPořadí Banka Zhodnocení (roční)
v Kč v % p.a.
1. ČSOB +56 654 +7,56 (+6,05)*
2. UniCredit Bank +33 436 +4,46 (+3,91)*
3. Komerční banka +29 406 +3,92 (+3,06)*
4. ING Bank +22 305 +2,98 (+2,95)*
Zdroj: Finparáda.cz
* zhodnocení v % p.a. za celé období k ultimu minulého čtvrtletí

Podrobné výsledky a portfolia bank pro další čtvrtletí najdete zde » » »Jak si aktuálně nejlepší banky až do teď vedly?Podle výše celkového výnosu od začátku sledování modelu Profitoskop (tj. od 1.4.2016) se na nejlepších místech díky zařazení podílových fondů do modelových portfolií umístila ČSOB, UniCredit BankKomerční bankaING Bank. Podílové fondy figurují i v portfoliích RaiffeisenbankMONETy Money Bank. V období od 1.10.2017 se k nim přidá Sberbank.

ČSOB vsadila hned na začátku projektu Profitoskop pouze na podílové fondy. V období od 1.10.2016 zařadila do obou portfolií navíc kombinovaný produkt ČSOB Duo Profit Plus. Převážnou část zatím sledovaného období se v portfoliích objevovaly i podílové fondy v EUR a USD. Postupem času banka začala tyto cizoměnové fondy nahrazovat fondy korunovými. V portfoliu pro čtvrtletí od 1.7.2017 najdeme již pouze fondy korunové.

V posledním sledovaném období (tj. 1.7.2017 – 30.9.2017) jsme zaznamenali u fondů ČSOB zvýšení cen podílových listů. Nejlépe si v tomto období vedl fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa, jehož zhodnocení za poslední čtvrtletí činilo 5,32 %. Pro modelového klienta ČSOB je toto čtvrtletí, oproti minulému, ziskové. 

UniCredit Bank změnila portfolio produktů až v období od 1.4.2017 do 30.6.2017, a to pouze výměnou jednoho fondu. Portfolio je složeno ze spořicího účtu PRIMA a 4 fondů u částky 200 tis. Kč a 5 fondů u částky 600 tis. Kč.

Nejvyšší výnos (za období 1.7.2017 – 30.9.2017) v portfoliu pro částku 200 tis. Kč dosáhl akciový fond Pioneer Funds - Top European Players, zhodnocení činí 1,95 %. Nejvyšší výnos (za období 1.7.2017 – 30.9.2017) v portfoliu pro částku 600 tis. Kč dosáhl akciový fond Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, zhodnocení činí 3,49 %. I pro modelového klienta UniCredit Bank je toto čtvrtletí ziskové.

ING Bank sice na začátku Profitoskopu zařadila do obou portfolií spořicí účet ING Konto, ale již pro období od 1.10. do 31.12.2016 vyměnila spořicí účet za podílový fond ING Aria Lion Dynamic. Od 1.4.2017 banka portfolio rozšířila ještě o fond ING Aria Lion Balanced.

Od 1.7.2017 do 30.9.2017 přinesl fond ING Aria Lion Dynamic svým klientům zhodnocení ve výši 0,42 % a fond ING Aria Lion Balanced 0,31 %. U obou podílových fondů došlo v posledním sledovaném čtvrtletí jen k mírnému zvýšení cen podílových listů, důsledkem toho se ING pro toto období oproti ostatním hodnoceným bankám umístila na posledním místě. Ale vzhledem ke zhodnocení za celé období sledování Profitoskopu (tj. od 1.4.2016 do 30.9.2017) se drží na čtvrtém místě, a to jak pro částku 200 tis. Kč, tak i 600 tis. Kč.

Komerční banka vsadila od začátku projektu Profitoskop u částky 200 tis. Kč na stavební spoření Moudré spoření, Spořicí konto Bonus Invest a na 5 podílových fondů. Pro částku 600 tisíc Kč opět na stavební spoření Moudré spoření, Spořicí konto Bonus Invest a balancovanou strategii IKS Investiční manažer. V průběhu jen mírně dolaďovala složení podílových fondů.

Částku 200 tis. Kč zhodnotil z podílových fondů nejvíce First Eagle Amundi International Fund – AHK, zhodnocení ve výši 1,26 % (od 1.7.2017 do 30.9.2017), ale výnos ze stavebního spoření činil více jak 500 Kč za toto čtvrtletí. Částku 600 tis. Kč zhodnotil nejvíce IKS Investiční manažer - balancovaná strategie, zhodnocení ve výši 1,30 % (od 1.7.2017 do 30.9.2017).

Obecně lze říci, že investice mohou v čase kolísat a u podílových fondů je důležité zhodnocení za delší časový úsek. Klienti, kteří mají ve svých portfoliích pouze, nebo převážně podílové fondy, musí počítat s výkyvy cen podílových listů během roku.

Přehled výsledků za poslední čtvrtletí


 
Banka  Skutečný (plánovaný) výnos pro částky (portfolia):
za ukončené čtvrtletí* za předchozí čtvrtletí**
200 tis. Kč 600 tis. Kč 200 tis. Kč 600 tis. Kč
ČSOB 1. 2 748 Kč
(2 478 Kč)
1. 11 332 Kč
(7 733 Kč)
12. -1 399 Kč
(2 428 Kč)
12. -4 382 Kč
(7 433 Kč)
UniCredit Bank 2. 725 Kč
(2 302 Kč)
3. 4 110 Kč
(6 981 Kč)
11. -1 209 Kč
(2 302 Kč)
10. -1 788 Kč
(6 981 Kč)
MONETA Money Bank 3. 720 Kč
(2 356 Kč)
4. 2 089 Kč
(7 202 Kč)
14. -3 490 Kč
(2 160 Kč)
14. -10 856 Kč
(6 800 Kč)
Expobank 4. 595 Kč
(595 Kč)
5. 1 785 Kč
(1 785 Kč)
1. 595 Kč
(595 Kč)
1. 1 785 Kč
(1 785 Kč)
Raiffeisenbank 5.  496 Kč
(1215 Kč)
6. 1 583 Kč
(4 459 Kč)
9. -435 Kč
(1215 Kč)
11. -2 141 Kč
(4 459 Kč)
Komerční banka 6. 464 Kč
(2 327 Kč)
2. 6 470 Kč
(6 571 Kč)
10. -1 092 Kč
(2 327 Kč)
9. 141 Kč
(6 571 Kč)
Air Bank 7. 428 Kč
(428 Kč)
8. 852 Kč
(852 Kč)
2. 428 Kč
(428 Kč)
3. 852 Kč
(852 Kč)
Sberbank 8. 356 Kč
(356 Kč)
10. 677 Kč
(677 Kč)
3. 356 Kč
(356 Kč)
5. 677 Kč
(677 Kč)
Equa bank 9. 341 Kč
(341 Kč)
12. 511 Kč
(511 Kč)
4. 341 Kč
(341 Kč)
7. 511 Kč
(511 Kč)
Oberbank 10. 257 Kč
(257 Kč)
9. 770 Kč
(770 Kč)
5. 257 Kč
(257 Kč)
4. 770 Kč
(770 Kč)
Fio banka 11. 214 Kč
(214 Kč)
11. 640 Kč
(640 Kč)
6. 214 Kč
(214 Kč)
6. 640 Kč
(640 Kč)
mBank 12. 85 Kč
(85 Kč)
13. 170 Kč
(170 Kč)
7. 85 Kč
(85 Kč)
8. 170 Kč
(170 Kč)
Česká spořitelna 13. 85 Kč
(85 Kč)
7. 1 219 Kč
(1 219 Kč)
8. 85 Kč
(85 Kč)
2. 1 219 Kč
(1 219 Kč)
ING Bank 14. 31 Kč
(2 500 Kč)
14. 160 Kč
(7 500 Kč)
13. -1 937 Kč
(2 500 Kč)
13. -5 856 Kč
(7 500 Kč)
Zdroj: Finparáda.cz
*  Výnos za ukončené čtvrtletí 1.7.2017-30.9.2017 včetně dosaženého pořadí
** Výnos za předchozí čtvrtletí 1.4.2017-30.6.2017 včetně dosaženého pořadí

Kalkulačka spoření, nejvýhodnější spořicí účty od bank i záložen - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


K čemu má Profitoskop sloužit?Smyslem projektu Profitoskop je informovat o tom, jak lze reálně peníze v bankách zhodnocovat. Konkrétní investice je ale třeba konzultovat s příslušnými investičními specialisty.

Podrobné výsledky a portfolia bank pro další čtvrtletí najdete zde » » »Co je to Profitoskop?

Profitoskop je model, do kterého banky samy* doplňují své nabídky v oblasti spoření a investování pro dva modelové klienty s částkami 200 tisíc a 600 tisíc korun. Od 1. dubna 2016 na Finparádě.cz tak čtvrtletně vyhodnocujeme, jakého plánovaného a následně i skutečného výnosu oba modeloví klienti u každé banky dosáhnou. Pozor: pro podílové fondy není důležitý výnos za jednotlivé čtvrtletí, ale až za delší období.
*  Do Profitoskopu nepřispívá z retailových bank sama jen Fio banka.

Srovnání spořicích účtů najdete zde

Srovnání termínovaných vkladů najdete zde

Srovnání stavebního spoření najdete zde

Žebříčky podílových fondů najdete zde

Přehled všech podílových fondů dostupných v ČR najdete zde

Modelový klient Profitoskopu

Jde o muže ve věku 35 let, který akceptuje riziko ztráty na roční bázi ve výši 15 %. Investiční horizont je maximálně 6 let. Částku, kterou klient investuje nebo spoří v daném časovém horizontu, nepotřebuje a nehodlá ji v daném období vybírat či měnit na tzv. hotové peníze.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.      
  


Související články:
ČSOB vydala emisi vlastních Zelených dluhopisů určených retailovým investorům

ČSOB vylepšila Hypoteční zónu. Nabízí sjednání a vedení úvěru online

Úrokové sazby na termínovaných vkladech klesají

Banky snižují úrokové sazby na termínovaném vkladu

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v lednuvšechny články
Dále v rubrice

Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc listopad

Obrázek: Ilustrace robo advisor Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...

Jak naspořit peníze pro své děti? Řešením může být dlouhodobé investování

Obrázek: Akcie Chtěli byste svým dětem naspořit nějaké peníze? Na bydlení, první auto, studium v ??zahraničí nebo do začátku podnikání? Jedním z řešení může být investovaní do podílových fondů nebo ETF. Neváhejte dlouho, čas hraje jen a jen ve váš prospěch...

Kdy odejít do důchodu a kolik si naspořit? Rok 2024 přinese nové spoření na stáří

Obrázek: Předávání peněz Odchod do důchodu je vždy spojen s poklesem příjmu. Kromě státní penze se vyplatí mít vlastní finanční rezervu. Kdy odejít do důchodu a kolik si naspořit? Na odchod do důchodu je potřeba se připravovat už od mládí. Rok 2024 přinese...

Budou muset investoři do dluhopisů přehodnotit svojí strategii?

Obrázek: Investování V současné době je možné získat atraktivní výnos z kombinace kvalitních státních a podnikových dluhopisů, které jsou relativně méně rizikové. Vyšší výnosy znamenají, že investoři mohou mít kvalitnější nástroje, aby si zajistili příjem. Jak by měli investoři...

všechny články v rubrice

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz